Loading...

Christelijke gedichten | Forum

Locatie van onderwerp: Forum » Algemeen » Algemeen Forum
Pagina's: 1 2 »
Siska Jan 6 '14

Dit forum is bedoeld om mooie gedichten met elkaar te delen.

 

Met luider stem breng ik de koning hulde

omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde,

mijn tong rept als een snel bestuurde pen

van hem wiens gratie ik niet waardig ben!

Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring,

de woorden van uw mond zijn vol bekoring,

voor eeuwig en altoos door God bemind,

zijt gij veel schoner dan een mensenkind.

 

                                          Psalm 45:1

Siska Jan 6 '14

Vrucht dragen

 

Want hij zal zijn als een boom,

geplant aan waterbeken,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

en welks blad niet afvalt.

                                   Psalm1:3

 

               

Wees als een boom, geplant in goede aarde;

gevangen in de stralen van Gods licht.

Ook  als de levensstormen hem niet spaarden,

toch fier omhoog, de takken opgericht!

 

Een boom, gegrond, geworteld in de liefde;

beschenen door de Zon, die nimmer dooft;

en, zodat nooit de bliksem hem doorkliefde,

beschermd rondom door 't schild van het geloof.

 

Een boom, die op de Levensboom geënt is,

begoten door de zegen van het Woord;

een boom, die door de Hovenier gekend is…..

Zo'n boom brengt waarlijk goede vruchten voort.

 

                                                Jelly  VerwaalSiska Jan 11 '14

Een tuin van vrede

 

Maak mij Heer tot een tuin van vrede

waar liefde woont en haat vergaat

maak mij tot een werktuig in Uw Handen

waar Jezus hoog in 't vaandel staat.

 

Maak mij een boom geplant aan water

die vruchten geeft gaaf en zoet

waar een mens in nood zich mee kan laven

omdat zij hem leven doet.

 

Maak mij Heer tot een bloem, die stralend

alleen nog maar Uw geur verspreidt

een geur van Christus, van hier boven

die mensen blij maakt en bevrijdt.

 

Maak mij Heer zoals U mij bedoeld hebt

een kind van U nederig en klein

maak mij sterk Heer in mijn zwakheid

zodat U in mij Overwinnaar kunt zijn.

 


Siska Jan 18 '14

De liefde Gods

 

Er is een schuilplaats op de aarde

waar je als godskind veilig bent,

waarheen je dag en nacht kunt vluchten

als niemand hier je smarten kent.

Het is een vesting vast verankerd,

onwrikbaar als een sterke rots,

het is de rustplaats voor vermoeiden

de schoonste plek: ‘de Liefde Gods’.

 

Er is een schuilplaats op de aarde

waar God je hart ’lijk welkom heet,

met deuren wagenwijd geopend

opdat je nooit Zijn trouw vergeet.

En  kom je binnen moegestreden

als een verdwaalde in de nacht,

aanschouw je in een gloed van vrede

‘de liefde Gods’ in al haar pracht.

 

Er is een schuilplaats op de aarde

waar geen verwijt, geen aanklacht klinkt,

het is de vrijstad voor geplaagden

waar ‘t licht van Gods genade blinkt.

En durf je niet die plaats te zoeken

wellicht door eigen mening trots,

misschien dat ik je dan mag wijzen

die schoonste plek: ‘de liefde Gods’.

 


deBron Jan 23 '14

Liefhebben

 

Je hoeft alleen maar lief te hebben

vergeven en te laten zijn

het oordeel aan God de Vader overlaten

Hij alleen kan rechtvaardig zijn.

 

Je hoeft alleen maar liefde te geven

die God jou overvloedig geeft

geen mens kan zonder Liefde leven

je leeft pas als je Liefde geeft.

 

Je hoeft alleen maar Liefde te ontvangen

en los te laten in Gods Hand

al je zegeningen tellen

tot je God van harte dankt.

 

Liefhebben…het is de basis

van ons leven hier op aard

dan krijgt elke dag een gouden randje

want ieder mens is liefde waard.Siska Feb 1 '14

Kom tot Mij

 

Heer dat ik zo komen mag

met al mijn fouten, al mijn zonden

met al mijn pijn, al mijn wonden

die niemand in mijn leven zag.

 

Heer dat ik zomaar komen mag

met wat ik niemand durf te zeggen

met wat ik niemand uit kan leggen

U weet er alles van.

 

Heer dat U mij in Christus ziet

al had ik nimmer kwaad bedreven.

Dat U mij in Uw gunst doet leven

ik weet het - maar begrijp het niet.                                                                        

Siska Feb 6 '14

Echte liefde komt van boven.

 

Kasten vol Liefde.

 

Je hoeft je huis niet op te poetsen

als je de deur voor Jezus open zet

Hij heeft ieder hoekje gezien

en kent elke verborgen plek.

                    

Laat Hem maar rustig binnen

Al is je huis in slechte staat

Jezus helpt je om het op te knappen

Hij weet hoe het worden gaat.

 

Van de kelder tot de zolder

kamer, keuken, in iedere kast

weet God wat er is verborgen

Hij ziet zelfs het stof onder de mat.

 

Als Jezus bij je binnen mag komen

gaat Hij samen met jou aan de slag

kast voor kast en kamer voor kamer

en alleen als het voor jou mag.

 

Niets zal Hij zo maar openbreken

met geweld of grof geschut

geen enkele deur zal Hij forceren

Hij vult je huis met Liefde, vrede en rust.

 

Soms moet je huis worden afgebroken

tot de grond toe gelijk gemaakt

met een nieuw fundament van Jezus Christus

weet je dat je huis stevig staat.

 

Zo bouw je samen aan een prachtige villa

ontstaan door genade, puur en echt

met kasten vol Liefde om uit te delen

aan ieder mens op jouw levensweg.

 

deBron Feb 13 '14

“Als je klein bent”

 

Als je klein bent en vermoeid,

om de zware last te dragen,

dan zegt Jezus: ‘Kom tot Mij”

om de tocht opnieuw te wagen.

 

Als je je zwak en schuldig voelt,

wat beschadigd in het leven,

dan zegt Jezus: “Kom tot Mij”

alle schuld zal ik vergeven.

 

Als je alleen en eenzaam bent,

en je doelloos loopt verloren,

dan zegt Jezus: “Kom tot Mij”

juist jou hart kan mij bekoren.

 

Ja, alleen bij Hem is licht,

antwoord op zo vele vragen,

Zijn belofte blijft van kracht:

“Ik ben met je, alle dagen!”

                       

                 Gerrit KloosSiska Feb 27 '14

Altijd samen

 

Heer, ik ben mij zo bewust,

Van al Uw liefde, tederheid,

Ik voel dan een serene rust,

Dat geheel mijn hart verblijdt.

 

Ik voel U altijd om mij heen,

Waarheen de weg ook leidt,

Heer, U laat mij nooit alleen,

Helpt mij, in m ’n aardse strijd.

 

Heere, wilt U mij bewaren,

Tot de dag, dat ‘k U mag zien,

Met U te leven, is vergaren,

En een verrijking bovendien.

 

Mijn leven is een deel van U,

Verbonden en altijd samen,

U wilt het delen, hier en nu,

Ik prijs U Heere Jezus, Amen.

 

                          Kor Edo


deBron Mar 31 '14

Vertrouwen; recept tegen bezorgdheid

 

Waarom zou ik ontmoedigd zijn

en in de schaduw leven?

Waarom mij eenzaam voelen

nu Gods liefde me is gegeven

en ik aan Jezus toebehoor?

Hij is mij steeds nabij:

Zijn oog is op de musjes

en 'k weet: Hij ziet ook mij.

 

'Laat nimmer zijn uw hart ontrust'

zo spreekt zijn stem vol liefde.

En, rustend op zijn woord van trouw,

zeg 'k Hem al wat mij griefde;

al kan ik slechts één stapje zien,

mijn Leidsman is steeds Hij:

Zijn oog is op de musjes

en 'k weet: Hij ziet ook mij.

 

En word ik op de proef gesteld,

als wolken mij omringen,

als alle hoop verdwenen lijkt

en ik niet meer kan zingen,

dan ga ik steeds weer naar mijn Heer-

van zorg maakt hij mij vrij.

Zijn oog is op de musjes

En ik weet: Hij ziet ook mij.

 

                               F.D.Martin

 

Siska Jun 7 '14

Gebed voor mijn kinderen

 

Ik leg de namen van mijn

kinderen in Uw handen.

Graveer Gij ze daarin met

onuitwisbaar schrift.

Dat niets of niemand ze meer

ooit daaruit kan branden,

ook niet als satan ze straks

als de tarwe zift.

 

Houdt Gij mijn kinderen vast,

als ik ze los moet laten

en laat altijd Uw kracht

boven hun zwakheid staan.

Gij weet hoe mateloos

de wereld hen zal haten,

als zij niet in het schema van

de wereld zullen gaan.

 

Ik vraag U niet mijn kinderen

elk verdriet te sparen,

maar wees Gij wel hun troost,

als ze eenzaam zijn en bang.

Wil om Uws naams wil hen

in Uw verbond bewaren,

en laat ze nooit van U vervreemden,

nooit, hun leven lang!

 

Ik leg de namen van mijn

kinderen in Uw handen.

Amen."//www.youtube.com/embed/1GH9kRgWnHg

Siska Jun 7 '14

Gods wegen

 

God leidt ons vaak langs kronkelwegen.

Wij trekken graag een rechte lijn.

Maar komen dan obstakels tegen

die wij niet zien of ....een ravijn.

Maar God ziet wel vanuit den Hoge

't gevaar dat ons te wachten staat.

Dan wordt ons pad vaak omgebogen.

Wat tegen onze wil ingaat..

 

Zo heeft God met een ieders leven.

Zijn plan en Hij weet ook het best

wat Hij aan elk van ons moet geven.

Ons commentaar is soms ...protest.

Wij klagen, zijn ontevreden

en dragen 't als een zware last.

Maar alles werkt, ten goede mede.

Dat zegt Gods Woord dus houd dat vast.

 

Wij moeten één ding nooit vergeten.

Al gaat het door de diepte heen.

Wij mogen altijd zeker weten

ook dan laat God ons niet alleen.

Het zal ons nooit tot nadeel strekken

't is alles wijsheid wat hij doet.

En later zullen wij ontdekken.

Uiteindelijk kwam het .....toch nog goed.Siska Jun 29 '14

Een unieke dag

Deze dag wordt als geschenk gegeven.

Een geschenk, uit handen van de Heer.

Een unieke dag – ééns in je leven

krijg je deze dag – daarna niet meer!

 

 Tel vandaag dus maar je zegeningen.

 Maak een nieuwe start en blik vooruit.

 Morgen tel je weer herinneringen

 aan wat je vandaag misschien besluit.

 

 Laat je handen en je voeten werken

 aan de weg van vrede en van recht.

 Laat de ander op je pad bemerken

 wat er in je hart is vastgelegd.

 

 Laat je mond de woorden vrij vertalen

 van de rijkdom in je hart en hoofd.

 Dat je ogen vreugde uit gaan stralen

 om wat God zijn kind’ren heeft beloofd.

 

 Déze dag, die éénmaal wordt gegeven,

 als uniek geschenk van onze Heer,

 is de startdag voor je verd’re leven.

 Deze dag is nú – en komt niet weer!

 

                                Jelly Verwaal 

Siska Jul 15 '14

DE LEVENSSPRONG

 

Er is een sprong die je altijd kunt wagen

veilig en zeker en toch zonder net

als je gebruik maakt van Jezus als Vanger

kom je altijd op de juiste plaats terecht.

 

Hij is een Vanger die je kunt vertrouwen

getraind als geen ander en goed voorbereid

Hij grijpt nooit mis, zet Zijn leven in voor jou

vangt je op het juiste moment en de juiste tijd.

 

Waag maar de sprong, je wordt opgevangen

door Jezus jouw Redder en vaste Rots.

Hij neemt je mee naar grote hoogten

tot in de veilige armen van Vader God.DeHoeksteen Jul 15 '14

Erg mooi gedicht, lieve Siska. Daar kan ik alleen maar AMEN op zeggen.


Vaders rijke zegen, en veel liefs, van mij, Esther.

DeHoeksteen Okt 28 '14
Siska Okt 29 '14
Mooi, Esther en zo waar.Heel veel liefs, Siska
Siska Dec 9 '14

Het geheim

 

Ik ontving God in de morgen,

het beste tijdstip van de dag,

en Zijn komst was als zonsopgang,

als een glorie in mijn hart.

 

Heel de dag bleef Zijn nabijheid,

heel de dag voert Hij me mee,

en we zeilden in volmaakte vrede

over een zeer onstuimige zee.

 

Er werden schepen zwaar gehavend,

er braken schepen op de kust,

maar de winden die hen dreven

brachten ons vrede en rust.

 

Toen dacht ik aan andere dagen,

met een gevoel van diepe spijt,

toen ik ook de ankers lichtte

zonder zijn aanwezigheid.

 

Nu denk ik het geheim te kennen,

na veel kwellingen en strijd:

Je moet Hem zoeken in de morgen,

als je wilt dat Hij je leidt!

 

      Ralph Spaulding Cushman

 

DeHoeksteen Dec 9 '14

Wat een geweldig mooi gedicht/lied lieve Siska. Werd er stil van...

Veel heel liefs, Esther.

DeHoeksteen Dec 13 '14
Pagina's: 1 2 »

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. -- Matteus 25:40
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17