Loading...

Hoe Groot zijt Gij, Jezus Koning der koningen - Evangelie + 4 worship

Dit is mijn Koning!

 

Hij is Gods geliefde Zoon. Mat. 3:17

Zijn Naam is Jezus. Mat. 1:21

Hij is Immanuel, God met ons. Mat. 1:23

Hij schiep de hemel en aarde. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. Kol. 1:16

Hij is de Schepper van alle dingen. Joh. 1:3

Hij is de Alfa en de Omega. Het begin en het eind. Op. 1:8

Elke knie zal voor Hem buigen. Rom. 14:11

Hij is de Koning der Koningen en Here der heren. Op. 19:16

Hij is de Mensenzoon. Mat. 24:27

Hij is door God verheerlijkt. Op. 1:13-16

Hij leeft in eeuwigheid. Op. 1:18a

Hij heeft ogen als vlammend vuur en voeten als van brons. Op. 2:18b

Hij doorgrondt het hart en ziel van de mens. Op. 2:23b

Hij heeft de zeven geesten van God en de zeven sterren. Op. 3:1b

Hij zit naast God de Vader op de troon. Op. 3:21

Hij is Almachtig. Op. 1:8

Hij is Amen. Op. 3:14

Hij is Koning. Zach. 9:9

Hij is de hoogste Herder. 1 Pet. 5:4

Hij is de Hoeksteen. Ps. 118:22

Hij is de Wonderbare raadsman.

Hij is de Sterke God.

Hij is de Eeuwige Vader.

Hij is de Vredevorst. Jes. 9:5

Hij is het stralende Licht. Luc. 1:78

Hij is de eerste en de laatste. Op. 1:17

Hij is de Voorloper. Heb. 6:20a

Hij is de Hogepriester voor eeuwig. Heb. 6:20b

Hij is de Koning der Joden. Mat. 2:2

Hij is de Wetgever. Jes. 33:22

Hij is het Lam. Op. 13:8

Hij is Gods Profeet. Hand. 3:22

Hij is de Vorst en Heerser over de naties. Jes. 55:4

Hij is de Koning der eeuwen. 1 Tim. 1:17

Hij is de Leeuw uit de stam Juda. Op. 5:5

Hij is de Here der Heerlijkheid. 1 Cor. 2:8

Hij is de Here onze gerechtigheid. Jer. 23:6

Hij is de Heer van de hemelse machten. Jes. 9:6

Hij is Gods enige Zoon. Joh. 1:18

Hij is de Rots. 1 Cor. 10:4

Hij is de Zoon van de Gezegende. Mar. 14:61-62

Hij is het ware Licht. Joh. 1:9

Hij is de ware Wijnstok. Joh. 15:1

Hij is het Woord van God. Op. 19:13

Hij is Heilig en betrouwbaar. Op. 3:7b

Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Mat. 11:29

Hij is de weg. Joh. 14:6

Hij is de Waarheid. Joh. 1:14

Hij is het Lam van God. Op. 5:6

Hij is de Genezer. Mat. 8:3

Hij is de bevrijder. Mat. 8:16

Hij is de betrouwbare Getuige,

de Eerstgeborene van de doden,

de Heerser over de vorsten van de aarde. Op. 1:5

Hij is de Laatste Adam. 1 Cor. 15:45

Hij is onze Advocaat. 1 Joh. 2:1

Hij is geboren uit een maagd, verwekt door de Heilige Geest. Mat. 1:20

Hij is de Apostel en Hogepriester van ons geloof. Heb. 3:1b

Hij is de Autheur en Voltooier van ons geloof. Heb. 12:2b

Hij is de Bevrijder van Israël. Rom. 11:26

Hij is de Betrouwbare Getuige. Op. 1:5

Hij is de Uitverkorene Gods. Jes. 42:1

Hij is de goede Herder. John. 10:11

Hij is onze grote Hogepriester. Heb. 4:14

Hij is het Hoofd van de gemeente. Ef. 1:22

Hij is de enige Erfgenaam. Heb. 1:2-3

Hij is de Heilige en Rechtvaardige. Hand. 3:14

Hij is de Heilige van God. Mar. 1:24

Hij is de Heilige van Israël. Jes. 41:14

Hij is de Hoorn van redding. Luc. 1:69

Hij is Ik Ben. Joh. 8:58

Hij is het beeld van God. 2 Cor. 4:4

Hij is de Rechtvaardige. Hand. 7:52

Hij is het Paaslam. 1 Cor. 5:7

Hij is de Heiland. Luc. 2:11

Hij is de Overste van de koningen der aarde. Op. 1:5

Hij is het Leven. Joh. 14:6

Hij is het Licht der wereld. Joh. 8:12

Hij is de Deur. Joh. 10:7

Hij is de door God gezonden Messias. Luc. 9:20

Hij is de Bereider van onze redding. Heb. 2:10

Hij is het Brood des Levens. Joh. 6:32

Hij heeft alle macht op hemel en op aarde. Mat. 28:18

Hij is de verheven en Enige Heerser. 1 Tim. 6:15

Hij getuigd voor de Zijnen, ten overstaan van de Vader en de engelen. Op. 3:5

Hij beloond een ieder naar zijn daden. Mat. 16:27

Hij bevrijdt Zijn volk van zonden. Mat. 1:21

Hij kocht de mensen met Zijn bloed. Op. 5:9b

Hij heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Op. 1:18b

Hij is de eeuwige Redder. Heb. 5:9

Hij is de Koning der koningen. 1 Tim. 6:15

Hij is de Heer over alles. Hand. 10:36

Hij is de opstanding en het leven. Joh. 11:25

Hij is God. Jes. 40:5

Hij is de Christus. Joh. 17:3

Hij is het eeuwige leven. 1 Joh. 5:13

 

Amen!

---------------------

http://www.biddenhelpt.net/

---------------------

Muziek Music by: Jim Brickman

Album: Grace

1. Holy Holy Holy

2. Israel

3. Heaven

4. How Great Thou Art

 

 

Geproduceerd en bewerkt door © Arendientje

[High Quality / HD 1080p]

De video bestaat uit 24029 foto's, 20 foto's per minuut

 

De muur

Okt 27 '13
Lieve Sis, geweldig, wat een waarheid. Hoe Groot en wonderbaarlijk is Hij.

Uit het kleine boekje, 'Ziende op Jezus', las ik dit kleine regeltje, klein, maar het omvat alles.
Ziende op Jezus, Hebreeën 12 : 2. Het zijn maar drie woorden, maar in deze drie woorden ligt heel het geheim van het leven.

Jezus liefde om je heen, en liefs van mij, Esther.
Log in om een reactie te plaatsen

Zoeken op site

Dagelijks Woord

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17