Loading...

Gemeenteblad februari 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Okt 21 '18

Beste mensen,

 

Als u dit leest, is het Nieuwe jaar alweer een maand oud. En er

gebeurd zo al van alles in onze kleine gemeenschap en dorp.

Een jeugdig overlijden, zo onverwachts, een gebeurtenis wat je

overrompeld en waar je ook als buitenstaander even stil van

wordt. Anderen hebben weer hun eigen zorgen en problemen.

Mensen die alleen zijn, of door ziekte dat een van de partners

is opgenomen in een ziekenhuis of verzorgingstehuis of wat

dan ook. Van de een weten we dat en de ander gaat in stilte

verder zonder dat een ander er iets van weet/merkt. We

mogen weten dat onze Hemelse Vader er van weet en bij ons

wil zijn in deze moeilijke perioden, zolang als we Hem ook maar

toegang willen geven in ons leven en verdriet.

 

Er zijn wel eens mensen die zeggen dat het zo'n rotzooi in de

wereld is, zoveel ellende, hoe kan er dan een God bestaan, die

dit allemaal toelaat! lk las ergens een goede vergelijking (denk

ik!) Ajax is een voetbalclub met veel supporters. Maar er is ook

een grote groep Hooligans die er een puinhoop van maken,

heeft niets met Ajax te maken, maar ze maken wel veel kapot.

Zeggen we dan ook, het is zo'n rotzooi daar bij het voetballen,

Ajax bestaat niet, want ze doen er niets aan. Ajax doet er wel

wat aan, probeert het althans, maar ze gaan gewoon door, En

zo is het ook in deze wereld, het is een rotzooi, God wil er wel

wat aan doen, maar de mens laat Hem niet toe en gaat

gewoon hun eigen gang. Wat zou er wel niet veranderen als

God meer betrokken werd in alles.

Laten we zo ook dit jaar verder gaan met de bereidheid God

meer in ons leven toe te laten, want wanneer we Hem de

ruimte geven kan Hij grote dingen doen niet alleen in ons

kleine wereldje maar ook in de grote wereld.

We zullen moeilijke tijden krijgen, volgens de economen en

volgens politici, maar laten we met elkaar een positieve

uitstraling naar buiten mogen geven wetende dat "de Heer

onze Herder is" en daarom met David mogen zeggen, ondanks

moeilijke tijden: "De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets,

Hij leid mij naar grazige weiden!" M.a.w. in alle moeilijkheden

en problemen Hij is bij ons! Makkelijk gezegd, zegt u misschien,

ik merk er niets van!

U heeft een TV in huis, maar als u hem niet aandrukt heeft u er

niets aan. Misschien moeten we meer contact zoeken met God

en gaan we ervaren dat Hij er wel is. Nu en al de dagen van ons

leven.

 

lk wens u allen Gods onmisbare zegen toe.

P.K.

deBron Okt 21 '18

Wat zaai jij?

 

Hoe kijk jij naar andere mensen?

Bouw je mensen op of breek je ze juist af?

Jezus zegt in de Bijbel:

'Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.' 'Wat je

zaait zul je oogsten. '

Wat zaai jij?

Zaai je roddels, wrok, afgunst en egoïsme?

Of volg je Jezus en zaai je liefde, vrede, vreugde, vrijheid,

vergeving en bewogenheid?

Als je Jezus volgt dan bouw je op.

In je eigen leven. En in dat van anderen.

En ontstaan er ongekende mogelijkheden.

 

Kijk goed!

Kijk daarom goed naar de mensen om je heen.

Ze zijn geen toeval, God heeft ze jou gegeven.

Elke ontmoeting, hoe kort ook, is niet voor niets.

Hoe sta jij hierin?

Hoe ga je om met familie, vrienden en buren?

Met collega's? Mensen in de kerk, of daarbuiten?

Mensen op vakantie? En nog een stap verder:

Hoe ga je om met zwervers, zieken, eenzamen?

Keer je ze de rug toe?

Of ben je bereid tijd en aandacht aan hen te geven? Wat

Zou Jezus doen?

Jezus zegt: 'Alles watje aan hen geeft

geef je aan MIJ,

Heb jij er oog voor?

 

deBron Okt 21 '18

Kleine nadenkertjes

 

Als christenen net zoveel, zouden bidden als

mopperen, dan zouden ze binnen de kortste

keren niets meer hebben om te mopperen.

 

---   ---   ---

 

Je enige troost is niet dat jij Jezus

vasthoud, maar dat Jezus jou vasthoud.

 

---   ---   ---

 

Als het uit de Geest is, draait het om

Jezus Christus, als het niet uit de Geest

is, draait het om andere dingen.

deBron Okt 21 '18

Dagboek van een Bijbel

 

Januari:

Een drukke tijd voor mij, de meeste gezinsleden hebben het besluit

genomen om mij dit jaar meer te lezen. De eerste twee weken ben ik

dan aardig veel gebruikt, maar daarna hadden ze zogezegd geen tijd

meer voor me.

 

Februari:

Deze maand was het schoonmaak. Gisteren hebben ze me afgestoft

en weer op mijn plaats terug gezet. En vorige week heeft mijn

eigenaar me een poosje gebruikt, omdat hij een meningsverschil had

met zijn buurman en een paar teksten moest opzoeken om te

bewijzen dat hij toch echt gelijk had.

 

Maart:

De eerste dag van deze maand heb ik het druk gehad: mijn eigenaar

werd namelijk voorzitter van een vereniging en hij moest mij wel

gebruiken om een toespraak voor te bereiden.

 

April:

Opa heeft ons deze maand een paar weken bezocht. Hij heeft mij

elke dag uren op schoot gehad. Hij schijnt meer met mij op te

hebben dan alle anderen van zijn familie. lk vond het fijn.

 

Mei:

lk heb een paar groene vlekken op mijn bladzijden gekregen. Ze zijn

afkomstig van een paar voorjaarsbloemen die tussen mijn bladen te

drogen werden gelegd...

 

Juni:

lk zie er uit als een verzamelalbum, want men heeft mij volgestopt

met krantenknipsels, een van de meisjes gaat namelijk trouwen.

 

Juli:

Vandaag stopten ze me in de koffer. lk denk dat ze op vakantie

gaan. Wat zou ik graag thuis blijven! lk weet uit ervaring dat ik

minstens twee weken lang in dit donkere ding opgesloten zit.

 

Augustus:

lk zit nog steeds in de koffer, ze zijn zeker vergeten mij eruit te

halen.

 

September:

Eindelijk ben ik weer op mijn oude plekje gezet en ik heb gezelschap

gekregen, boven op mij liggen twee damesbladen, een autokrant en

een paar puzzelboeken en een stripboek. lk zou wel willen dat ik

evenveel gebruikt wordt als zij.

 

Oktober:

Van de week werd ik een paar keer even ingezien, een van de

gezinsleden is namelijk ernstig ziek. Op dit moment lig ik midden op

tafel. lk denk dat de dominee straks nog op bezoek komt.

 

November:

lk ben weer op mijn oude plaats terug gezet. Iemand vroeg aan de

vrouw des huizes of ik een verzamelalbum was.

 

December:

Het gezin is volop bezig met het voorbereiden van kerstfeest. Straks

zal ik weer open worden geslagen bij Lukas 2 en op oudejaarsavond

ergens bij Psalm 90. Maar verder hebben ze geen belangstelling voor

mij ...

 

deBron Okt 21 '18

Gezegend zijn diegenen die het Woord de Bijbel, als een licht

van God laat schijnen op hun pad, en in hun leven, om zo de

onbegrijpelijke grote liefde Gods te leren kennen.

 

deBron Okt 21 '18

Johannes 3:16

 

In de grote stad Chicago begon het op een avond

te sneeuwen. Op de hoek van de straat stond een

kleine jongen kranten te verkopen.

De mensen kregen het zo koud dat ze maakten

dat ze thuis kwamen. De kleine jongen stond te

verkleumen en zag geen kans meer om genoeg

kranten te verkopen. Hij liep naar een politieagent

en vroeg: "Meneer, weet u soms een warme plaats

waar ik als arme jongen vanavond kan gaan om te

slapen? U moet weten dat ik in een doos daar om

de hoek in de steeg slaap, maar vanavond is het zo

bitter koud dat ik blij zou zijn als ik iets warmers zou

kunnen vinden om te overnachten.” De agent keek

naar de kleine jongen en zei: "Ga de straat af en klop

aan bij dat grote witte huis. Als er wordt geopend

zeg je ‘Johannes 3 vers 16’, dan word je gewoon,

binnen gelaten. "

Het kind deed wat hij gezegd had, liep de trap op en

klopte op de deur. De deur werd door een vrouw

geopend. Hij keek haar aan en zei: "Johannes  3 vers

16," en de dame zei: "Kom binnen, mijn jongen. " Ze

nam hem mee naar binnen en liet hem in een

schommelstoel voor de grote schoorsteen bij het

brandend haardvuur zitten en liep weg. Hij zat een

tijdje en dacht bij zichzelf: “ Johannes 3 vers 16, ik

begrijp er niets van, maar merk wel dat het een

 koude jongen warm kan maken."

Even later kwam ze terug en vroeg of hij honger had.

"Ja zei hij, "ik heb sinds dagen niets gegeten. Ik denk

dat ik er wel wat in krijg. " Ze nam hem mee naar de

keuken en liet hem aan de wonderlijk gedekte tafel

zitten. Hij bleef eten totdat hij niets meer op kon en

dacht opnieuw bij zichzelf: "Van Johannes 3 vers 16

begrijp ik niets, maar merk wel dat het de maag van

een hongerig kind kan vullen. "

De vrouw nam hem mee naar boven naar de

badkamer waar een grote badkuip vol warm water

stond. Daar moest hij in gaan liggen om een tijdje

te weken, Opnieuw moest hij denken aan Johannes

3 vers 16: "Ik snap er niets van, maar merk wel dat

het een vuile jongen goed kan schoonmaken. Van

mijn leven heb ik nog nooit in een echt bad gelegen.

De enige keer dat ik een bad kreeg was toen er een

oude brandkraan werd doorgespoten. "

De dame kwam terug met schone kleren en bracht

hem naar een kamer met een groot, antiek ledikant

met een zacht matras, waar ze hem tussen de lakens

liet glijden. Ze stopte hem tot zijn nek onder de

dekens, gaf hem een nachtzoen en draaide het licht

uit. Toen hij in het donker uit het raam keek zag hij de

sneeuw in de koude nacht neer dwarrelen en

dacht bij zichzelf: "Johannes 3 vers 16 …Ik begrijp het

niet, maar weet alleen dat zo'n bed een moede jongen

goed kan laten rusten."

De volgende morgen, kwam de vrouw hem ophalen

en nam hem mee naar beneden. Daar stond

opnieuw een goed gedekte tafel. Na het ontbijt

gingen ze naar de zitkamer waar hij weer in de

schommelstoel voor de open haard mocht zitten.

Ze ging naast hem zitten met een grote, oude Bijbel

op haar schoot. Ze keek in zijn jonge gezicht en vroeg

vriendelijk. "Weet je wat Johannes 3 vers 16  

betekent?" "Nee mevrouw, ik niet, " antwoordde hij,

"de eerste keer dat ik hiervan hoorde was gisteravond

toen de agent zei dat ik het moest gebruiken." Ze

opende de Bijbel bij Johannes 3 vers 16 en begon hem

alles over Jezus te vertellen. Daar, voor de grote oude

schoorsteen, gaf de jongen zijn hart en leven aan de

Heere Jezus. Hij zat daar en dacht: "Johannes 3 vers 16.

Ik begrijp het niet, maar weet wel dat het een verloren

kind veilig kan laten voelen. "

 

Ook ik kan niet begrijpen, dat God bereid kon zijn om

Zijn Zoon voor mij naar deze aarde te sturen om voor

mij te sterven en hoe Jezus gewillig kon zijn om zoiets

te doen. Ik begrijp ook niets van de ontzettende smart

die Zijn Vader en alle engelen in de hemel hebben door

gemaakt toen zij Jezus daar zagen lijden en sterven. Ik

kan ook de diepe liefde niet begrijpen, dat Jezus voor

MIJ tot op het einde aan het kruis bleef. Ik begrijp het

gewoon niet. Alleen weet ik, dat dit wat Hij voor ons

deed, het leven de moeite waard maakt om voor te

leven.

 

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwige leven

hebbe. " Johannes 3:16

Het christendom behoort praktisch te zijn. Wanneer wij

oprecht leven en wandelen is er niemand zo gemakkelijk

voor Jezus te bereiken dan een kind.

 

"Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof

te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem

behouden? Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan

kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot

hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder

hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat

baat dit? Zo is het ook met het geloof: indien het niet met

werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood". 

Jakobus 2:14-17

 

deBron Okt 21 '18

' Omdat wij echter weten, dat de mens niet

gerechtvaardigd wordt op grond van werken der wet,

maar alleen door het geloof in Jezus Christus, hebben

ook wij in Christus Jezus gelooft, opdat wij

gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in

Christus'. Galaten 2:16

deBron Okt 21 '18

"Wanneer u door het water trekt,

ben Ik met u. "

Jesaja 43:2a

 

'Ik ben altijd bij je',

zegt de lieve Heer.

Luister naar je bidden, elke dag steeds

weer.

Ik zal voor je zorgen, omdat Ik van je houd.

'k Wil je altijd helpen, als je Mij

vertrouwt . '

 

deBron Okt 21 '18

Kasten vol Liefde.

 

Je hoeft je huis niet op te poetsen

als je de deur voor Jezus open zet

Hij heeft ieder hoekje gezien

en kent elke verborgen plek.

 

Laat Hem maar rustig binnen

al is je huis in slechte staat

Jezus helpt je om het op te knappen

Hij weet hoe het worden gaat.

 

Van de kelder tot de zolder

kamer, keuken, in iedere kast

weet God wat er is verborgen

Hij ziet zelfs het stof onder de mat.

 

Als Jezus bij je binnen mag komen

gaat Hij samen met jou aan de slag

kast voor kast en kamer voor kamer

en alleen als het voor jou mag.

 

Niets zal Hij zo maar openbreken

met geweld of grof geschut

geen enkele deur zal Hij forceren

Hij vult je huis met Liefde, vrede en rust.

 

Soms moet je huis worden afgebroken

tot de grond toe gelijk gemaakt

met een nieuw fundament van Jezus Christus

weet je dat je huis stevig staat.

 

Zo bouw je samen aan een prachtige villa

ontstaan door genade, puur en echt

met kasten vol Liefde om uit te delen

aan ieder mens op jouw levensweg.

 

deBron Okt 21 '18

WETEN DAT GOD MIJ LIEFHEEFT BETEKENT:

 

NIET MEER / MAAR:

KLAGEN / DANKEN

WANHOPEN / VERWACHTEN

VLUCHTEN / WACHTEN

EISEN / GEVEN

HUILEN / BLIJ ZIJN

ZORG HEBBEN / VERTROUWEN

ONRUST / VREDE

ARMOEDE / RIJKDOM

EENZAAMHEID / GEMEENSCHAP

LEEGTE / OVERVLOED

VERLIES / WINST

VLOEK / ZEGEN

 

En dit alles blijvend in Christus onze Heer

 

deBron Okt 21 '18

Opstanding.

 

Zoals een bol,

diep in de grond geborgen,

met sneeuw en ijzel overdekt,

tot leven komt.

In de vroege voorjaarsmorgen,

door warme zonneschijn gewekt.

 

Zo slapen wij,

na 't sterven, in de aarde.

Door God zorgvuldig toegedekt.

Tot straks door Hem,

wat hij zo trouw bewaarde,

in volle bloei wordt opgewekt.

 

Coosje van Campen

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17