Loading...

Siska

Vrienden

Dagelijks Woord

 • Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. -- Efeziers 2:14-16
  10 uur geleden

Weblog

 • Dit waargebeurde verhaal gaat over een man in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij werkte als ti...
  · Sep 2 '18
 • Gedachten over de hemel Er is veel in mijn christelijke geloof dat ik niet volledig begrijp. Ma...
  · Jul 15 '18
 • De Heer is mijn he rder Wie kent deze Bijbelpassage nu niet? En toch is het heel ve rfrissend w...
  · Jul 15 '18
 • Intocht van de Koning De intocht van Koning Jezus in Jeruzalem is in het evangelie zó belangrijk! ...
  · Nov 26 '17
 • En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheüs 28:20   K...
  2 reacties · Nov 11 '17
 • De boer Ik heb vandaag toegezien toen een boer zijn land ploegde.Het malse groen van het veld e...
  · Aug 13 '17
 • Bent u wedergeb oren? De Here Jezus heeft eens gezegd: ”Verwonder u niet, dat Ik u gezegd hebt: G...
  1 reacties · Mar 18 '17
 • Midden op het plein staat een kerkje. Het heeft naast de ingang drie gebrands childerde ramen. In he...
  · Mar 5 '17
 • De Winnende opdracht   De studenten van een kunstklas hadden op het schoolplein een dis...
  · Jan 8 '17
 • Ik ben met u, alle da gen.  Mattheüs 28:20   Lezen: Psalmen 118:14-23   J...
  4 reacties · Mei 5 '16

Weer

Nieuwsberichten

 • Siska » Gemeenteblad Geantwoord in forum onderwerp
  Bijbelteksten Liefde
  Bijbelteksten Liefde
  Siska
  De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vr...
   Discussieer Reacties: 9 
  Jun 19
  0
 • Altijd samen

  Heer, ik ben mij zo bewust,
  Van al Uw liefde, tederheid,
  Ik voel dan een serene rust,
  Dat geheel mijn hart verblijdt.

  Ik voel U altijd om mij heen,
  Waarheen de weg ook leidt,
  Heer, U laat mij nooit alleen,
  Helpt mij, in m ’n aardse strijd.

  Heere, wilt U mij bewaren,
  Tot de dag, dat ‘k U mag zien,
  Met U te leven, is vergaren,
  En een verrijking bovendien.

  Mijn leven is een deel van U,
  Verbonden en altijd samen,
  U wilt het delen, hier en nu,
  Ik prijs U Heere Jezus, Amen.

  Kor Edo

  Jun 12
  0 0
 • Siska Commentaar op de status
  Zonnewende
  Wintergroet 2022

  … mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
  Psalm 62:8b


  Onze Rots

  Wie Jezus als zijn Heiland kent,
  die heeft een rotsvast fundament,
  waarop zijn voeten veilig staan,
  want het kan nooit ten onder gaan.
  Die rotsgrond wankelt nimmermeer,
  want onze Rots, dat is de Heer.

  Hij is het Die ons schuilplaats biedt,
  ons troost en sterkt in ons verdriet,
  Die altijd ons terzijde staat,
  als onze steun en toeverlaat.
  Hij schenkt volkomen zekerheid,
  reeds nu en tot in eeuwigheid.

  G. Fidder

  https://www.zonnewende.info/...groet_2022_104_1.pdf

  Mei 8
  2 0
  Mei 8
  Geen leeg praatje

  Een Schotse militair vertelde ons hoe hij
  de Here Jezus had gevonden.

  Na een zware wacht kwam hij
  oververmoeid en doornat op de slaapzaal.
  Tegelijk met hem arriveerde een ander,
  die ook wacht gelopen had en ook
  verschrikkelijk moe en nat was. Deze
  knielde, voor hij ging slapen, bij zijn bed
  en bad.
  De Schotse militair ergerde zich zozeer
  aan dit vrome gedoe, dat hij eerst de
  linkerschoen naar de bidder smeet en
  daarna ook nog de rechterschoen. Maar
  de bidder bad onverstoorbaar door.

  De volgende ochtend - zo ging het
  verhaal van de Schot verder - nadat ik
  opgestaan was, zocht ik op de zaal naar
  mijn modderschoenen, maar in plaats van
  modderschoenen vond ik mijn trappers
  keurig gepoetst onder het bed staan. Dat
  was blijkbaar zijn antwoord op mijn
  plagerij.

  Ik was zo gegrepen, dat ik diezelfde
  morgen mijn leven aan Christus gaf.
  Ik was door liefde gewonnen.

  bron onbekend

  Mei 8
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Apr 15
  0 1
  DeHoeksteen vind dit leuk
 • Zo lief had God de Vader ons,
  dat Hij zijn eigen Zoon zond
  tot heil van ons gebroken hart,
  omdat Hij ons zo kostbaar vond.
  Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
  toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
  toch is het Jezus' bloed dat ons
  weer dicht in zijn nabijheid bracht.

  O, zie de mens daar aan het kruis,
  met al mijn schuld beladen;
  beschaamd hoor ik mijn eigen stem
  Hem loochenen en smaden.
  Het was mijn zonde die Hij droeg,
  totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!';
  zijn laatste adem bracht mij hoop,
  zijn sterven werd mijn levenskracht.

  Ik roem niet meer in eigen kracht,
  in gaven, in wat wijsheid is;
  ik roem alleen nog in de Heer,
  zijn dood en zijn verrijzenis.
  Hoe zou ik delen in zijn loon,
  de zege die Hij heeft behaald?
  Maar dit weet ik met heel mijn hart:
  zijn offer heeft mijn schuld betaald.
  Apr 14
  0 1
  DeHoeksteen vind dit leuk
 • Het is de verjaardag van Siska 's vandaag!
  Mar 22
  0 0
 • Jezus onze bestemming

  Aan Jezus Christus valt niet te ontkomen, ook al probeer je nog zo hard zijn bestaan en zijn macht te ontkennen. Iedereen zal ooit een ontmoeting hebben met deze Man uit Nazaret, wiens optreden het grote keerpunt in de geschiedenis is. Wat voor ontmoeting dat zal zijn, hangt af van je positie. Ben je tijdens je leven een volgeling van Hem geworden, dan heb je Hem al ontmoet en verlang je ernaar Hem opnieuw te zien. Wijs je Hem af, dan sta je er niet best voor, ook al heb je nog zo veel gepresteerd.

  De Duitse predikant Wilhelm Busch wilde alle mensen wel overhalen om Jezus aan te nemen als de Leidsman van hun leven. Hij sprak met iedereen die maar wilde luisteren over dit ene onderwerp: Als je Jezus volgt, leef je in een vrijheid waarvan je het bestaan niet kende.
  Als je Jezus niet volgt, heb je geen idee hoe donker je bestaan is en hoe gevaarlijk de weg is die je gaat.

  https://info1.sermon-online.com/..._Bestemming_2004.pdf
  Mar 6
  1 0
  Mar 16
  Mooi, Siska.
  Geweldig, bemoedigend boekje hé.

  Ik heb het ook al ergens neer gezet. Geen reactie, maar dat hoeft niet.
  Mocht iemand het lezen, dat ze er door geraakt en bemoedigend worden.
  Liefs, Es.
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Commentaar op de status
  Daniël bidt den HEERE om de wederoprichting van Jeruzalem, vs. 1, enz. De Heere verhoort hem en onderricht hem, 20. Tegelijk openbaart Hij hem door Gabriël den tijd van de zeventig weken, aan het einde van dewelke niet alleen den Joden, maar ook het ganse menselijke geslacht de ware geestelijke verlossing door Christus, den Vorst, zou worden aangebracht, 24, enz. Ook spreekt de engel van de schrikkelijke verderving, die over het ondankbare en halsstarrige Joodse volk komen zou, 26, 27.

  https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=27&hf=9&ind=1#startg
  Jan 31
  1 0
  Jan 31
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Siska Commentaar op de status
  1 Het eerste zegel wordt geopend, en een wit paard komt te voorschijn, waarop Een zit Die overwint. 3 Daarna wordt het tweede zegel geopend, en een rood paard komt te voorschijn, waarop een zit die den vrede wegneemt van de aarde. 5 Het derde zegel wordt geopend, waarna een zwart paard wordt gezien, op hetwelk een zit met een weegschaal in de hand. 7 Het vierde zegel wordt geopend, waarop een vaal paard voortkomt, waar de dood op zit. 9 Daarna wordt het vijfde zegel geopend, waarop de zielen onder het altaar tot God roepen, en worden vertroost. 12 Eindelijk wordt het zesde zegel geopend, waarna grote tekenen volgen in hemel en op aarde. 15 Voor welke tekenen alle soorten van mensen verschrikken, en bidden dat de rotsen hen bedekken voor den toorn des Lams.

  https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=66&hf=6&ind=1#startg
  Jan 31
  1 0
  Jan 31
  Log in om een reactie te plaatsen
 • Jan 23
  0 0

De muur

Log in om een reactie te plaatsen
Geen reacties

Zoeken op site

Dagelijks Woord

 • Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. -- Efeziers 2:14-16
  10 uur geleden

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17