Loading...

Gemeenteblad oktober 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Feb 23 '19

Beste mensen,

 

Het is alweer 10 sept als ik dit schrijf De vakanties zijn

voorbij, kinderen weer naar school en alles gaat weer zijn

"gewone" gang. Wat is gewone gang?

Gisteravond zat ik even te kijken naar een herdenking van 09-

11 in Amerika, gewoon? Ambassade van Israël snel ontruimd

in Caïro vanwege agressieve betogers, gewoon? Turkije en

Egypte en andere Arabische landen een verharde opstelling

naar Israël, gewoon ?

Na de aanval op de Twin Towers (09-11) strijd tegen

terrorisme begonnen en nu na 10 jaar?

Zo kan ik nog wel even doorgaan, de wereld is er in de laatste

10 jaar niet beter op geworden, veel veranderingen, maar

niet ten goede. En we vragen ons inderdaad in stilte of

hardop af, "Waar gaat dit allemaal naartoe?" Veel mensen

maken zich zorgen om het financiële systeem,

of hun pensioen en eigenlijk zijn het allemaal dingen die we

zien gebeuren, maar waar we geen enkele grip op hebben.

Het overkomt ons. Er zijn allerlei zaken die voor ons beslist

worden in Den Haag of Brussel en of we het er nu mee eens

zijn of niet, het gebeurd.

We noemen dat cynisch gezegd "Democratie", maar of dat het

nu helemaal is?? Het lijkt heel mooi!

We zien dat in Tunesië, Egypte en veel Arabische landen,

mensen willen democratie, wat dat dan ook mag voorstellen.

Meestal is het heel kort door de bocht, "inspraak voor

iedereen!" Je eigen mening mogen en kunnen ventileren. En

voor je eigen mening en idee uit kunnen komen.

Dat was ook Gods bedoeling toen hij de mens schiep, een

mens met een eigen mening en eigen aard. Die eigen mening

hield in dat de mens zelf keuzes kon maken, zelf kon beslissen

wat hij wel of niet kon doen. M.a.w. God schiep ons met een

eigen mening en geen marionet. Oneerbiedig gezegd, God

nam daar wel een risico mee, Hij wist dat bij het nemen van

keuzes, de mens was vrij om z'n eigen keus te maken, dat ze

ook wel eens de verkeerde keus konden maken. Maar Hij

maakte het wel heel aantrekkelijk om een keus voor Hem te

maken, de beloning was: vergeving van zonden en daardoor

eeuwig leven. Om dit waar te kunnen maken zond Hij zijn

Zoon Jezus op deze aarde, die stierf voor onze zonden en kon

zo als middelaar bij God voor ons optreden. Waar vindt je

zo'n aanbod?

Het vreemde is echter dat de mensheid maar moeite heeft om

die keus voor Jezus te maken, dat aanbod aan te nemen.

Maar vooral nu, gezien de ontwikkeling van de tijd is het juist

nodig, voor uw eigen ziel en zaligheid, om die keus snel te

maken en vooral vast te houden. Ga maar op je knieën en zeg:

"Jezus, ik heb u nodig, ik kan het niet alleen, laat mij een kind

van U zijn!" Simpel hé, maar ook vaak moeilijk. Je moet je zelf

overgeven aan een Ander, maar die zorgt dan ook wel heel

goed voor je. Denk er eens over na als u dat nog niet gedaan

heb, het is de moeite waard.

Heeft u daar hulp bij nodig, of meer uitleg, u weet waar u

terecht kunt!

 

Ik wens u Gods onmisbare zegen toe. Met vr. groet, P.K.

 

deBron Feb 23 '19

"De zegen des Heren, die maakt rijk...”  Spreuken 10 : 22a

 

Een heel gewone dag, of een alledaagse gebeurtenis,

veranderd door Gods zegen, in een moment

van aanbidding, of een bron van vreugde.

 

deBron Feb 23 '19

Goede voornemens!

 

Je nam je toch zo ernstig voor,

dat kwaad niet meer te doen.

Maar je geweten sprak nog vaak;

Zeg, weet je nog van toen.

Toen je zo vastberaden zei:

Ik doe dat kwaad nooit meer

Maar kort daarna, je struikelde

en viel nog keer op keer.

 

Je nam je toch zo ernstig voor,

maar stond in eigen kracht.

En daardoor werd je keer

op keer, helaas ten val gebracht!

Als jij oprecht je schuld belijd,

en vraagt: Bewaar mij, Heer,

Houdt Hij, wanneer je waakt en bidt,

je staande tot Zijn eer.

 

Als jij je voorneemt met je hart,

te schuilen bij de Heer,

En altijd dicht bij Hem te zijn,

dan val je echt niet meer!

Wanneer je vraagt; Bewaar mij Heer;

wilt U mijn sterkte zijn?’,

Houdt Hij door Zijn genade en kracht,

je hart en denken rein.

 

Gerrit Fidder.

 

deBron Feb 23 '19

Spreuken en Nadenkertjes

 

*Als we al het goede dat we in het leven aan anderen

gedaan hebben zelf weer zijn vergeten zijn het

werkelijk goede daden geweest.

 

*De op één na zwaarste straf die een mens kan

overkomen is de straf van berouw. De zwaarste straf

is de eeuwige straf.

 

*Wie zwijgt over wat geheim moet blijven heeft

altijd recht van spreken.

 

*Een discipel van Jezus is nooit een weg naar God

maar wel een richtingaanwijzer.

deBron Feb 23 '19

Opstandig

 

Eindelijk was het geduld van mijn vrouw op. Ze was boos. Tot het

uiterste getergd.

lk voelde het aan de bruuske bewegingen waarmee ze de deken

glad trok over mijn bed. En ik hoorde het aan haar stem toen ze

me vertelde dat ze boodschappen ging doen.

Ze was kwaad. En terecht. Het waren mijn sarcastische

opmerkingen die haar het huis uit jaagden. Eindelijk had ik het

voor elkaar. Zelf haar zeer zachtmoedige aard was niet bestand

tegen mijn bijtende opmerkingen.

Met een bons trok ze de voordeur achter zich dicht. Rust. Stilte.

Geen mensen rondom me. Voor het eerst sinds dagen was ik

alleen. lk vond het heerlijk. lk tilde mijn hoofd op van het kussen

en liet mijn ogen door de kamer dwalen.

Op het tafeltje naast mijn bed stonden de blijken van Annie haar

liefde voor mij: de gepelde sinaasappel, een glas water en de

zojuist bezorgde post met de brief van onze oudste kleindochter

bovenop.

Zorgzaam had ze alles binnen handbereik neergezet. Een

geweldige vrouw. Eén uit duizenden. Om als een kostbaarheid te

koesteren.

Waarom deed ik dan zo dwars tegen haar? En waarom voelde het

als een opluchting om even verlost te zijn van haar toch zo

dierbare aanwezigheid?

Niks snapte ik meer van mezelf. Nijdig takelde ik me omhoog met

behulp van de papegaai boven mijn bed en gooide de dekens

driftig van me af. Mijn blik gleed over mijn benen. Links spierwit

been met zwarte haren. Rechts vanaf de voet tot de knie wit

gips. De tenen speelden er nog net kiekeboe onder uit. Kon ik ze

eigenlijk nog wel goed bewegen?

Al friemelend verwenste ik de dag van het ongeluk, nu al weer

vier weken geleden.

Dat een mens zo dom kon zijn... We liepen heerlijk achter elkaar

op een smal bergpad. Lisa en Marja met hun vrolijk springende

staartjes huppelden voor mij uit. Annie kwam achter mij aan.

Hoe kwam het zo opeens? Wees ik naar een prachtig uitzicht?

Liep ik met te stoere passen mijn kleindochters achterna?

Binnen een seconde was het gebeurd. Mijn rechtervoet rolde over

een loszittende steen. lk wilde mijn evenwicht bewaren, maakte

een raar sprongetje en kwam met een smak op de grond terecht.

Pijn, snerpend en doordringend. Tranen rolden over mijn

wangen. lk trilde over mijn hele lichaam en was in een shock om

de verschrikkelijke pijn in mijn been.

Op dat moment wist ik nog niet dat het bot op drie plaatsen was

gebroken, op een zeer gecompliceerde wijze...

lk stopte met tenengefriemel en keek nijdig de kamer rond. Al

vier weken lag ik hier op dat bed. Mijn schildersezel stond in de

hoek werkeloos te wachten totdat ik het laatste berglandschap

zou afmaken. Mooi niet. Voorlopig niet. lk kon amper met mijn

krukken naar het toilet komen. Laat staan een uur schilderen

achter de ezel.

Wat zei mijn zus gisteren ook alweer? 'Geduld, Henk, geduld.

Misschien wil God je leren om een minder druk baasje te zijn. '

Grrr... Makkelijk praten had ze. Moest ze zelf eens nutteloos in

bed liggen.

Meteen schoot door me heen wat vriend Jan deze week had

gezegd. 'Henk, alles heeft een doel in het leven. Dit is niet voor

niets gebeurd. De Heer heeft een plan met jou, ook met deze

gedwongen rustperiode. Geef het maar over in Zijn handen. '

Terwijl ik in gedachten zijn woorden weer hoorde, kostte het me

opnieuw moeite om niet boos te worden. Iedereen wist precies

hoe ik moest denken. Dat ik het moest aanvaarden, het

overgeven in Gods handen, er een doel in zien. Maar eerlijk

gezegd werd ik alleen maar ontzettend kwaad. Al die mensen die

het allemaal zo goed wisten. Moesten ze zelf maar eens zo'n

been hebben. En daarbij ook nog opgezwollen handen van

artrose, zodat je amper op je krukken kon leunen zonder te

vergaan van de pijn...

In een flits wilde ik het glas water pakken en weg smijten.

Keihard tegen de muur aan.

Dat het glas op de plavuizen zou rinkelen en de scherven in het

rond zouden vliegen. Gelukkig kwam ik nog op tijd tot bezinning.

Ook al was ik kwaad op alles en iedereen om me heen, dit ging te

ver. En zeker op mijn leeftijd.

Wacht, ik ging Lisa's brief bekijken. Zou ze me echt geschreven

hebben? Het kon wel, ze zat tenslotte al in de vierde groep. lk

scheurde de envelop open en keek aandachtig naar het

tekenvelletje dat er in zat. Toen sloegen de vlammen me uit.

Schapen rondom een herder. Een heel groot schaap had verband

om een poot. Het stond dicht naast de herder en keek lachend

naar hem omhoog. De herder had zijn hand op het schaap gelegd.

Streelde hij het?

Het schaap had een halsbandje. Daarop stond: 'OPA' . Onderaan

stond met onbeholpen hanenpoten geschreven: 'Het lievste

schaap digtbij de Here Jezus. '

Schaamte spoelde door me heen. 'Het liefste schaap'. lk? Zo 'n

opstandige vent? Nou, mooi niet. Verre van dat. Op dat moment

brak er wat en legde ik mijn hoofd in mijn handen. Mijn lijf

schokte van de tranen die ik niet langer tegen kon houden. Al

mijn nijd en verdriet heb ik toen uiteindelijk aan de Goede

Herder gegeven.

Toen mijn gezicht eindelijk weer droog was, pakte ik een blaadje

van het tafel en probeerde of ik nog een bloem kon vouwen. Net

zo 'n witte roos als in mijn verlovingstijd. lk was het nog niet

verleerd.

Een beetje schuchter gaf ik hem later aan Annie. Ze las de

woorden die ik op de bloemblaadjes had geschreven. Meteen

kleurden haar wangen rood, net als vroeger.

Zachtjes vroeg ik: 'Wil je me vergeven? Mijn lelijke woorden

daarnet?' Ze knikte. De blijdschap kwam in haar ogen terug.

Toen wees ze naar de woorden in de roos en fluisterde: 'lk ook

van jou! '

 

Janny den Besten -van Boudestein

 

deBron Feb 23 '19

Alfa(ge)bed(d)t

 

Er waren eens twee mannen die samen gingen eten. Vóór

ze begonnen gingen ze eerst in gebed. De eerste man

had een prachtig gebed met mooie woorden en lange

omhalen.

 

Toen hij 'amen' zei begon de tweede man:

 

"A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-

N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z"

 

"Nou zeg!" zei de eerste man, "wat is dát nou voor een

gebed?!”

 

"Nou", antwoordde de tweede man, " ik ben niet zo

welbespraakt, dus geef ik God maar de letters en Hij weet

wat ik in mijn hart heb zitten, dan vertrouw ik er op dat

Hij er wel een mooi gebed van zal maken. "

 

deBron Feb 23 '19

*Psalm 91 : 1, "Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is

gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige"

 

*Mattheüs 28 : 20, "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan

de voleinding der wereld".

 

*Psalm 91 : 4a, "Met Zijn vlerken beschermt Hij u, en onder

Zijn vleugelen vind u een toevlucht".

 

*Psalm 68 : 20, "Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt

Hij ons".

 

Hoe groot is ons vertrouwen, als Christen, dat wij

bovenstaande beloften, ook werkelijk, in ons leven gaan

toepassen, gaan geloven, en beseffen, God laat de zijnen

niet los, ook mij niet.

deBron Feb 23 '19

Veilig onder Uw vleugels

 

Heer, wil mij op Uw vleugels nemen,

zoals een arend met haar jongen doet.

Totdat de stormwind is verdwenen,

dekt Gij mij met Uw vleugels toe.

Heer, wil mij op Uw vleugels dragen,

zoals een arend met haar jongen doet.

Als ik vermoeid door zorg en vragen,

soms niet meer weet hoe ik vliegen moet.

Want ik roep, Heer van dood en leven:

vang mij op voordat ik val.

 

Blijf met Uw liefde om mij zweven,

zodat ik nimmer vallen zal.

Heer, wil mij op Uw vleugels leiden,

zoals een arend met haar jongen doet.

Onder mij steeds Uw vleug' len spreiden,

in voor, maar ook in tegenspoed.

Want ik roep, Heer van dood en leven:

vang mij op voordat ik val.

 

Blijf met Uw liefde om mij zweven,

zodat ik nimmer vallen zal.

Al zijn mijn vleugels lam geslagen,

en vind ik vliegend niet de weg terug,

ik voel Uw vleugels die mij dragen,

mij vergezellen in mijn vlucht,

Want ik roep, Heer van dood en leven:

vang mij op voordat ik val.

Blijf met Uw liefde om mij zweven,

zodat ik nimmer vallen zal.

 


deBron Feb 23 '19

Lief en Leed.

 

"Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten "

Hebreeën 15 : 5b

 

 

Dit weet ik: dat God met mij is.

Psalm 56:10b

 

Mijn ziel vindt ware rust en vreê

in 't zeker weten: U gaat mee,

als 'k U mijn pad Laat kiezen.

Wanneer ik op Uw woord vertrouw,

in alles, Heer, Uw liefd' aanschouw,

zal 'k nooit die vreê verliezen.

 

N.C. Otgaar

deBron Feb 23 '19

Gezangen versus Opwekkingsliederen (humor)

 

Een jonge man die pas christen was, ging meestal naar de

plaatselijke evangeliegemeente. Op een zondag kwam hij

een keer in een kleine dorpskerk. Toen hij thuis kwam

vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. "Ja", zei de

jongeman, "goed". "Eén ding deden ze wel anders. Ze

zongen gezangen in plaats van opwekkingsliederen".

 

"Gezangen?" zei z'n vrouw, "wat zijn dat"? "O, ze zijn wel

mooi. Het zijn een soort opwekkingsliederen, maar dan

anders", zei de jongeman. "Wat is er anders aan?" vroeg

zijn vrouw.

De jongeman zei: "Nou, kijk, als ik tegen jou zou zeggen:

'Martha, de koeien staan in het maïs', dan zou het een

opwekkingslied zijn. Maar als ik tegen jou zou zeggen: 'O

Martha, dier'bre Martha, hoor mijn geroep. Neig uw oor tot

de woorden van mijn mond. Wendt uw gehele wonderbare

oor tot de zuivere, heerlijke waarheid terstond. Want wie

doorgrondt de weg der dieren? Bij hen is geen begrip noch

verstand. Zij koesteren zich in Gods zon of regen in het

zoete, bekoorlijk maïs op het land. Deze mijne koeien

hebben met weerspannig behagen hun ketenen afgeschud,

versmaden hun warme stal. En gedreven door duistere

machten, die hen aanzetten zich tot het maïs te begeven-

o lot, bitter dan gal.' En als ik dan alleen het eerste, derde

en vierde vers zou doen, met een soort toonverhoging

voor het laatste vers, dan heb je dus een gezang."

 

deBron Feb 23 '19

“…onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met

psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor

de Heere met dank in uw hart”. Kolossenzen 3 :16b

deBron Feb 23 '19

Gezangen versus Opwekkingsliederen (humor)

 

Een oude boer ging in het weekend naar de grote stad

en bezocht daar een kerkdienst. Toen hij thuis kwam

vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. "Ja", zei de

boer, "goed". "Eén ding deden ze wel anders. Ze

zongen opwekkingsliederen in plaats van gezangen".

 

"Opwekkingsliederen?", zei z'n vrouw, "wat zijn dat"?

"O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort gezangen,

maar dan anders", zei de boer. "Wat is er anders

aan?", vroeg zijn vrouw. De boer zei: "Nou, kijk, als ik

tegen jou zou zeggen: 'Martha, de koeien staan in het

mais', dan zou het een gezang zijn, Maar als ik tegen

jou zou zeggen: 'Martha, Martha, Martha, o Martha, de

koeien, de grote koeien, de bruine koeien, de zwarte

koeien, de witte koeien, de zwart-witte koeien, staan

in het maïs, staan in het maïs, het maïs, maïs, maïs'

en als ik dan de hele zaak een paar keer herhaal, dan

heb je dus een opwekkingslied.

deBron Feb 23 '19

Niemand zoals U

 

Kijk ik om mij heen,

zie ik het werk van Uw Handen,

bergen, zeeën, stranden,

dan weet ik zeker:

zoals U is er niet een.

 

Kijk ik in het rond,

zie ik mensen doelloos lopen

zonder redding om op te hopen

dan weet ik zeker;

alleen bij U is vaste grond.

 

Zou ik U niet prijzen,

Schenker van het eeuwig Leven,

U alle eer bewijzen,

voor de genade mij gegeven.

 

Niet langer terneer gebogen,

twijfelend aan Uw macht.

Getrokken uit de duistere nacht,

U zal ik verhogen.

 

In veelstemmige liefdestalen,

zal ik Uw wonderen verhalen.

Lam Gods, voor mij geslacht,

Opgestane Heer,

U wordt mijn dank gebracht,

voor U buig ik mij neer.

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17