Loading...

Gemeenteblad juni 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Feb 16 '19

Beste mensen,

 

We zijn al weer (bijna) met de maand juni bezig als u dit leest

Het is al vaak gezegd maar het lijkt wel inderdaad dat de tijd

Vliegt.

Met m'n 67 jaar kan ik me nog de tijd herinneren dat ik 15 was.

Het leek wel alsof de tijd stil stond want het duurde lang

voordat je 16 werd en brommer mocht rijden.

De tijd is niet veranderd, maar het lijkt wel alsof er toch iets

veranderd is, want voor mij in ieder geval vliegt de tijd, terwijl

het toen zo langzaam leek te gaan. Dus moeten we de tijd die

ons nog gegeven is goed gebruiken.

Een anekdote: Onder het kopje mededelingen in het

kerkblaadje had men een aankondiging gedaan met verwijzing

naar de posters die overal in het dorp en in de kerk opgehangen

waren.

Het ging om het volgende: een gastspreker in een gemeente zou

zowel de morgen als de avonddienst verzorgen. s' Morgens zou

hij preken over de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze

maagden en s' avonds wilde hij een oproep doen voor

zendingswerk, Om deze diensten onder de aandacht te brengen

werden er overal posters opgehangen in het dorp waarop de

diensten van die betreffende zondag stonden aangekondigd.

Men zette de titels/thema's van deze twee diensten onder

elkaar zonder stil te staan bij het effect van deze combinatie.

Bovenaan het affiche stond: "VIJF MAAGDEN IN EEN CRISIS!"

daarna een hele hoop tekst en verklaringen en onder aan de

affiche stond:

“WAT KAN ÉÉN MAN DOEN?"

Ik zal niet stilstaan bij de effecten van deze combinatie, maar

wel op de laatste opmerking, WAT KAN ÉÉN MAN of VROUW

DOEN?, wat kan één persoon doen? Deze affiche was bedoeld

om mensen warm te maken voor de zending, zending is erg

breed en slaat niet alleen op Afrika, en b.v. ook niet of we

geroepen zijn (denk ik) want als Christenen zijn we allemaal

geroepen om op de een of andere manier, de een in het spreken,

de ander in daden (koffie zetten bv.) de ander op een andere

wijze het evangelie van Jezus Christus uit te dragen, een ieder

op z'n eigen wijze. Als een ieder zich hiervan bewust zou zijn,

dat ieder op zijn of haar eigen manier kan bijdragen aan de

verkondiging van het evangelie, dan zouden we vast kunnen

stellen dat we met elkaar, 1 persoon en dan velen samen, veel

kunnen bereiken voor het werk van de Heer. De Samaritaanse

vrouw, Johannes 4 vers 1-42, was zo onder de indruk van de

woorden van Jezus dat ze naar haar dorp ging en vertelde wat

haar overkomen was. Ze was geen prediker, niet opgeleid, niet

geroepen, maar alleen enthousiast over wat haar overkomen

was en haar enthousiasme bracht ze over op haar dorpsgenoten

en staat er dan in vers 39: "En uit die stad geloofden vele der

Samaritanen in Hem om het woord van de vrouw, die

getuigde: Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb".

Wat kan een man /een vrouw doen? Heel veel dus! Je

enthousiasme over je geloof delen met anderen.

Ik wens u hierbij Gods onmisbare zegen toe onder de leiding van

de Heilige Geest.

Met vriendelijke groet, P.K.

 

deBron Feb 16 '19

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Wie zij niet geloven?

En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord

hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Hoe

lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen

die het goede verkondigen! Romeinen 10 : 14-15

deBron Feb 16 '19

Gebed in het levenvan Jezus

 

Jezus, de Zoon van God, was vol liefde en kracht.

Hij deed geweldige wonderen en tekenen.

Zijn hele leven was doordrenkt van gebed.

Op zo'n krachtige wijze dat de discipelen zeiden:

'Heer leer ons bidden,'

Jezus antwoordde hierop met het 'Onze Vader'

(Luc 11:2-4).

 

Jezus zei ook dat je niet eindeloos moet voortprevelen.

Zeg gewoon wat je nodig hebt en vergeef anderen.

(Matt 6:5-15).

 

Jezus stelde gebed op de eerste plaats:

'Vroeg in de ochtend toen het nog donker was,

stond hij op en ging naar buiten

en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. '

(Marc 1:35)

 

Jezus bad regelmatig:

'Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plekken

om er te bidden. ' (Luc 5:16)

 

En even verder in de Bijbel staat:

'De kracht van de Heer was werkzaam in Hem

opdat Hij zieken zou genezen. ' (Luc 5:17b)

 

Gebed was hierin de sleutel.

 

deBron Feb 16 '19

39 keer geen eeuwig leven

 

1. De kerkgang geeft jou geen eeuwig leven

2. De bijbel lezen geeft jou geen eeuwig leven...

3. De wet naleven geeft jou geen eeuwig leven...

4. Milieu bewust zijn geeft jou geen eeuwig leven...

5. Bidden voor het slapen geeft jou geen eeuwig leven...

6. Goede daden doen geeft jou geen eeuwig leven...

7. Netjes leven geeft jou geen eeuwig leven...

8. De dominee geeft jou geen eeuwig leven...

9. Veel met Israël bezig zijn geeft jou geen eeuwig leven...

10. Religie geeft jou geen eeuwig leven

11. Biechten geeft jou geen eeuwig leven...

12. Mediteren geeft jou geen eeuwig leven...

13. Gedoopt zijn geeft jou geen eeuwig leven...

14. Veel weggeven geeft jou geen eeuwig leven...

15. Christelijk opgevoed geeft jou geen eeuwig leven...

16. Een gebedsgenezer geeft jou geen eeuwig leven...

17. Niet vloeken geeft jou geen eeuwig leven...

18. Nederigheid geeft jou geen eeuwig leven...

19. Vroomheid geeft jou geen eeuwig leven

20. Vasten geeft jou geen eeuwig leven

21. Lief zijn geeft jou geen eeuwig leven...

22. Spiritualiteit geeft jou geen eeuwig leven...

23. De rustdag houden geeft jou geen eeuwig leven...

24. Lid zijn van een kerk geeft jou geen eeuwig leven...

25. Bidden voor het eten geeft jou geen eeuwig leven...

26. Respect voor elkaar geeft jou geen eeuwig leven...

27. Religieuze muziek geeft jou geen eeuwig leven...

28. Een mooie preek geeft jou geen eeuwig leven...

29. Eerlijkheid geeft jou geen eeuwig leven

30. Gul zijn geeft jou geen eeuwig leven

31. Godsdienst geeft jou geen eeuwig leven...

32. Een sober leven geeft jou geen eeuwig leven...

33. Religieuze boeken geeft jou geen eeuwig leven...

34. Geloven dat God bestaat geeft jou geen eeuwig leven...

35. Naar een klooster gaan geeft jou geen eeuwig leven...

36. Zonden overdenken geeft jou geen eeuwig leven...

37. Geloven in jezelf geeft jou geen eeuwig leven...

38. Mensen helpen geeft jou geen eeuwig leven...

39. Trouw zijn geeft jou geen eeuwig leven

Maar...

40. Jezus aannemen en Zijn Kostbare Bloed, gestort voor jou,

als je dat aanvaard, en gelooft, dát alleen geeft jou wel

eeuwig leven !

 

deBron Feb 16 '19

Wel eens van macrotumia gehoord?

 

Nee, nu moet je niet denken aan een soort plant die je in de

bloemenzaak kunt kopen en thuis in de vensterbank kunt zetten...

Macrotumia is geen plant. Hoewel, het lijkt er toch wel een beetje op...

Macrotumia kan namelijk, net zoals een plant groeien.

Maar laat mij jou eerst uit de droom helpen.

Macrotumia is een Grieks woord en het betekent zo iets als 'lange adem'

of 'grote, moed'. Wij vertalen het meestal met 'lankmoedigheid'.

Een prachtige 'plant', die macrotumia!

Sommige mensen hebben er hun huis en zelfs hun tuin mee vol staan,

Binnen- en buitenshuis tonen ze lankmoedigheid.

Maar eerlijk gezegd, de meeste mensen vinden het houden van

macrotumia maar knap lastig.

Persoonlijk hoor ik ook bij die mensen, dus denk niet dat ik jou nu

precies kan vertellen hoe je met macrotumia moet omgaan; ik kan jou

alleen vertellen wat ik er zelf over gehoord heb en telkens als ik probeer

me een beetje aan die adviezen te houden, dan lukt het me!

In de eerste plaats: Zet de macrotumia altijd goed in het licht.

Lankmoedigheid die niet voldoende warmte en licht ontvangt, gaat

onherroepelijk dood.

lk bedoel maar te zeggen: Zorg ervoor dat je de lankmoedigheid, het

geduld, voldoende vreugde geeft.

Zoek naar dingen in je leven die je blijdschap geven en wees daarom

dankbaar voor de kleine zegeningen van elke dag.

Ga eens na wat je allemaal in je leven van God gekregen hebt, hoe zijn

liefde je heeft omgeven, zijn warmte en zijn levenslicht.

Wie dat dagelijks doet, al is het maar een paar minuten, die zal

ontdekken dat de lankmoedigheid in zijn levenshuis groeien en bloeien

gaat!

 

Het tweede advies is dit: Zorg ervoor dat je macrotumia altijd

voldoende water krijgt. Je moet het geduld in je hart voedsel geven.

Elke dag een beetje, Elke dag, met regelmaat.

Lees aandachtig een gedeelte uit de bijbel, bewaar de woorden in je

hart, en vergeet het gebed niet.

Een derde advies voor een voorspoedige groei van macrotumia:

Geef de plant vooral ook voldoende ruimte!

Je hebt mensen die hun levenshuis propvol zetten met ik-weet-niet-

hoeveel planten en stoelen en boeken en banken.

Dat is niet goed voor de macrotumia! Je moet deze plant echt de ruimte

geven.

Als je altijd maar bezig bent, altijd maar rent en vliegt en vlucht, als je

altijd maar praat met deze en gene en nooit eens tot rust en ruimte

komt, dan mag je niet verwachten dat jouw macrotumia het goed zal

doen. Breng dus een beetje ruimte in je huis, in uw agenda, in uw

vrijetijdsbesteding.

Zorg ervoor dat er aandacht is, voor God en de mensen die dicht naast

jou staan. Je zult merken: dan leeft de macrotumia op en hebt je zelfs

kans dat een verlepte macrotumia weer helemaal - opfleurt en bloeien

gaat als nooit tevoren!

Nu, dat waren de belangrijkste behandeladviezen.

O ja, nu zou ik nog een gewichtige tip bijna vergeten:

Van tijd tot tijd een flinke scheut vergevingsgezindheid!

Veel mensen vergeten dat en blijven dan jaren lang met een armetierig

macrotumia zitten. Jammer is dat!

Een flinke scheut vergevingsgezindheid doet wonderen.

Je giet dat gewoon op de aarde en dan een laagje zand erover.

Gewoon zand erover.

Je zult zien: uw macrotumia zal bloeien als een roos!

 

 

deBron Feb 16 '19

Echte Nadenkertjes

 

* Als Christus je hoofd is, zie je de wereld door Zijn ogen.

* De Kerk gaat voorwaarts op haar knieën.

* Het Woord van God bewaar je niet in de boekenkast, maar in

je hart.

* Wanneer wij werken, dan werken wij; als wij bidden,

dan werkt God.

* Berouw zonder daden is als het pogen een boot leeg te hozen

zonder het lek te dichten.

deBron Feb 16 '19

En God zei: 'Nee'


lk vroeg aan God mijn trots weg te nemen.

En God zei "Nee" Hij zei, dat het niet aan Hem was het weg te

nemen, maar aan mij om het op te geven.

Ik vroeg aan God mij geduld te garanderen.

En God zei "Nee" Hij zei, dat geduld een bijproduct is van

verdrukking, Het wordt niet gegarandeerd, het wordt verdiend,

Ik vroeg aan God om me geluk te geven.

En God zei "Nee" Hij zei: "Ik geef jou zegeningen, het is aan jou er

gelukkig mee te zijn. "

Ik vroeg aan God om me pijn te besparen.

En God zei "Nee" Hij zei: "Lijden zet je apart van wereldse zorgen

en brengt je dichter bij mij.

lk vroeg aan God of Hij mijn geest wil doen groeien.

En God zei "Nee" Hij zei dat ik zelf moet groeien maar Hij zal me

vruchtbaar maken.

lk vroeg aan God of Hij van me houdt.

En God zei "Ja" Hij gaf me Zijn enige Zoon, die voor mij stierf en

eens zal ik in de hemel zijn, omdat ik geloof.

lk vroeg aan God om me te helpen van anderen te houden, net zo

veel als Hij van mij houdt.

En God zei "Eindelijk begrijp je waar het om gaat. "

deBron Feb 16 '19

Lief en Leed.

 

"Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten "

Hebreeën 15 : 5b

 

 

Een mooi gedicht als bemoediging.

 

"Vrees niet, want lk ben met u; zie niet angstig rond, want lk

ben uw God. lk sterk u, ook help lk u, ook ondersteun lk u

met Mijn heilrijke rechterhand". Jesaja 41:10

 

Hij wil je altijd ondersteunen,

ook op een onbegaanbaar pad!

Je mag zelf in Zijn armen leunen:

Zijn rechterhand houdt je omvat.

 

Je kunt het veilig met Hem wagen,

want wie Hem op Zijn woord gelooft,

wordt, ondanks storm en tegenslagen,

nooit Zijn nabijheid meer ontroofd!

 

Jelly Verwaal

deBron Feb 16 '19

Zie ik sta aan de deur en ik klop

 

Zeker tien mannen, marconisten, zitten in de wachtkamer van

de telegraafmaatschappij. Ze komen solliciteren op een

advertentie. Tussen negen en twaalf uur 's morgens moeten ze

zich melden op het kantoor van de maatschappij, Zo zitten ze te

wachten, terwijl ze een praatje maken. De een vertelt, waar hij

momenteel werkt; een ander maakt duidelijk, wat hij van de

nieuwe baan verwacht En iedereen pocht dat hij zo 'n goede

radiotelegrafist is.

Als ze ruim anderhalf uur hebben gewacht en gewacht zonder

dat iemand van hen was binnengeroepen, beginnen ze te

mopperen: 'Een mooie boel hier: word je om negen uur

uitgenodigd en ondertussen loopt het al tegen elven en er is

niemand die naar ons omziet. Als het er hier zo aan toe gaat

wordt het voddenwerk ...

Zo zitten ze te praten en te mopperen. Om elf uur komt er nog

een verlate - sollicitant binnen. Hij wordt met hoongelach

ontvangen: 'U zit hier vanavond om zeven uur nog, hoor!'

 

De man gaat rustig zitten; maar na enkele ogenblikken staat hij

op en gaat zonder kloppen de directiekamer binnen. Iedereen

kijkt verbaasd. Na korte tijd komt hij met een stralend gezicht

naar buiten en zegt: 'Mijne heren, u kunt wel naar huis gaan,

want ik ben aangenomen. ' Geërgerd en verbaasd vragen de

anderen hoe dat nu toch mogelijk is. 'Wel, mijne heren, de zaak

is heel eenvoudig: zodra ik binnen kwam, hoorde ik door de

luidspreker in de hoek van deze wachtkamer heel zachtjes in

morsetekens

‘Indien u dit sein hebt vernomen, mag u binnen komen en wordt

u aangenomen.

 

Dit bericht werd al vanaf negen uur vanmorgen over de

luidspreker uitgezonden. Hebben jullie dat dan niet gehoord?

Geen van de mannen had aandachtig geluisterd. leder was veel

te veel vervuld geweest van zichzelf, om naar de boodschap te

kunnen luisteren. En daarom ging de betrekking aan hen voorbij.

 

Zo gaat het ook met het kloppen van de Heere Jezus aan de

deur van je hart. Misschien zeg ook jij: 'ik heb de Heere Jezus

nog nooit horen kloppen!' Als je niet aandachtig luistert, hoor je

Hem niet. Als je te druk met jezelf, je carrière, je hobby's,

enzovoorts bezig bent, hoor Je Hem niet.

 

Misschien wil je Hem ook liever niet horen; want je moet dan

wel al het andere loslaten,' Ja, Je moet dan jezelf loslaten.

 

"Zie, Ik sta aan de deur en lk klop; indien iemand Mijn stem zal

horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal

met hem avondmaal houden; en hij met Mij. "

(Openbaring 3 vers 20)

 

deBron Feb 16 '19

Grappige maar ware nadenkertjes ! ! ! !

 

* Breng je zorgen maar bij God, Hij is toch

de hele nacht wakker.

* Bij Jezus, wees JEZELF, er zijn al zoveel anderen.

* Bij God ben je ook zonder diploma, GESLAAGD.

* Is bidden op de fiets, misschien iets van

wandelen met God?

* God gebruikt onze problemen als bouwmateriaal

voor Zijn wonderen.

* GENADE GENEEST, maar niet op recept.

* Je leeft maar één keer, als het aan Jezus ligt

EINDELOOS.

deBron Feb 16 '19

 

"Gij, heilige God, die zetelt daar waar

Israël u looft. "

Psalm 22:4

 

Als wij uw lof niet zingen zouden, HEER,

zong de merel in de morgenvroegte,

de zwaluw als de avondkoelte streelt.

 

Als wij niet aanbidden zouden, HEER,

geurde lieflijke liguster uw lof,

aanbad de grote eik ruisend uw eer.

 

Als wij u niet meer prijzen zouden, HEER,

loofde de zee bruisend schuimend u toe,

jubelden duinen, dijken eindeloos.

 

Maar nu wij u loven en prijzen, HEER,

doet uw schepping stralend en dansend mee:

zwaluwen, merels, eiken, liguster,

gedragen door dijken, duinen en zee.

deBron Feb 16 '19

Maar om onze overtredingen werd Hij

doorboord, om onze ongerechtigheden

verbrijzeld; de straf die ons de vrede

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen

is ons genezing geworden. Jesaja 53 : 5

 

deBron Feb 16 '19

PINKSTEREN

 

Een wind doorwaaide stad en tempelhof

en werkte als een vuur:

Drieduizend mensen knielden in het stof

in dit gezegend uur.

 

Gods Geest had hen gegrepen in het hart

en overtuigd van schuld.

Dit heeft met onuitsprekelijke smart

hun binnenste vervuld.

 

En door die mensen in hun zielsgemis

werd 't Evangeliewoord:

'Geloof in Christus tot behoudenis!

met blijdschap aangehoord.

 

Drieduizend mensen werden toegebracht

op 't eerste Pinksterfeest.

Ze bogen voor Gods niet te stuiten kracht,

bewerkt door Woord en Geest.

 

Gods Geest, Die in het midden van  de Kerk

zo rijk werd uitgestort,

gaat altijd door met Zijn herscheppend werk.

Gods Hand is niet verkort!

 

'O Heil' ge Geest, steeds weer Uw hof!

Geef heilig pinkstervuur!

Doe vele mensen knielen in het stof,

als in dat eerste uur!

 

Christien de Priester

 

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. -- Jeremia 17:9-10
    14 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17