Loading...

Siska

Vrienden

Dagelijks Woord

 • Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn. -- Prediker 5:1
  23 uur geleden

Weblog

 • Dit waargebeurde verhaal gaat over een man in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij werkte als ti...
  · Sep 2 '18
 • Gedachten over de hemel Er is veel in mijn christelijke geloof dat ik niet volledig begrijp. Ma...
  · Jul 15 '18
 • De Heer is mijn he rder Wie kent deze Bijbelpassage nu niet? En toch is het heel ve rfrissend w...
  · Jul 15 '18
 • Intocht van de Koning De intocht van Koning Jezus in Jeruzalem is in het evangelie zó belangrijk! ...
  · Nov 26 '17
 • En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheüs 28:20   K...
  2 reacties · Nov 11 '17
 • De boer Ik heb vandaag toegezien toen een boer zijn land ploegde.Het malse groen van het veld e...
  · Aug 13 '17
 • Bent u wedergeb oren? De Here Jezus heeft eens gezegd: ”Verwonder u niet, dat Ik u gezegd hebt: G...
  1 reacties · Mar 18 '17
 • Midden op het plein staat een kerkje. Het heeft naast de ingang drie gebrands childerde ramen. In he...
  · Mar 5 '17
 • De Winnende opdracht   De studenten van een kunstklas hadden op het schoolplein een dis...
  · Jan 8 '17
 • Ik ben met u, alle da gen.  Mattheüs 28:20   Lezen: Psalmen 118:14-23   J...
  4 reacties · Mei 5 '16

Weer

Nieuwsberichten

 • Siska » Vervulde beloftes uit de Bijbel Geantwoord in forum onderwerp
  Focus op Israël hoofdstuk 3
  Siska
  Romeinen 11:15-16 15Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan...
   Discussieer Reacties: 1 
  Jan 7
  0
 • Siska Commentaar op de status
  Het Zwijgen van de Lammeren | Doet de Kerk mee met de discriminatie van niet gevaccineerde mensen?

  Waar zijn de kerken die compassie tonen met hun leden en de rechten van de niet-gevaccineerden verdedigen? Tragisch genoeg geven de meeste kerkelijke vertegen­woordigers niets om deze zielen.

  Jan 6
  1 0
  Jan 6
  De wereld is volop in beweging. Niet altijd in een positieve richting. Zo wordt de gewetensvrijheid in ernstige mate aangetast. De bedreiging van de gewetensvrijheid zal ons naar de laatste crisis zal leiden. Zij gaat vooraf aan de bedreiging van het merkteken. En dat is ook logisch. Want het merkteken van het beest kan niet aan vaart winnen als de gewetensvrijheid levend en gezond is.  Log in om een reactie te plaatsen
 • Profetie Update - De Grote Misleiding

  Waarom duiken sociale revoluties overal op? Hebben de WHO, de VN en de Jezuïetenorde dezelfde doelen? Vind de rode draad tussen paus Franciscus, Tedros Adhanom, Antonio Guterres en Arturo Sosa. Leer de waarheid achter "bevrijdingstheologie" en hoe het wordt gebruikt om de samenleving te veranderen en te zorgen voor sociale verandering om de wereld te transformeren in een bepaalde vorm van burgerregering.


 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  november/december
  november/december
  Siska
  De bedelaar Eens in mijn jeugd vroeg mijn vader mij om met hem mee te gaan voor de laatste ...
   Discussieer Reacties: 9 
 • Siska Commentaar op de status
  In deze eerste inleidende presentatie uit de serie De drie-engelenboodschap worden 10 feiten behandeld over Openbaring 14. Bijvoorbeeld de volgende vragen komen aan de orde: Wat is het eeuwige evangelie? Wat stellen de drie engelen voor? Waarom worden engelen beschreven als vliegend in het midden van de hemel? Is de drie-engelenboodschap verbonden met het heilige der heiligen?
  Sep 27 '20
  Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden bedekt met een lichtgevend gewaad. Dit gewaad was na de zondeval verdwenen. Waardoor werd het vervangen? Waarom stierven Adam en Eva niet op de dag dat zij zondigden? Hoe werd Israël gered in het Oude Testament, voordat Jezus kwam? Zijn er ook voorwaarden aan het gered zijn door Jezus en welke zouden dat dan zijn? Of wordt iedereen gered? Is ook de vrucht van de Geest belangrijk?
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Commentaar op de status
  In deze presentatie wordt de tijd van de zondvloed vergeleken met de tijd van het einde. Op een gegeven moment, na vele jaren van genade, oproepen en waarschuwingen, sluit op een gegeven moment de genadetijd, zoals ook de deur van de ark door God werd gesloten. Daarna volgt er 7 dagen geen regen en wordt het geloof van de rechtvaardigen op de proef gesteld. Na 7 dagen worden dan de plagen uitgestort (zoals de regen bij de zondvloed). Velen denken dat ze nog de mogelijkheid tot bekering hebben als de regen begint. Dat is helaas niet het geval. De boodschap is: bereid u tijdig voor, voordat de deur dichtgaat. Predikant Stephen Bohr geeft aan dat het heiligdom in Openbaring dezelfde weg volgt als wat er bij de zondvloed gebeurde.
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Commentaar op de status
  In deze presentatie wordt de dagelijkse dienst in het heiligdom beschreven als ook de betekenis van de Grote Verzoendag. Wat is het verschil tussen individuele zonden en collectieve zonden? Hoe vindt de reiniging van het heiligdom plaats? Wat is de zin van de twee bokken die in Leviticus worden beschreven: één bok voor de Heer en de andere bok werd de zondebok, oftewel voor Azazel. Jezus doorloopt het gehele heiligdom, van voorhof tot in het heilige der heiligen. Opmerkelijk is dat het boek Openbaring de exacte volgorde volgt van de Hebreeuwse heiligdoms¬dienst. Tenslotte komt de vraag aan de orde waar de goddelozen zullen zijn na het millennium.
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Commentaar op de status
  Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van de bekering van Saulus. Saulus, later Paulus, bekeerde zich kort nadat Stefanus gestenigd was. Paulus was mede-verantwoordelijk voor deze steniging. De focus van Paulus verandert na zijn bekering van het Joods-zijn naar het zijn ‘in Christus’. Iemand is geen zaad van Abraham gewoon door zijn Joodse stamboom, maar, door in Christus te zijn. De Bijbel, en vooral Paulus, leert dat God slechts één trouw volk heeft: er is één kudde en één Herder.
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Reactie op de video
  HET LAM GODS GESLACHT
  De eerste ruimte in het heiligdom is de voorhof. De voorhof bevat 2 belangrijke meubelstukken: brandofferaltaar en bij de ingang naar het heilige: was...
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Reactie op de video
  DEELHEBBEN AAN DE ZEGENINGEN VAN HET HEILIGDOM
  In deze video wordt ingegaan op het verband tussen het kruis van Christus en wat er gebeurde met Pinksteren. Waarheen ging Jezus toen Hij opsteeg naar...
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen

De muur

Log in om een reactie te plaatsen
Geen reacties

Zoeken op site

Dagelijks Woord

 • Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. -- Prediker 5:1
  23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17