Loading...

Gemaakt: Sep 26 '13 Administrator: Siska

Hier kun je mooie christelijke verhalen lezen of plaatsen.

Bestanden

Geen groep bestanden geupload

De muur

De muur

Log in om een reactie te plaatsen
Mei 6
Dec 28 '14
'Men-ah', dit betekend 'Volg mij'.

In Syrië zag een reiziger eens hoe drie herders hun kudden schapen lieten drinken aan dezelfde waterbron.
Het leek wel één hele grote kudde...alles friemelde en liep door elkaar en de reiziger vroeg zich toch wel verbaast af hoe na het drinken elk schaap weer bij de juiste eigenaar/herder zou komen.

Hij dacht dat dit wel op een grote verwarring zou uitlopen.
Maar...dat viel enorm mee.

Toen alle schapen gedronken hadden, hoorde hij één van de herders roepen: 'Men-ah', dit is het Arabisch voor; 'Volg mij'.
Direct na deze roep zonderen zich een dertigtal schapen af en volgden de herder die geroepen had.
De tweede herder deed precies zo, 'Men-ah', ook hij kreeg zijn schapen weer achter zich.
De schapen die over waren hoorden bij de derde herder.

Maar nu wilde de reiziger een proef nemen, hij was er van onder de indruk, wat hij had gezien.

Hij vroeg het aan de eerste herder, en kreeg zijn mantel om, zijn hoed en zijn staf. Toen riep de reiziger ook 'Men-ah, Men-ah'.
Er waren wel enkele schapen die hem nieuwsgierig aankeken...maar géén enkel schaap dacht er over om die vreemde herder te volgen.

'Volgen zij nooit een ander dan u?' vroeg de reiziger.

'Jawel' zei de herder, 'maar dat doen ze alleen als ze ziek zijn.
Gezonde schapen volgen onder geen beding een vreemde, omdat zij de stem van die vreemde niet kennen'.

Jezus heeft gezegd: 'Mijn schapen horen Mijn stem en ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef ze eeuwig leven. Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze uit. En de schapen volgen Hem omdat zij Zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen voor hem vluchten omdat zij de stem van de vreemde niet kennen'. Johannes 10Dec 19 '14
Onverwachts kwam het: kleine Gasper van zeven jaar moest plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis. Als zovelen moest ook bij hem de blinde darm verwijderd worden.

Toen hij de operatiezaal binnengereden werd, keek hij met angstige ogen rond. Met de openheid van een kind vroeg hij aan de chirurg: “Wat gaat u met mij doen?” “We zullen die pijn uit je buikje eens even wegnemen”, zei de dokter vriendelijk. “Maar ik heb helemaal geen pijn”, zei Gasper. “Neen, maar als we er niets aan doen, komt de pijn morgen weer terug en word je ziek.” “Hoe gaat u de pijn wegnemen, dokter?” Je gaat gewoon slapen, Gasper, en als je wakker wordt is alles gebeurd en dan ben je gauw weer beter.” “Ik heb helemaal geen slaap.” “Dat komt wel, ik ga je in slaap maken, hoor, je voelt er niets van.” “Ga ik werkelijk slapen, dokter?” “Ja Gasper, werkelijk.” ” Maar dan moet ik eerst bidden”, zei Gasper.

Voor iemand er op verdacht was gleed hij op de grond; hij knielde en legde zijn handjes gevouwen op de rand van de brancard.
Het was doodstil in de zaal. De chirurg, de beide assistenten, de zusters, niemand bewoog zich.
Allen keken naar dat kleine figuurtje in het midden van de zaal. Helder en zuiver klonk zijn kinderstem:

Ik ga slapen, ik ben moe.
k Sluit mijn beide oogjes toe.
Heere, houd ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht.

‘t Boze dat ik heb gedaan
Zie het, Heere, toch niet aan
Schoon mijn zonden vele zijn,
Maak om Jezus’ wil mij rein.

Dit kinderlijk gebed van Gasper is het keerpunt geworden in het leven van de chirurg. Het liet hem niet meer los. Hij is die avond neergeknield voor God en heeft precies hetzelfde gevraagd: “Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus’ wil mij rein.

Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
Aug 16 '14
De problemenboom

De loodgieter die me hielp bij het opknappen van een oude hoeve, had op zijn eerste dag een lekke band die hem een uur werk kostte, zijn elektrische boor hield ermee op en zijn antieke truck wilde niet starten.

Toen ik hem naar huis bracht, zei hij onderweg geen stom woord. Toen we er waren, vroeg hij of ik nog even kennis wilde maken met zijn vrouw en kinderen. Toen we naar de voordeur liepen, bleef hij even staan bij een kleine boom en raakte hij met beide handen de uiteinden van de takken aan. Eenmaal binnen, leek hij een totaal ander mens. Op zijn gebruinde gezicht prijkte een brede glimlach. Hij gaf zijn kinderen een knuffel en zijn vrouw een zoen. Na afloop liep hij mee naar mijn auto. We kwamen langs de boom en ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ik vroeg: 'Wat deed je nou bij die boom?' 'O, dat is mijn problemenboom', antwoordde hij. 'Problemen op het werk zijn onvermijdelijk, maar die problemen hebben niets te zoeken in mijn huis bij mijn vrouw en kinderen. Dus als ik 's avonds thuiskom, hang ik ze aan deze boom en geef ik ze in gebed aan God. En ’s ochtends haal ik ze er weer vanaf. Het grappige is', zei hij met een glimlach, 'als ik ze er 's ochtends af haal, zijn het er voor mijn gevoel veel minder dan ik er had op gehangen.'
Mei 7 '14
Paasfeest op het kerkhof
Mooi verhaal geschreven door Coby Poelman-Duisterwinkel.
Apr 26 '14
Apr 21 '14
Gods beeld weerspiegelen

Enkele vrouwen van een bijbelstudiegroep lazen samen het boek Maleachi. In hoofdstuk drie lazen ze over een Goudsmid die het zilver reinigde.

Maleachi 3:2- 3
Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.
En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.

Ze vroegen zich af wat dit te betekenen had, juist ook als het gaat om het karakter van God.

Eén van de vrouwen zegde toe een Goudsmid op te zoeken. Ze maakte een afspraak en ging bij een Goudsmid op bezoek, zonder precies uit te leggen waar ze voor kwam, wat ze wilde weten en waarom.

Ze vroeg hem hoe hij het zilver zuiverde en of ze erbij mocht kijken. Terwijl ze toekeek legde hij uit dat het zilver op het heetste punt in het vuur moest komen om alle onreinheden eruit te branden. De vrouw dacht weer aan het Bijbelgedeelte en vroeg zich af of God ons daarom in de hitte van de beproeving brengt om ons leven te reinigen en te zuiveren.

Toen vroeg ze of de Goudsmid erbij moest blijven zitten tijdens het reinigingsproces. “Ja”, zei de man, “want ik moet er voortdurend mijn oog op houden, zodat het zilver niet te lang in de hitte is en verbrandt”. Toen vroeg de vrouw hoe hij het moment wist dat zilver geheel gereinigd was.

De Goudsmid antwoordde: “O, dat is eenvoudig, als ik mijn eigen beeld weerspiegeld zie in het zilver”.

Mar 1 '14
Leer om in het zand te schrijven

Twee vrienden liepen door het woestijn. Op een bepaald moment van hun wandeltocht, kregen ze een meningsverschil en een vriend sloeg de ander in het gezicht. De ander, die in het gezicht geslagen werd, had verdriet, maar zonder iets te zeggen, schreef hij in het zand:

MIJN BESTE VRIEND SLOEG ME IN HET GEZICHT.

Ze bleven verder lopen, totdat ze een Oase vonden, waar ze besloten een bad te nemen. Degene die geslagen was en verdriet had begon te verdrinken, maar de andere vriend redde hem. Toen hij bij kwam Schreef hij op een steen:

VANDAAG HEEFT MIJN BESTE VRIEND ME HET LEVEN GERED.

De vriend wie de ander geslagen en gered had vroeg hem: "Waarom heb je, nadat ik je geslagen heb in het zand geschreven, en nu op een steen geschreven?"

De andere vriend, glimlachend, antwoordde:

"Wanneer een vriend ons verdriet doet, dienen we dat in het zand te schrijven, waar de wind van vergeving het over neemt om het te wissen, en wanneer iets moois gebeurt moeten we dat op het de steen van ons hart schrijven, waar geen wind het kan wissen."

We moeten allemaal leren in het zand te schrijven.


Feb 6 '14
Hoe zwaar weegt een gebed

Een eenvoudige vrouw met een vermoeid gezicht stapt een winkel binnen in het westen van Amerika. Ze wil inkopen doen om voor haar kinderen een kerstmaaltijd klaar te maken. De winkelier vraagt hoeveel ze kan betalen. Zij zucht: 'Mijn man is in de oorlog; ik heb niets; ik kan u alleen maar een klein gebed in ruil aanbieden.' De winkelier heeft geen medelijden met haar. Hij zegt: 'Schrijf uw gebed maar op een stukje papier.' Tot zijn verbazing haalt de vrouw een stukje papier tevoorschijn en legt het op de toonbank. 'Alstublieft, ik heb het vannacht opgeschreven, toen ik bij m 'n zieke baby waakte.' De handelaar heeft al spijt dat hij de vrouw niet direct heeft weggestuurd. Wat moet hij met haar beginnen? Daar schiet hem iets te binnen. Spottend zegt hij: 'Nu, we zullen eens zien hoeveel het waard is.' Hij pakt het velletje papier en legt het op de ene schaal van zijn weegschaal en een brood op de andere schaal. Tot zijn stomme verbazing gaat de schaal niet omlaag. Hij legt er nog wat kruidenierswaren bij, nog meer, nog steeds geen beweging in de weegschaal!

De winkelier krijgt een kleur en gaat verder met allerlei dingen op de weegschaal te leggen. De mensen in de winkel kijken gespannen toe. 'Luister', zegt hij, 'er kan niet meer op de schaal; neem die zak en doe alles erin. Ik heb nog meer te doen.'

De vrouw neemt de zak en stopt er langzaam alles in, terwijl ze met haar mouw langs haar ogen veegt, telkens als ze een hand vrij heeft. De winkelier kan niet nalaten ernaar te kijken. De zak is niet helemaal vol. Zonder een woord te zeggen laat hij er een groot stuk kaas in glijden. De vrouw gaat weg met een dankbare glimlach tussen haar tranen door.

De winkelier krabt zich achter het oor en kijkt naar de weegschaal. Tot zijn grote verbazing ziet hij dat hij vastgezet is. Maar door wie?? Nu is dezelfde winkelier oud geworden. Wanneer hij aan dit voorval denkt, en dat doet hij meer dan eens, dan krabt hij nog eens achter zijn oor. Hij weet nog altijd niet wie die weegschaal heeft vastgezet. Hij heeft nog altijd het briefje: 'Ik smeek U, Heer, geef ons heden ons dagelijks brood.'
Jan 20 '14
Cruise

Zijn hele leven droomde de arme man van een cruise. Na jarenlang sparen had hij uiteindelijk genoeg geld om een ticket te kunnen kopen. Hij koos de cruise van zijn dromen en kocht een ticket. Omdat zijn spaargeld ontoereikend was voor de buitensporige diners aan boord, nam hij zijn eigen eten mee: blikjes vis en gedroogde fruit.
De eerste dagen van de cruise waren opwindend en het kon de man absoluut niet schelen dat hij iedere maaltijd alleen in zijn hut moest nuttigen. Na een halve week kwam hij er echter achter dat hij de enige aan boord was die niet at van het luxueuze voedsel dat geserveerd werd. De vijfde dag had hij genoeg van al dat gedroogde fruit en de ingeblikte vis. Uiteindelijk vroeg hij, tamelijk wanhopig, aan een van de stewards hoe duur de maaltijden aan boord eigenlijk waren. De verbijsterde steward legde hem uit dat het eten bij de prijs inbegrepen was.
‘Wát?’ reageerde de man ontzet, ‘ik leef al dagen op vis en gedroogd fruit!’
Zijn veel christenen niet net zo?
Ze leven op minimale restjes, terwijl God hun in Christus zo veel te geven heeft. Alles wat we ooit maar nodig zouden kunnen hebben, daar heeft Christus voor ons in voorzien.

Charles Gordon

Pagina's: 1 2 3 »

Over ons

Welkom op mijn vrienden en ik. Maak vrienden en organiseer een evenement, of maak een foto album of videoreportage. veel mogelijkheden dus.

Word lid!

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt. -- Psalmen 105:1-3
    15 uur geleden

Forum Onderwerpen

My dietician follows me but I make my own... Meer
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15
Versleten schoenen Ik heb me vanmorgen... Meer
Siska Jul 9 '16