Loading...

Siska

Vrienden

Dagelijks Woord

 • Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien; en wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien. Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt. -- Prediker 11:4-5
  een uur geleden

Weblog

 • Dit waargebeurde verhaal gaat over een man in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij werkte als ti...
  · Sep 2 '18
 • Gedachten over de hemel Er is veel in mijn christelijke geloof dat ik niet volledig begrijp. Ma...
  · Jul 15 '18
 • De Heer is mijn he rder Wie kent deze Bijbelpassage nu niet? En toch is het heel ve rfrissend w...
  · Jul 15 '18
 • Intocht van de Koning De intocht van Koning Jezus in Jeruzalem is in het evangelie zó belangrijk! ...
  · Nov 26 '17
 • En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheüs 28:20   K...
  2 reacties · Nov 11 '17
 • De boer Ik heb vandaag toegezien toen een boer zijn land ploegde.Het malse groen van het veld e...
  · Aug 13 '17
 • Bent u wedergeb oren? De Here Jezus heeft eens gezegd: ”Verwonder u niet, dat Ik u gezegd hebt: G...
  1 reacties · Mar 18 '17
 • Midden op het plein staat een kerkje. Het heeft naast de ingang drie gebrands childerde ramen. In he...
  · Mar 5 '17
 • De Winnende opdracht   De studenten van een kunstklas hadden op het schoolplein een dis...
  · Jan 8 '17
 • Ik ben met u, alle da gen.  Mattheüs 28:20   Lezen: Psalmen 118:14-23   J...
  4 reacties · Mei 5 '16

Weer

Nieuwsberichten

 • Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van de bekering van Saulus. Saulus, later Paulus, bekeerde zich kort nadat Stefanus gestenigd was. Paulus was mede-verantwoordelijk voor deze steniging. De focus van Paulus verandert na zijn bekering van het Joods-zijn naar het zijn ‘in Christus’. Iemand is geen zaad van Abraham gewoon door zijn Joodse stamboom, maar, door in Christus te zijn. De Bijbel, en vooral Paulus, leert dat God slechts één trouw volk heeft: er is één kudde en één Herder.
  Aug 28
  0 0
 • EEN GRANDIOZE BEKERINGSERVARING
  Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van...
  Aug 28
  0 0
 • In deze presentatie wordt de dagelijkse dienst in het heiligdom beschreven als ook de betekenis van de Grote Verzoendag. Wat is het verschil tussen individuele zonden en collectieve zonden? Hoe vindt de reiniging van het heiligdom plaats? Wat is de zin van de twee bokken die in Leviticus worden beschreven: één bok voor de Heer en de andere bok werd de zondebok, oftewel voor Azazel. Jezus doorloopt het gehele heiligdom, van voorhof tot in het heilige der heiligen. Opmerkelijk is dat het boek Openbaring de exacte volgorde volgt van de Hebreeuwse heiligdoms¬dienst. Tenslotte komt de vraag aan de orde waar de goddelozen zullen zijn na het millennium.
  Aug 23
  0 0
 • In deze presentatie wordt de tijd van de zondvloed vergeleken met de tijd van het einde. Op een gegeven moment, na vele jaren van genade, oproepen en waarschuwingen, sluit op een gegeven moment de genadetijd, zoals ook de deur van de ark door God werd gesloten. Daarna volgt er 7 dagen geen regen en wordt het geloof van de rechtvaardigen op de proef gesteld. Na 7 dagen worden dan de plagen uitgestort (zoals de regen bij de zondvloed). Velen denken dat ze nog de mogelijkheid tot bekering hebben als de regen begint. Dat is helaas niet het geval. De boodschap is: bereid u tijdig voor, voordat de deur dichtgaat. Predikant Stephen Bohr geeft aan dat het heiligdom in Openbaring dezelfde weg volgt als wat er bij de zondvloed gebeurde.
  Aug 6
  0 0
 • Voor Esther, heel veel liefs van Siska
  Jul 25
  0 0
 • EEN RANK

  Ik heb Uw snoeimes diep gevoeld,
  er viel niet meer aan te ontkomen.
  Veel hebt U van mij weggenomen
  en toch .... U hebt het goed bedoeld.

  Want, toen U werkte in Uw gaarde,
  snoeide U het dorre en het kwade.
  Ik heb geen zicht op al Uw daden,
  maar ben dankbaar voor wat U spaarde.

  U voedt mij uit Uw levensbron.
  Nu kan ik bloem en vruchten geven.
  U brengt weer vreugde in mijn leven.
  'k Verloor en toch .... ik overwon.

  Wim Plomp
  Jul 5
  0 0
 • EEN VOLK NA AAN ZIJN HART
  In deze presentatie wordt gesproken over de periode na de opstanding. Jezus ging na zijn opstanding naar het heilige. Tussen de opstanding van Jezus e...
  Jun 27
  0 0
 • DEELHEBBEN AAN DE ZEGENINGEN VAN HET HEILIGDOM
  In deze video wordt ingegaan op het verband tussen het kruis van Christus en wat er gebeurde met Pinksteren. Waarheen ging Jezus toen Hij opsteeg naar...
  Jun 27
  0 0
 • HET LAM GODS GESLACHT
  De eerste ruimte in het heiligdom is de voorhof. De voorhof bevat 2 belangrijke meubelstukken: brandofferaltaar en bij de ingang naar het heilige: was...
  Jun 27
  0 0
 • DE 7 GEHEIMEN VAN DE VLEESWORDING
  In deze presentatie spreekt Stephen Bohr over het dienstwerk van Jezus in het kamp, voordat Hij naar de voorhof ging om te sterven. Er worden 7 redene...
  Jun 21
  0 0

De muur

Log in om een reactie te plaatsen
Geen reacties

Zoeken op site

Dagelijks Woord

 • Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. -- Prediker 11:4-5
  een uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17