Loading...

Siska

Vrienden

Dagelijks Woord

Weblog

 • Dit waargebeurde verhaal gaat over een man in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij werkte als ti...
  · Sep 2 '18
 • Gedachten over de hemel Er is veel in mijn christelijke geloof dat ik niet volledig begrijp. Ma...
  · Jul 15 '18
 • De Heer is mijn he rder Wie kent deze Bijbelpassage nu niet? En toch is het heel ve rfrissend w...
  · Jul 15 '18
 • Intocht van de Koning De intocht van Koning Jezus in Jeruzalem is in het evangelie zó belangrijk! ...
  · Nov 26 '17
 • En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheüs 28:20   K...
  2 reacties · Nov 11 '17
 • De boer Ik heb vandaag toegezien toen een boer zijn land ploegde.Het malse groen van het veld e...
  · Aug 13 '17
 • Bent u wedergeb oren? De Here Jezus heeft eens gezegd: ”Verwonder u niet, dat Ik u gezegd hebt: G...
  1 reacties · Mar 18 '17
 • Midden op het plein staat een kerkje. Het heeft naast de ingang drie gebrands childerde ramen. In he...
  · Mar 5 '17
 • De Winnende opdracht   De studenten van een kunstklas hadden op het schoolplein een dis...
  · Jan 8 '17
 • Ik ben met u, alle da gen.  Mattheüs 28:20   Lezen: Psalmen 118:14-23   J...
  4 reacties · Mei 5 '16

Weer

Nieuwsberichten

 • Het is de verjaardag van Siska 's vandaag!
  Mar 22
  0 0
 • De bedelaar

  Eens in mijn jeugd vroeg mijn vader mij om met hem mee te gaan voor de laatste kerstinkopen. Ik had er geen zin in, want ik was moe en had het wel gehad met de kerstdrukte. Maar ik ging met mijn vader mee en droeg al snel van alles in mijn armen.

  Opeens kwamen we langs een oude bedelaar. Daar stond hij; ongeschoren, vuilig... ik keek snel de andere kant op. Toen raakte hij ook nog mijn arm aan en vroeg me om geld. Ik voelde meteen de neiging om thuis een douche te nemen en liep hard door, maar mijn vader hield me tegen en zei zacht:

  "Norman, het is kerstavond. Je zou een mens niet zo mogen behandelen!"

  "Maar vader," riep ik verontwaardigd uit, "dat is gewoon een vieze bedelaar. Hij heeft niets in zijn leven gepresteerd dat de moeite waard is!"

  "Misschien heeft hij niet veel gepresteerd," antwoordde mijn vader weer, "maar hij is wel een kind van onze Vader." Toen gaf mijn vader mij een dollar, en dat was in die tijd een heel bedrag. Hij zei dat ik het aan de bedelaar moest geven.
  "Ik wil dat je dit aan hem geeft met een respectvolle houding en tegen hem zegt dat wij hem dat geven omdat hij in Gods ogen heel veel waard is." Ik protesteerde en had daar absoluut geen zin in. Een dollar? Zoveel? En dan aan zo'n bedelaar!

  Maar mijn vader stond er op dat ik ging en tenslotte rende ik terug naar de bedelaar en zei: "Hier mijnheer. Dat is voor u. En het is omdat u belangrijk bent voor God!"

  De bedelaar keek me eerst niet-begrijpend aan maar opeens brak de zon door op zijn groezelige gezicht en verscheen er een glimlach die zo schoon was en zo mooi dat ik niet langer zag dat die man vies was en ongeschoren. Ik zal dat moment nooit vergeten.

  "Dank je jongeman," zei hij met lichtjes in zijn ogen. "Ik dank God voor mensen zoals jullie!" Al mijn irritatie en tegenzin om iets voor die man te doen was verdwenen. De straat en de huizen, de bomen; alles rondom was opeens gaan stralen met een hemelse gloed, want ik was getuige geweest van een wonder; het wonder van de verandering dat ik sinds die dag nog vaak heb mogen meemaken. Het wonder dat geschiedt als wij mensen zien als kinderen van God en hen als zodanig behandelen.

  Ieder mens heeft die liefde en dat respect nodig en het werd ons door God gegeven in de vorm van een kleine baby in een stal in Bethlehem ruim 2000 jaar geleden.


  Bron: actiefonline

 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  november/december
  november/december
  Siska
  De bedelaar Eens in mijn jeugd vroeg mijn vader mij om met hem mee te gaan voor de laatste ...
   Discussieer Reacties: 9 
 • Openbaring 12:17 zegt dat de slang, of de draak, boos werd op de overigen van haar zaad. Wat wordt verstaan onder ‘haar zaad’? En wat onder ‘de overigen van haar zaad’? Is dat het letterlijke volk Israël, zoals vaak wordt beweerd? Heeft God naast het letterlijke Israël nog een aparte groep, de gemeente van he Nieuwe Testament? Of heeft God gewoon één groep? De Bijbel zegt duidelijk dat er één kudde is, één Israël, één gekozen stad, één vrouw, één olijfboom, één geestelijke tempel, de verlosten zullen één lied zingen.
  Nov 7 '20
  0 0
 • Wat is het eeuwige evangelie? / De drie-engelenboodschap - Stephen Bohr
  Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden ...
 • Siska Commentaar op de status
  In deze eerste inleidende presentatie uit de serie De drie-engelenboodschap worden 10 feiten behandeld over Openbaring 14. Bijvoorbeeld de volgende vragen komen aan de orde: Wat is het eeuwige evangelie? Wat stellen de drie engelen voor? Waarom worden engelen beschreven als vliegend in het midden van de hemel? Is de drie-engelenboodschap verbonden met het heilige der heiligen?
  Sep 27 '20
  Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden bedekt met een lichtgevend gewaad. Dit gewaad was na de zondeval verdwenen. Waardoor werd het vervangen? Waarom stierven Adam en Eva niet op de dag dat zij zondigden? Hoe werd Israël gered in het Oude Testament, voordat Jezus kwam? Zijn er ook voorwaarden aan het gered zijn door Jezus en welke zouden dat dan zijn? Of wordt iedereen gered? Is ook de vrucht van de Geest belangrijk?
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Commentaar op de status
  In deze presentatie wordt de tijd van de zondvloed vergeleken met de tijd van het einde. Op een gegeven moment, na vele jaren van genade, oproepen en waarschuwingen, sluit op een gegeven moment de genadetijd, zoals ook de deur van de ark door God werd gesloten. Daarna volgt er 7 dagen geen regen en wordt het geloof van de rechtvaardigen op de proef gesteld. Na 7 dagen worden dan de plagen uitgestort (zoals de regen bij de zondvloed). Velen denken dat ze nog de mogelijkheid tot bekering hebben als de regen begint. Dat is helaas niet het geval. De boodschap is: bereid u tijdig voor, voordat de deur dichtgaat. Predikant Stephen Bohr geeft aan dat het heiligdom in Openbaring dezelfde weg volgt als wat er bij de zondvloed gebeurde.
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Commentaar op de status
  In deze presentatie wordt de dagelijkse dienst in het heiligdom beschreven als ook de betekenis van de Grote Verzoendag. Wat is het verschil tussen individuele zonden en collectieve zonden? Hoe vindt de reiniging van het heiligdom plaats? Wat is de zin van de twee bokken die in Leviticus worden beschreven: één bok voor de Heer en de andere bok werd de zondebok, oftewel voor Azazel. Jezus doorloopt het gehele heiligdom, van voorhof tot in het heilige der heiligen. Opmerkelijk is dat het boek Openbaring de exacte volgorde volgt van de Hebreeuwse heiligdoms¬dienst. Tenslotte komt de vraag aan de orde waar de goddelozen zullen zijn na het millennium.
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Commentaar op de status
  Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van de bekering van Saulus. Saulus, later Paulus, bekeerde zich kort nadat Stefanus gestenigd was. Paulus was mede-verantwoordelijk voor deze steniging. De focus van Paulus verandert na zijn bekering van het Joods-zijn naar het zijn ‘in Christus’. Iemand is geen zaad van Abraham gewoon door zijn Joodse stamboom, maar, door in Christus te zijn. De Bijbel, en vooral Paulus, leert dat God slechts één trouw volk heeft: er is één kudde en één Herder.
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Reactie op de video
  HET LAM GODS GESLACHT
  De eerste ruimte in het heiligdom is de voorhof. De voorhof bevat 2 belangrijke meubelstukken: brandofferaltaar en bij de ingang naar het heilige: was...
  Sep 27 '20
  Log in om een reactie te plaatsen

De muur

Log in om een reactie te plaatsen
Geen reacties

Zoeken op site

Dagelijks Woord

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17