Loading...

Dat is Mijn Koning!

De muur

Sep 30 '13
Dat is Mijn Koning!

De Bijbel zegt mijn Koning is zevenvoudig Koning.
Hij is de Koning der Joden, dat is de Koning van een volk.
Hij is de Koning van Israël, dat is een Koning van een land.
Hij is de Koning der Gerechtigheid.
Hij is de Koning der Eeuwen.
Hij is de Koning der Hemelen.
Hij is de Koning der Ere.
Hij is de Koning der Koningen en de Heer der heren.
Dat is mijn Koning.

… ik vraag me af, kent u Hem al?

David zei: De Hemelen verklaren de glorie van God
En het uitspansel toont Zijn schepping.
Mijn Koning is een oppermachtige Koning.
Geen meetinstrument kan Zijn eindeloze Liefde meten.
Geen supertelescoop kan de grenzen van Zijn oneindige voorziening in beeld brengen.
Geen obstakel kan Hem tegenhouden Zijn zegeningen uit te storten.
Zijn kracht kent geen zwakte.
Hij is volkomen oprecht.
Hij is voor eeuwig onwankelbaar.
Zijn barmhartigheid is onverslijtbaar.
Hij is keizerlijk machtig.
Zijn genade is onpartijdig.

… Kent u Hem?

Hij is het spectaculairste fenomeen, dat de aarde ooit heeft gezien.
Hij is de Zoon van God.
Hij is de Redder van zondaars.
Hij is het middelpunt van beschaving.
Hij is enig in Zijn soort en onafhankelijk.
Hij is hoog verheven en uniek.
Hij is ongeëvenaard en weergaloos.
Hij is het hoogste onderwerp uit de literatuur.
Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie.
Hij is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek.
Hij is de fundamentele doctrine van de ware theologie.
Hij is het hart en de noodzaak van alle godsdienst.
Hij is het wonder van de eeuw. Ja, dat is Hij.
Hij is de overtreffende trap van al het goede dat je over Hem kunt zeggen.
Hij is als enige in staat een totale Redder te zijn.

… Ik vraag me af: kent u Hem vandaag?

Hij geeft de zwakke kracht.
Hij is nabij voor hen die verleid en beproefd worden.
Hij leeft mee en Hij redt uit.
Hij versterkt en ondersteunt.
Hij beschermt en Hij leidt.
Hij geneest de zieken.
Hij reinigt melaatsen.
Hij vergeeft zondaars.
Hij spreekt schuldenaren vrij.
Hij bevrijdt de gevangenen.
Hij verdedigt de weerlozen.
Hij zegent de jongeren.
Hij dient de ongelukkige.
Hij zorgt voor ouderen.
Hij beloont de plichtgetrouwen.
Hij verheerlijkt de zachtmoedigen.

… Ik vraag me af: kent u Hem?

Dit is mijn Koning.

Hij is de Koning!
Hij is de sleutel tot kennis.
Hij is de bron der wijsheid.
Hij is de deur naar bevrijding.
Hij is het pad naar de vrede.
Hij is de weg tot gerechtigheid.
Hij is de doorgang naar heiligheid.
Hij is de poort naar heerlijkheid.

… Kent u Hem?

Zijn ambt is veelvoudig.
Zijn beloften zijn betrouwbaar.
Zijn leven is onvergelijkbaar.
Zijn goedheid kent geen grenzen.
Zijn genade is voor eeuwig.
Zijn liefde verandert nooit.
Zijn Woord is afdoende.
Zijn genade is genoeg.
Zijn regering is rechtvaardig.
Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Ik zou willen dat ik Hem kon beschrijven!

Maar Hij is onbeschrijfelijk! Ja! Ja! Ja!

Hij is onbeschrijfelijk! Ja, dat is Hij! Hij is God!

Hij is onbegrijpelijk.
Hij is onoverwinnelijk.
Hij is onweerstaanbaar!
Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten.
Je kunt Hem niet van je af schudden.
Je kunt Hem niet overleven, maar ook niet zonder Hem leven.

De farizeeërs konden Hem niet uitstaan, maar konden Hem ook niet tegengaan.
Pilatus kon geen fout in Hem ontdekken.
De getuigen konden niet tot overeenstemming komen.
Herodes kon hem niet vermoorden.
De dood kon Hem niet grijpen en het graf kon Hem niet vasthouden!

Dat is mijn KONING! Ja!
Dat is mijn KONING!

En van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Voor eeuwig en eeuwig en eeuwig en eeuwig.
Hoe lang is dat?
Voor eeuwig en eeuwig.
En aan het eind van alle eeuwigheden zeggen we: 'Amen!'

HERE GOD ALMACHTIG!

AMEN!

AMEN!

Dr. SM. Lockridge, uit Zuid-Californië
Okt 2 '13
Geweldig lieve Siska, altijd raakt het steeds weer, als je deze woorden hoort. Een grotere waarheid is er niet. Lieve groet, Esther.
Log in om een reactie te plaatsen

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. -- Kolossenzen 3:16-17
    6 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17