Loading...

Gemeenteblad april 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Dec 30 '18

Beste mensen.

 

Ik kwam onderstaand stukje ergens tegen, het gaat over "Nalatigheid".

 

Het Pelonomi ziekenhuis in Zuid Afrika.

Een aantal maanden lang troffen onze verpleegsters, (zo gaat het

verhaal uit 1996!) tot hun verbijstering elke vrijdagmorgen steeds in

hetzelfde bed, een dode patiënt aan, vertelde een woordvoerder van dit

ziekenhuis in Free State, Zuid Afrika, aan verslaggevers. Er was

ogenschijnlijk geen verklaring voor de sterfgevallen. Een uitgebreide

controle van de airconditioning en een onderzoek naar mogelijke

bacteriële infecties leverde niets op.

Verder onderzoek heeft nu echter de oorzaak van de sterfgevallen aan

het licht gebracht.

Het bleek nu dat elke vrijdagmorgen een schoonmaakster de zaal

binnenkwam, de stekker van de beademing uit het stopcontact trok,

haar schoonmaak machine er op aansloot en vervolgens gewoon haar

werk deed. Als ze klaar was sloot ze de beademing weer aan en ging ze

weg. We vinden het heel erg zei de woordvoerder, we hebben de

schoonmaakster een brief op poten gestuurd. Verder zal het Ministerie

van Welzijn en Volksgezondheid van Free State een extra stopcontact

laten aanbrengen zodat herhaling van het incident uitgesloten is. Het

onderzoek is nu gesloten. Over nalatigheid gesproken!

(Dit is geen "Belgenmop", schijnt echt gebeurd te zijn!)

 

Wat is de teneur van dit verhaal? In dit verhaal haalt een schoon-

maakster per ongeluk de stekker uit het levensreddende apparaat en de

patiënt overlijd.

Hoe vaak halen wij als mensen wel niet zelf de stekker uit het

levensreddende (stop)contact die de verbinding met God de Vader geeft?

Contact verbroken, het gaat allemaal zo goed we kunnen het zelf wel.

We veroorzaken daardoor wel een geestelijke dood voor ons zelf

uiteindelijk!

Maar God wil ons niet zien sterven en staat met de stekker  in z’n hand

naast ons geestelijke bed en wacht totdat wijzelf weer de stekker van

Hem aannemen en weer in het stopcontact steken. Relatie

hersteld en we zijn weer aangesloten op het levensreddende

stopcontact, het contact met God de Vader.

Zo simpel is het in feite, God staat klaar voor een ieder om het contact

met de mens weer in orde te maken, wij hoeven maar een ding te doen,

Hem aannemen als onze Heiland en verlosser, m.a.w. contact maken

met God. En Hij zal de relatie, verstoord door onze zonden, weer

herstellen. Geen relatie met God hebben is in feite zonde. Kort gezegd:

alles wat de relatie (contact) tussen God en mens verstoort is zonde,

God wil ons vrijmaken van zonde door het contact te herstellen! De

vraag is: "Willen wij dat ook? "

Terug komend op het verhaal wat ik vertelde, herstellen we de

Relatie (het contact) niet dan zijn we nalatig en wordt het uiteindelijk

onze dood! De keus is aan u en mij!

 

Met vr. groet, P.K.

deBron Dec 30 '18

Hij nam de schuld op Zich

 

Schuldgevoelens zijn nuttig, want ze zijn een signaal dat er iets verkeerd

is. Het is zelf gevaarlijk als we ons nooit schuldig voelen. Het is net zo

gevaarlijk als iemand die ziek is en geen pijn voelt.

Als wij Jezus toebehoren, hoeven wij onze schuld niet zelf te dragen.

God heeft de zonden van de hele wereld op Jezus gelegd. Wat ú moet

doen, is alles aan Hem vertellen, uw schuld en zonden belijden en

berouw tonen. Dan zal Hij u reinigen en al uw zonden in de diepte van de

zee werpen. Vergeet niet dat er een bordje bijstaat: 'Verboden te vissen’.

Als iemand door uw toedoen heeft geleden, herstel dat dan in de kracht,

de wijsheid en de liefde van de Heer.

 

Zover het oosten is van het westen,

Zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

Psalm 103:12

 

 

Heer, dank U dat U onze schuld op U genomen hebt, en dat wij die niet

zelf hoeven te dragen. Help ons om niet meer te luisteren naar de

'aanklager van de broeders', de duivel, maar naar uw Heilige Geest, die

altijd wijst op het volbrachte werk aan het kruis.

 

Corrie ten Boom

deBron Dec 30 '18

Ook voor jou!

 

Hij belooft een eeuwig leven

in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde!

 

Een leven zonder zorgen of verdriet. Waar je bij God mag zijn.

In eeuwige liefde, vrede en vreugde. Dat geeft hoop en uitzicht.

Met je verstand is dit niet te begrijpen. Dat hoeft ook niet.

 

Als je kiest voor Jezus en gelooft dat de Bijbel waar is,

dan is deze onvoorstelbare toekomst ook voor jou weggelegd!

 

deBron Dec 30 '18

Het water is het teken

 

God heeft zijn Woord gesproken, nog vóór ons klein bestaan

neemt Hij in Christus Jezus ons als zijn kind ’ren aan,

 

Wij mogen vast vertrouwen op al wat Hij belooft,

Hij drukt van zijn beloften het zegel op ons hoofd,

 

Wat vuil is moet gewassen, dat is toch heel gewoon,

met heerlijk helder water wordt alles fris en schoon,

 

Het water is het teken van Christus kostbaar bloed

dat zelf het vuil van zonden voorgoed verdwijnen doet,

 

De Geest wil ons steeds leren te leven uit het Woord,

Hij brengt al wat wij bidden bij God die naar ons hoort,

 

De Heil ’ge Geest wil wonen in ’t hart van groot en klein,

wij zijn gedoopt en zullen daarom nooit eenzaam zijn.

 

Jan Mul

deBron Dec 30 '18

HIJ DEED HET VOOR MIJ!!

 

Hij deed het voor mij, Hij verliet Zijn plaats

in de hemel opdat ik een eeuwig tehuis zou hebben.

Hij verliet Zijn Vader opdat ik Zijn kind kon worden.

Hij wandelde op deze aarde, zo dat ik in Hem kan leven.

Hij nam een vlezen lichaam aan zodat ik Zijn kleed van

rechtvaardigheid kon dragen.

Hij sprak de Woorden van Zijn Vader, zo dat ik het kon begrijpen.

Hij werd verworpen zo dat ik geaccepteerd zou worden.

Hij werd bespot opdat ik vrede kon hebben.

Hij werd geslagen, opdat ik genezen kon worden.

Hij verdroeg verraad, opdat ik Zijn Liefde zou kennen.

Hij stierf een pijnlijke dood, opdat ik vergeving kon ontvangen.

Hij verdroeg eenzaamheid, opdat ik met Hem kan zijn.

Hij ging terug naar de hemel om mij een plaats te bereiden.

Hij zond Zijn Geest opdat ik nooit meer alleen zou zijn.

Hij liet ons Zijn Woord, opdat ik bemoedigd zou worden.

Hij beloofde om terug te komen op wolken van glorie,

daarom wacht ik geduldig op Hem.

Hij is De Koning der koningen, de Heer der heren, de Heldere

Morgenster.

Hij is de enige Zoon van God,

JEZUS HOUDT VAN U, WIE U OOK BENT !!

 

 

deBron Dec 30 '18

Christen zijn

 

Het christen - zijn is niet af te meten aan kerkgang en gebed.

 

Maar alleen in zeker weten, dat men "apart" is gezet.

 

Het christen - zijn is niet een afdruk van alleen maar troost in

het verdriet maar is een krachtige indruk dat men Jezus in ons ziet.

 

Het christen - zijn is geen garantie voor een vredige eeuwigheid,

maar is in eerste instantie, :dat men totaal van schuld is bevrijd.

 

Het Christen - zijn is "als Christus zijn" steeds meer te groeien naar

Zijn beeld.

 

Samen één in liefde, samen één in pijn, zoals Jezus zichzelf heeft

meegedeeld.

 

deBron Dec 30 '18

KINDERGELOOF

 

Op vijfjarige leeftijd woonde Mihai een gebedssamenkomst bij

waar gebeden werd voor de armen. "Vader", vroeg de kleine

Mihai "Waarom valt u God lastig met u gebeden voor de armen?

Doe uw hand in uw zak en geef!". Velen zeggen, dat ze niet weten

hoe zij moeten bidden. Een kind zorgde voor het antwoord: een

goede daad is een prachtig gebed.

deBron Dec 30 '18

Geessien

 

Het was Geessien niet gauw goed. Ze bekeek om zo te zeggen alles van

de sombere kant. De negatieve kant. Zei je dat het prachtig weer was,

dan antwoordde Geessien dat er nodig regen moest komen, de

aardappelen verdroogden in de grond. Was het prachtig winterweer,

dan snoof Geessien niet met welbehagen de pittige buitenlucht op, maar

zette ze haar handen in de zij, keek misprijzend naar de lucht en

voorspelde dat er wel eens storm kon komen - de radio had het er ook al

over. Enzovoort!

Het was nooit goed of het deugde niet. En ik denk, als Geessien ooit een

complimentje uit zou delen, dat ze het dan in het negatieve zou doen:

 "t valt me niet tegen... “ Zoals ze vroeger na een goede preek soms zeiden:

de dominee heeft wel eens minder gepreekt... Ik weet niet of u ook zulke

Geessiens kent in uw omgeving. Mensen die nou nooit eens een keer

gewoon spontaan blij kunnen zijn. Die altijd alles vanuit het negatieve

benaderen en overal wel een leeuw of een beer zien. Je hebt mensen,

schreef iemand me eens, die aan de prachtigste zilveren rand wel een

pikzwarte wolk weten te breien! Het zal bij die Geessiens wel een

heleboel met hun karakter te maken hebben denk ik, dat ze alles zo

vanuit het negatieve benaderen. En met hun opvoeding, en alles wat ze

in het leven hebben meegemaakt. Veel weten is ook wat dat betreft vaak

veel begrijpen en... vergeven.

Maar toch. Waarom nu nooit eens echt genieten van zoveel moois dat er

toch ook in het leven is? Een stille wintermorgen in het bos, Een

wegschietende eekhoorn. Een carillon in de verte. Liefde. Vriendschap.

Een goed boek, Muziek. Te veel om op te noemen!

Ik reed eens op een morgen door een boslaan met witberijpte bomen.

Een kunstwerk om je adem bij in te houden, zó mooi! En ineens dacht ik:

en dat is nou mijn Vader, die dat allemaal heeft gemaakt! Kinderlijk?

Dat zal wel, maar mag het misschien? Je zal maar een kind van de

Schepper van hemel en aarde mogen zijn - dan kun je daar toch niet van

zwijgen, als je zoiets moois ziet! En werp je daar dan geen klad op, als je

zou zeggen: 't is wel mooi maar... 't kan vanavond wel eens glad

worden? Natuurlijk kan het glad worden. Natuurlijk zijn er - om het in

bijbelse taal te zeggen - altijd 'vossen die de wijngaard verderven’. -

Maar zo'n opmerking kan óók zo'n vos zijn! En zulke vossen moeten

gevangen worden. Voor ze iets onherstelbaar kapot maken. Voor ze het

kind in ons kapot maken, dat nog onbevangen genieten kan van wat het

van Vader krijgt. Begrijpt u me goed, ik voer niet het pleit voor een

luchtharttreurniet-mentaliteit.

Maar laten we toch niet weigeren te genieten van de vele goede en

mooie dingen die God ons geeft. Iedere gave die goed en elk geschenk

dat volmaakt is, komt van Hem, zegt de bijbel! En Hij laat de zon (zijn

zon!) schijnen 'over bozen en goeden ' en geeft regen voor

'rechtvaardigen en onrechtvaardigen'. Daar zouden we dan op z'n

minst wel eens dank U wel voor mogen zeggen. Het christelijke geloof

staat haaks op alle negativisme en pessimisme en krampachtigheid a la

Geessien. Zelfs al lijkt het dat alles verkeerd gaat, zelfs al gaat alles

verkeerd dan mag je als christen nóg weten dat het dwars door alles

heen toch goed komt in je leven en dat je niet bezorgd hoeft te zijn.

Want je Vader weet best watje nodig hebt. Wie steeds op de wind let zal

niet zaaien, zegt de bijbel, en wie steeds op de wolken let zal niet

maaien. Wie almaar op de omstandigheden let en overal leeuwen en

beren ziet, zal nooit een vruchtbaar leven hebben. Die doet God te kort,

en zichzelf, en z'n omgeving. Wil je er eens over na denken, Geessien?

God gunt je een zoveel blijer en vrijer leven! Met een onbevangen oog en

een gulle lach. Dan word je iemand bij wie een ander als het nodig is

ook eens uit kan huilen.

 

Annie Verdelman

deBron Dec 30 '18

Spreuken om diep over na te denken!!

 

*De waarheid laat zich altijd makkelijk vinden. Ze is namelijk

zonder uitzondering datgene wat de meeste mensen op deze

wereld niet willen weten.

 

*Onze bekering is niet in de eerste plaats een keuze voor het

eeuwige leven maar een keuze voor een heilig leven.

 

*Als alleen de nood ons kan leren bidden zal de voorspoed ons

het bidden net zo snel weer afleren.

 

*Gods geduld met de mens duurt nooit langer dan één

mensenleven.

 

*Leer de goddelozen nooit zich te bekeren tot het christendom

want het christendom is slechts een verzameling religieuze

dwalingen. Leer hen zich te bekeren tot Jezus Christus, hun

Schepper!

deBron Dec 30 '18

Want gij zijt gekocht en betaald.

1 Corinthe 6 : 20

 

Ik wil u een oud verhaaltje vertellen.

Een jongetje had van een klomp een bootje gemaakt

waarmee hij speelde in de sloot vlak bij zijn huis.

Toen kwamen er grote jongens aan die het bootje van

hem afpakten en zeiden dat hij het kon terugkopen voor

een kwartje. Het jongetje ging naar huis, haalde een

kwartje uit zijn spaarpot en kocht zijn bootje terug.

Terwijl hij zijn bootje tegen zich aangedrukt hield,

zei hij zachtjes: ik heb je gemaakt, ik heb je gekocht,

ik heb je betaald.

Het is alsof we de Here Zelf horen zeggen: Ik heb je

gemaakt, je bent een schepsel van Mij. Ik heb je

gekocht en betaald met Mijn eigen kostbaar bloed.

Geprezen zij die Heer.

 

J.W Grul

 

deBron Dec 30 '18

Waarom Jezus?

 

Waarom nou juist Jezus? Durf jij erover na te denken?

 

God is eeuwig en oneindig groot.

De bron van blijdschap, avontuur en rust.

God beloofd enorm veel in de Bijbel aan jou en mij.

Hij belooft zelfs een eeuwig leven in de hemel.

Het is er volgens de Bijbel waanzinnig gaaf.

Beter dan de meest fantastische ervaring in je leven.

 

Hoe kun je nu in contact komen met deze God?

 

God heeft daar zelf de sleutel voor gegeven.

Hij gaf het meest waardevolle wat Hij bezat:

Zijn enige en bloedeigen Zoon Jezus!

uit pure liefde voor jou.

Door Jezus kan je in contact komen met God.

deBron Dec 30 '18

Was het een droom?

 

lk had een droom.

 

In mijn droom had ik een interview met Jezus.

Jezus zei: "Kind... je hebt vragen te stellen."

lk vroeg: "Hebt U even tijd voor mij?" "Natuurlijk" zei Jezus "lk heb

de eeuwigheid... en meer voor jou! In liefde spreek ik tot mijn

kinderen, vraag me alles!"

 

lk vroeg Hem: "Wat denkt U van ons? … Mensen bedoel ik. " Jezus

glimlachte, maar ik dacht dat ik tranen in Zijn ogen zag opwellen.

Hij sprak: "Mijn hart huilt om de mensen. De Vader heeft alles

gegeven voor zijn kinderen, maar zoveel weigeren zijn liefde. Ze

hebben dorst, maar ze drinken niet. Ze hebben honger, maar ze

eten niet. Ze zijn uitgeput, maar ze rusten niet"

 

Jezus nam mij bij de hand zodat ik zelf de littekens kon voelen. Hij

troostte me aangezien ik huilde

 

"Maar Heer, hoe worden we vol? Hoe kennen we de liefde van de

Vader?" Jezus antwoordde: "lk ben het brood om te eten, lk ben

het water voor eeuwige verfrissing, lk ben de weg, de waarheid en

het leven! lk ben bij je, roep Mij aan!

 

Word wakker, Mijn kind! En leef... met Mij.

 

Jezus

deBron Dec 30 '18

'Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te

vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,

en te kennen de liefde van Christus'. Efeziërs 3 : 18

deBron Dec 30 '18

Speciaal voor jou kwam Ik!

 

Wie je ook bent en wat je ook hebt meegemaakt;

hoe gebeurtenissen je soms kunnen overspoelen;

er is KRACHTIG en BELANGRIJK NIEUWS

dat je niet mag missen in je leven.

Of je nu jong of oud bent, ziek of gezond.

Het is een superblij bericht voor ieder mens,

voor jou en mij!

 

Het is de geboorte van Jezus, de Zoon van God.

Jezus, redder en verlosser van iedereen die in Hem

gelooft. Hij kwam naar de aarde voor jou!

deBron Dec 30 '18

Kijk niet angstigom je heen!

 

God zegt in de Bijbel: wees niet bang.

De Bijbel staat er vol mee: ruim 300 keer!

 

Jezus zegt het met klem:

'Wees niet bang, want Ik ben met je.

Kijk niet angstig om je heen, want Ik ben je God.

Ik zal je kracht geven en je helpen.

Ik zal je overeind houden met mijn heilrijke

rechterhand. ' (Jesaja 41:10)

 

Uit: Openhands

deBron Dec 30 '18

De namen van Jezus.

 

En gij zult Hem noemen: Jezus:

Vredevorst, Sterke God,

Wonderbare Raadsman, Heilige God,

Leeuw uit de stam van Juda,

Almachtige, Blinkende Morgenster,

Woord des Levens, De Weg,

Leidsman en Voleider des Geloofs,

Rechtvaardige, Aller Heer, Messias,

De Waarheid, Hemels Licht,

 

lk Ben

 

De Zoon van God, De Goede Herder,

De Hoeksteen, Koning der Koningen,

Rechtvaardige Rechter,

Licht van de Wereld, Redder,

Hoofd der Gemeente, Wortel Davids,

Zon der Gerechtigheid, Zoon van David,

Here Jezus Christus, Opperherder,

De Opstanding en het Leven,

Hoorn des Heils, Onze Koning

De Alfa en de Omega.

Het begin en het Einde.

deBron Dec 30 '18

Pasen en eieren

 

Pasen gaat niet over eieren en chocola,

Maar gaat over Jezus, die ging naar Golgotha,

Daar zie je in de winkels niets meer van terug,

Wat vergeten mensen dat toch vlug!

Wat zal de Here Jezus zich verbazen,

Over de eieren en de paashazen.

Maar wij, wij weten het nog wel,

Toen de Here Jezus kwam in de stal,

Was dat om voor ons dood te gaan,

En na drie dagen vol kracht weer op te staan.

Hij heeft zoveel voor jouw over, omdat hij van je houdt,

Je bent hem meer waard dan chocolade en dan goud,

Dank jij hem maar hoor, voor wat hij deed

voor jouw met Pasen,

En geniet daarna maar lekker van de eieren

en de hazen.

 

deBron Dec 30 '18

Jezus zegt...

 

Jezus zegt: "Wees maar niet bang

Ik geef je mijn hand

Ik leid je naar de overkant

Naar een land van louter licht."

 

Jezus zegt: "Wie in mij gelooft

Zal niet sterven maar eeuwig leven

Ik zal je rust en vrede geven

Zoals ik het ooit heb beloofd."

 

Jezus zegt: "lk ben met jou

Alle dagen van je leven

Ik heb jouw zonden vergeven

Je kunt rekenen op mijn trouw "

 

Jezus zegt: "Ik ben de weg

De waarheid en het leven

Ik zal je met liefde omgeven

Kom dan maar tot mij."

 

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. -- Jeremia 17:9-10
    15 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17