Loading...

Nieuwsberichten

 • Altijd samen

  Heer, ik ben mij zo bewust,
  Van al Uw liefde, tederheid,
  Ik voel dan een serene rust,
  Dat geheel mijn hart verblijdt.

  Ik voel U altijd om mij heen,
  Waarheen de weg ook leidt,
  Heer, U laat mij nooit alleen,
  Helpt mij, in m ’n aardse strijd.

  Heere, wilt U mij bewaren,
  Tot de dag, dat ‘k U mag zien,
  Met U te leven, is vergaren,
  En een verrijking bovendien.

  Mijn leven is een deel van U,
  Verbonden en altijd samen,
  U wilt het delen, hier en nu,
  Ik prijs U Heere Jezus, Amen.

  Kor Edo

  Jun 12
  0 0
 • Siska Commentaar op de status
  Zonnewende
  Wintergroet 2022

  … mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
  Psalm 62:8b


  Onze Rots

  Wie Jezus als zijn Heiland kent,
  die heeft een rotsvast fundament,
  waarop zijn voeten veilig staan,
  want het kan nooit ten onder gaan.
  Die rotsgrond wankelt nimmermeer,
  want onze Rots, dat is de Heer.

  Hij is het Die ons schuilplaats biedt,
  ons troost en sterkt in ons verdriet,
  Die altijd ons terzijde staat,
  als onze steun en toeverlaat.
  Hij schenkt volkomen zekerheid,
  reeds nu en tot in eeuwigheid.

  G. Fidder

  https://www.zonnewende.info/...groet_2022_104_1.pdf

  Mei 8
  2 0
  Mei 8
  Geen leeg praatje

  Een Schotse militair vertelde ons hoe hij
  de Here Jezus had gevonden.

  Na een zware wacht kwam hij
  oververmoeid en doornat op de slaapzaal.
  Tegelijk met hem arriveerde een ander,
  die ook wacht gelopen had en ook
  verschrikkelijk moe en nat was. Deze
  knielde, voor hij ging slapen, bij zijn bed
  en bad.
  De Schotse militair ergerde zich zozeer
  aan dit vrome gedoe, dat hij eerst de
  linkerschoen naar de bidder smeet en
  daarna ook nog de rechterschoen. Maar
  de bidder bad onverstoorbaar door.

  De volgende ochtend - zo ging het
  verhaal van de Schot verder - nadat ik
  opgestaan was, zocht ik op de zaal naar
  mijn modderschoenen, maar in plaats van
  modderschoenen vond ik mijn trappers
  keurig gepoetst onder het bed staan. Dat
  was blijkbaar zijn antwoord op mijn
  plagerij.

  Ik was zo gegrepen, dat ik diezelfde
  morgen mijn leven aan Christus gaf.
  Ik was door liefde gewonnen.

  bron onbekend

  Mei 8
  Log in om een reactie te plaatsen
 • DeHoeksteen Vind Siska's status leuk
  Apr 26
  0 1
  DeHoeksteen vind dit leuk
 • DeHoeksteen Vind Siska's status leuk
  Zo lief had God de Vader ons,
  dat Hij zijn eigen Zoon zond
  tot heil van ons gebroken hart,
  omdat Hij ons zo kostbaar vond.
  Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
  toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
  toch is het Jezus' bloed dat ons
  weer dicht in zijn nabijheid bracht.

  O, zie de mens daar aan het kruis,
  met al mijn schuld beladen;
  beschaamd hoor ik mijn eigen stem
  Hem loochenen en smaden.
  Het was mijn zonde die Hij droeg,
  totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!';
  zijn laatste adem bracht mij hoop,
  zijn sterven werd mijn levenskracht.

  Ik roem niet meer in eigen kracht,
  in gaven, in wat wijsheid is;
  ik roem alleen nog in de Heer,
  zijn dood en zijn verrijzenis.
  Hoe zou ik delen in zijn loon,
  de zege die Hij heeft behaald?
  Maar dit weet ik met heel mijn hart:
  zijn offer heeft mijn schuld betaald.
  Apr 26
  0 1
  DeHoeksteen vind dit leuk
 • Het is de verjaardag van DeHoeksteen 's vandaag!
  Apr 20
  0 0

Zoeken op site

Dagelijks Woord

 • Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. -- Efeziers 2:14-16
  11 uur geleden

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17