Voorwaarden voor gebruik
Loading...

Voorwaarden voor gebruik

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en het gebruik van deze website, gaat u akkoord om te voldoen aan de volgende bepalingen en voorwaarden van het gebruik, die samen met ons privacybeleid op deze website gelden. Als u het niet eens met enig deel van deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

De term 'website' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:.

  • De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • U erkent dat noch wij, noch derden geen enkele garanties bieden tijdens het gebruik van deze website voor welk doel dan ook. Wij sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade in de ruimste mate toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen en die van de wet voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat kan eigendom zijn van of in licentie zijn van ons. Dit materiaal omvat alle inhoud, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen. Reproductie is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of het melden van een strafbaar feit.
  • Deze website kan ook links naar andere websites aangeven. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat we instemmen met de website (s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website (s).
  • U gaat akkoord met de inhoud van de website en als u illegale inhoud tegenkomt vragen wij u contact op te nemen met de website-eigenaren.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. -- Jesaja 12:1-4
    4 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17