Loading...

Siska

Vrienden

Dagelijks Woord

 • Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. -- 1 Petrus 2:21-24
  3 uur geleden

Weblog

 • Dit waargebeurde verhaal gaat over een man in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij werkte als ti...
  · Sep 2
 • Gedachten over de hemel Er is veel in mijn christelijke geloof dat ik niet volledig begrijp. Ma...
  · Jul 15
 • De Heer is mijn he rder Wie kent deze Bijbelpassage nu niet? En toch is het heel ve rfrissend w...
  · Jul 15
 • Intocht van de Koning De intocht van Koning Jezus in Jeruzalem is in het evangelie zó belangrijk! ...
  · Nov 26 '17
 • En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheüs 28:20   K...
  2 reacties · Nov 11 '17
 • De boer Ik heb vandaag toegezien toen een boer zijn land ploegde.Het malse groen van het veld e...
  · Aug 13 '17
 • Bent u wedergeb oren? De Here Jezus heeft eens gezegd: ”Verwonder u niet, dat Ik u gezegd hebt: G...
  1 reacties · Mar 18 '17
 • Midden op het plein staat een kerkje. Het heeft naast de ingang drie gebrands childerde ramen. In he...
  · Mar 5 '17
 • De Winnende opdracht   De studenten van een kunstklas hadden op het schoolplein een dis...
  · Jan 8 '17
 • Ik ben met u, alle da gen.  Mattheüs 28:20   Lezen: Psalmen 118:14-23   J...
  4 reacties · Mei 5 '16

Weer

Nieuwsberichten

 • Siska Geantwoord in forum onderwerp
  Christelijke films
  Mooie christelijke films plaatsen of kijken.
  Siska
  Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog trekken de Duitsers Haarlem binnen. Horlogemaker Ten B...
   Discussieer Reacties: 5 
 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  Diverse
  Diverse onderwerpen
  Siska
  Hij is de Eerste en de Laatste, het begin en het Einde Hij is de Hoeder van de scheppin...
   Discussieer Reacties: 4 
  Okt 18
  0
 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  januari/februari
  januari/februari
  Siska
  Je hebt Mijn Woord In het begin van de bijbel stelt God Zich voor met de naam "Ik ...
   Discussieer Reacties: 1 
  Okt 18
  0
 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  mei/juni
  mei/juni
  Siska
  Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid,...
   Discussieer Reacties: 3 
  Okt 18
  0
 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  november/december
  november/december
  Siska
  Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, ...
   Discussieer Reacties: 4 
  Okt 18
  0
 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  maart/april
  maart/april
  Siska
  En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we...
   Discussieer Reacties: 8 
  Okt 18
  0
 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  Zondagsgroetjes
  Zondagsgroetjes
  Siska
  Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God ,u heeft geleid… Deuteronomium 8:2a U hebt...
   Discussieer Reacties: 2 
  Okt 18
  0
 • Siska Lid van de groep
  Gemeenteblad
  Gemeenteblad
  Totaal aantal gebruikers: 2
  Siska toegetreden tot de groep
 • Sep 2
  0 0
 • The Maker

  I see You in the sunrise
  I see You in the rain
  I see You in the laughter
  I feel You through the pain

  Everything that You have made is beautiful
  Oh, my God, I can't believe my eyes
  But in all of this to think that You would think of me
  Makes my heart come alive

  Your love is like a mighty fire deep inside my bones
  I feel like I could climb a thousand mountains all at once
  And I never have to wonder if somebody cares for me
  I love the Maker
  And the Maker loves me
  And the Maker loves me

  I see You, You are creation
  I see the grandness of Your majesty
  The universe is singing all Your glory
  I can't believe You live inside of me

  Everything that You have made is beautiful
  Oh, my God, I can't believe my eyes
  But in all of this to think that You would think of me
  Makes my heart come alive

  Your love is like a mighty fire deep inside my bones
  I feel like I could climb a thousand mountains all at once
  And I never have to wonder if somebody cares for me
  I love the Maker
  And the Maker loves me

  More than just some words upon a page
  You've shown me in a million ways
  But there is one that stands above them all
  Hands of creation on a cross
  The Maker, yeah

  Your love is like a mighty fire deep inside my bones
  I feel like I could climb a thousand mountains all at once
  And I never have to wonder if somebody cares for me
  I love the Maker
  And the Maker loves me
  He loves me
  He loves me, yes He does
  The Maker, I'm loved by the Maker, oh
  And the Maker loves me

  Chris August
  Aug 11
  0 0

De muur

Log in om een reactie te plaatsen
Geen reacties

Zoeken op site

Dagelijks Woord

 • Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. -- 1 Petrus 2:21-24
  3 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Gisteren, 20:38
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17
Versleten schoenen Ik heb me vanmorgen... Meer
Siska Jul 9 '16