Loading...

Gemaakt: Aug 15 '13 Administrator: deBron

Iedereen die de liefde van onze Heiland wil delen is welkom bij de groep.

Jezus stierf voor ieder mens, Hij stierf aan het kruis om onze zonden te dragen. Jezus is de enige weg naar God. En het enigste wat de Almachtige God aan ons mensen vraagt is: Geloof in mijn Zoon. Het is zelfs een belofte van God zelf, we kunnen dat lezen in Johannes 3 : 16, waar staat: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

 

 

Dagelijks Woord


De Bijbel Open

 • 2015 was een bewogen jaar. Denk aan de enorme aardbeving in Nepal. En dan die eindeloze stromen vluchtelingen. Toch willen we eindigen met God te danken. Paulus roept ons op dat altijd te doen. Hoe kun je dat?
  Dec 27 '15
 • Deze keer bespreken we in DBO de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica, Een gemeente, waarin veel werd gesproken over de wederkomst van de Here Jezus. En dat in de week van Kerst. Komst en wederkomst van Jezus hebben alles met elkaar te maken.
  Dec 20 '15
 • We gaan in De Bijbel Open samen een brief lezen. Een complete brief van Paulus. De brief bestaat uit slechts één hoofdstuk. De brief aan Filemon.is de kleinste van alle brieven van Paulus die in het Nieuwe Testament staan.
  Dec 13 '15
 • Jeruzalem is de eeuwen door een bijzondere stad geweest. In die stad stond de tempel, het huis van God. Toen Jezus aan het einde van Zijn leven Jeruzalem binnenreed, was Hij diep ontroerd. Wat zou er van deze stad overblijven? Nog altijd een actuele vraag. Daarover in De Bijbel Open.
  Dec 6 '15
 • ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.’ Deze keer in DBO een tekst uit de bijbel om over te struikelen. Mensen hebben juist vanwege deze tekst met het geloof gebroken. Wat heeft Jezus bedoeld?
  Nov 29 '15
Geen inhoud
 • Pakistan – Sharoon Masih (17) is op 30 augustus op school aangevallen door klasgenoot Raza Ahmed. Leerlingen waren ooggetuige en bevestigden dat Raza bleef schoppen. Sharoon overleed in het klaslokaal
  Sep 13
 • Colombia – Christenen die behoren tot de Nasa-stammen lopen gevaar. Leden van baptistenkerken uit de steden zoeken hen op om hen te ondersteunen en om van hen te leren. Vredesonderhandelingen van de o
  Sep 12
 • Kazachstan – De protestantse kerk Nieuw Leven in Oskemen kreeg op 18 augustus een boete en een verbod van drie maanden om een eredienst te houden. Leden van de kerk hadden tijdens een zomerkamp christ
  Sep 12
 • Noord-Korea – Wereldwijd zijn de spanningen opgelopen over de raketten, nucleaire testen en de schendingen van mensenrechten in Noord-Korea. Ondanks de dreigende crisis heeft een contactpersoon van O
  Sep 8
 • China/Pakistan – China is actief bezig om handel via de zogenaamde Zijderoute richting het Westen te ontwikkelen. Volgens de BBC kent deze ontwikkeling een onbedoeld en onderbelicht effect. Christelij
  Sep 6

Omzien

Geen inhoud

Joodse getuigenissen

De muur

De muur

Log in om een reactie te plaatsen
Sep 17
Feb 10
Johannes 3 :16, zo'n geweldige mooie tekst.
Mei 8 '16
Feb 28 '15
Dankjewel lieve Esther, voor dit mooie artikel. Ik wens jou ook Gods onmisbare liefde toe, Siska
Feb 27 '15
Hallo lieve Siska... dit artikeltje zet ik ook hier bij jou neer. Toen ik het nog een keer zo las... moest ik ineens aan jou groep Johannes 3 : 16 denken. Het past hier heel mooi bij.
Veel lieve groeten en Vaders liefde en kracht om jou heen, Esther.

“Hierin is de liefde van God ten opzichte van ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”.
1 Johannes 4:9

De Amerikaanse evangelist Dwight L. Moody (1837-1899) had in Europa de ex-zakkenroller Henry Moorhouse leren kennen. Die had zich radicaal bekeerd en predikte nu zelf ook het evangelie van Jezus Christus.
Uiterlijk was Moorhouse niet erg indrukwekkend. Moody stond dan ook sceptisch tegenover de vraag of Moorhouse wel een goede prediker kon zijn.
In 1868 kwam hij naar Amerika reisde en wilde ook Moody bezoeken, om tegelijk ook met hem het evangelie te verkondigen. Maar Moody moest
juist een paar dagen op reis. Toch werd er besloten tenminste één poging te wagen met Moorhouse…

Aan het begin van zijn eerste preek in Chicago las Moorhouse Johannes 3:16: ´Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft´.
Na de preek overlegden de verantwoordelijke broeders met elkaar of ze wel met Moorhouse verder konden gaan. Uiteindelijk mocht hij nog een tweede avond spreken.
Tot verbazing van de luisteraars begon hij weer met hetzelfde vers: Johannes 3:16.
Toen Moody de volgende dag terugkwam, vroeg hij aan zijn vrouw Emma hoe het was geweest met Moorhouse.
‘Hij heeft de mensen erg aangesproken… Maar hij preekt wel een beetje anders dan jij.
Hij zegt zelfs tegen de ergste zondaren dat God hen liefheeft!’
Toen stond Moodys oordeel helemaal vast. Hij zei: ‘Die man vergist zich!’
Maar zijn vrouw zei: ‘Ik denk dat je het met hem eens zult zijn als je eerst eens naar hem hebt geluisterd. Want alles wat hij zegt, fundeert hij op Gods Woord. Hij herinnert eraan dat God liefde is´ (1 Johannes 4:16).

Tot dan toe had Moody God in zijn preken altijd voorgesteld als een toornige God; als een God Die niet alleen boos is over de zonden van de mensen, maar Die bovendien boos is op alle onbekeerde zondaren. Nu was hij wel érg benieuwd om Moorhouse zelf te horen prediken.
Hoe kwam hij toch aan zijn mening dat God zondaren liefheeft?!
Opnieuw begon Moorhouse zijn toespraak met Johannes 3:16: God heeft de wereld zó liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…

Moody vertelde later: ‘Moorhouse begon met het scheppingsverhaal en ging door de hele Bijbel tot aan de Openbaring om aan te tonen dat God de mensen altijd lief heeft gehad.
Tot op dat moment was ik me er niet van bewust geweest hoeveel God van ons houdt. Mijn hart begon te ontdooien. Uiteindelijk kon ik mijn tranen niet inhouden’.

Moorhouse bleef nog een hele week in Chicago. Hij predikte elke avond over dezelfde prachtige Bijbeltekst.
Na één van die avonden zei Moody: ‘De liefde van God drong diep door in mijn hart. Tot dan toe had ik gepredikt dat God met een tweesnijdend scherp zwaard achter de zondaar aan zat om hem daarmee neer te slaan …
Nu predik ik dat God vol liefde achter hem aangaat; en dat mensen die bij Hem weglopen, op de vlucht zijn voor Zijn liefde’.
Avond na avond stelde Moorhouse het goede evangelienieuws aan vele toehoorders voor. Liefdevol en indringend stelde hij hun de noodzaak voor zich te bekeren om gered te worden van de komende toorn (1 Thess. 1:10).
In het middelpunt van zijn toespraken stond steeds de onbegrijpelijk grote
liefde van God, die volkomen zichtbaar is geworden in Jezus Christus.
Op de laatste avond sloot Moorhouse af met de woorden: ‘Beste vrienden, een hele week lang heb ik geprobeerd jullie te vertellen hoeveel God van ieder houdt, maar ik kan het jammer genoeg alleen maar met armzalige woorden uitdrukken…’. Zó groot is Gods liefde voor jou en voor mij!

Overgenomen uit: 'het woord der Waarheid'
Jun 1 '14
VERHALEN UIT DE VERVOLGDE KERK
Mei 31 '14
Open Doors
GEBEDSKALENDER MEI - JUNI 2014 https://www.opendoors.nl/downloads/gebedskalender.pdf
Apr 26 '14
Archief: Corrie ten Boom
In de Tweede Wereldoorlog verborg de familie Ten Boom joden en verzetsstrijders in hun huis in Haarlem. Door verraad kwam de familie in gevangenschap en concentratiekampen terecht. Alleen Corrie kwam daar levend uit; Zij besloot op basis van haar ervaringen in het kamp met God de boodschap van Zijn liefde wereldwijd te verkondigen. In de 60-er jaren van de vorige eeuw werden bij Trans World Radio door Hans van der Steen haar ervaringen in de vorm van korte radioboodschappen opgenomen.
Feb 27 '14
Ben jij een goede Christus?

We vragen ons allemaal weleens af of we wel een goede Christen zijn. Misschien wordt het tijd om die vraag wat aan te passen. In onze huidige maatschappij heeft het woord ‘christen’ niet veel betekenis meer. Dat woord is verwaterd. Er lopen miljoenen nette, brave mensen rond die zichzelf graag Christen noemen, maar wier levensstijl in het geheel niet meer lijkt op het leven dat Jezus voor Zijn volgelingen voor ogen had. Misschien is het beter om onszelf eens af te vragen: “Ben ik een goede Christus?” In andere woorden: lijk ik misschien een heel klein beetje op Jezus? Ik had hier nooit lang over nagedacht totdat ik onlangs een vriend opzocht.
Danny is al jaren een goede vriend van me. Hij was laatst naar Mexico geweest en daar wilde hij me graag over vertellen. Hij was daar samen met Von, die dominee was, op pad geweest. Ik verwachtte een uitgebreid reisverslag van de verschrikkelijke armoede in Mexico, waar grote groepen mensen een onderkomen proberen te zoeken bovenop de vuilnisbelt. Maar Dan sprak slechts over de warmte en de genegenheid waarmee Von de ongewassen, ondervoede kinderen benaderde.
Toen zei Dan iets wat me diep in mijn hart raakte. Hij zei: “Die dag met Von was een dag met Jezus! Het was eigenlijk heel raar. Ik dacht de hele tijd dat het zo geweest moest zijn toen Jezus op aarde was. De discipelen moeten die liefde ook zo gevoeld hebben!”
Toen ik die avond in bed lag te woelen spookte het nog steeds door mijn hoofd. Had iemand zulke woorden ooit over mij gesproken? “Die dag dat ik met Francis meeliep was een dag met Jezus...”
Het antwoord op die vraag lag helaas voor de hand. “Nee, niemand had dat ooit over mij gezegd!”
Zou een eerlijk mens dat over jou kunnen zeggen?
Wat me nog het meest dwars zat was niet dat ik dit punt nog niet bereikt had, maar dat ik in de verste verte niet eens in de juiste richting leek te lopen. Als ik mijzelf eerlijk onder de loep nam was het duidelijk dat ik nauwelijks iets deed in die richting en dat niemand mijn gedrag snel zou verwarren met dat van Jezus.
Raar eigenlijk, dat een mens bekend kan staan als een succesvolle dominee en als christen, terwijl hij in zijn doen en laten in niets op Jezus lijkt? “Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Ieder die zegt één met Christus te zijn, moet leven zoals Hij leefde. ( 1 Johannes 2:6)
Toen Johannes dit schreef had hij het niet over hoe je een goede ouderling kunt zijn of hoe je een “goed” christen bent. Hij bedoelde niets anders dan dat een ieder die zichzelf christen noemt, ook moet leven zoals Jezus dat deed.
En hoe leefde Jezus dan? Je zou een lijst van karaktertrekken van Jezus kunnen maken en die vergelijken met jezelf. Dat is een begin. Wij raken in deze gehaaste maatschappij zo snel de weg kwijt in onze jacht naar succes. Maar wat is succes eigenlijk? Vanuit een bijbels standpunt is een succesvol leven een leven dat het leven van Jezus weerspiegelt.
Ik wil het mij graag tot doel maken dat mijn levenswandel iemand mag inspireren om over mij hetzelfde te zeggen als mijn vriend Dan deed over Von.
Wij klagen al snel over de vijandige houding van onze ongelovige vrienden en kennissen tegenover Jezus en het geloof, maar persoonlijk ben ik er niet zo zeker van dat die mensen ook werkelijk niets met Jezus te maken willen hebben. Ik denk eigenlijk dat ze Jezus nog nooit hebben gezien.

Door Francis Chan – Catalyst
Jan 19 '14
Stuur eens een kaart

Stuur eens een kaart met een innige groet
en laat je hart even spreken.
Zend een signaal uit dat troost schenkt en moed
en een nieuw licht zal ontsteken.
't Is niet de veelheid van zinnen die maakt
dat je een mens kunt bereiken,
't is soms één woord dat een ziel even raakt
waardoor zelfs bergen gaan wijken.

Stuur eens een kaart met een liefelijk woord
als er een strijd wordt gestreden.
Schrijf eens de zin die je zelf heel graag hoort
steeds als je hunkert naar vrede,
er is zo'n ijzige wind om ons heen
waar velen eenzaam verkillen.
Laat ze toch daar niet met angsten alleen
waar jij de pijnen kunt stillen.

Even een kaartje in 't heetst van de strijd
brengt dikwijls rust op de golven.
Even een groet als een medemens lijdt
en door verdriet wordt bedolven.
Even wat olie op zeeën van leed
maakt dat het stil wordt vanbinnen.
Als je een pen hebt en 'n slachtoffer weet
kun je vandaag nog beginnen.

Pagina's: 1 2 3 »

Over ons

Welkom op mijn vrienden en ik. Maak vrienden en organiseer een evenement, of maak een foto album of videoreportage. veel mogelijkheden dus.

Word lid!

Zoeken op site

Dagelijks Woord

Forum Onderwerpen

Versleten schoenen Ik heb me vanmorgen... Meer
Siska Jul 9 '16
Beautiful Birds  slideshow... Meer
DeHoeksteen Nov 27 '14
Ik lees hier over melkkefir. Er bestaat ook... Meer
est Aug 17 '14
A Glimpse of Eternity   Een... Meer
Siska Jun 21 '14