Loading...

Klaar zijn voor de wederkomst van Jezus Christus - Corrie ten Boom

Deze generatie zal de wederkomst meemaken. Maar om welke generatie gaat het hier? Om de mensen die leefden in de tijd dat de Bijbel geschreven werd? Dat kan toch niet kloppen? En wanneer is de opname precies? Of is dat niet zo belangrijk? Waar het om gaat is dat je voor Zijn komst bereid bent. Dat kun je zijn door al je zonden te belijden, en Jezus Christus aan te nemen als je persoonlijke Verlosser.

De muur

Geen reacties
Log in om een reactie te plaatsen

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. -- 1 Petrus 2:21-24
    15 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17