Loading...

Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden...Handelingen 16:31 | Forum

Locatie van onderwerp: Forum » Algemeen » Algemeen Forum
DeHoeksteen Jul 26 '16

Het gaat om de Heere Jezus en Hem alleen.
Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Aug 1 '16
DeHoeksteen Aug 1 '16

Dit forum is vooral gericht op de Heere Jezus Christus.

Ik zie en lees zoveel eigen verzinsels over het geloof in de Heere Jezus. Ik merk om mij heen dat er veel mensen ergens op een dwaalspoor gebracht worden.

Ook in veel gemeenten/kerken, worden veel dingen geleerd die gewoon heel on Bijbels zijn.

Verdrietig vind ik dat... het gaat er niet om dat ik het allemaal zo goed weet, want ook ik leer alle dagen.

Ik schrijf dit vooral door eigen ervaringen die mij steeds verder van de Heer ongemerkt liet afdwalen.

Het gaat er bij mij vooral om de prioriteiten die in een bepaalde leer zitten. Zoveel dingen en punten hebben meer de eerste plaats als de Heere Jezus zelf. En daar zit het grote gevaar.

Wij worden in het N. Testament ontzettend veel gewaarschuwd voor dwaalleren of dwaalleraren.


Hier komen verschillende onderwerpen, waar velen mee te maken krijgen, of inzitten. 

Wij hebben maar één Persoon nodig in ons leven, de Heere Jezus Christus.

Het zou toch verschrikkelijk zijn, als de Heer de woorden uitspreekt uit Lukas 18 : 8. Zal ik nog geloof vinden...

Dan zal blijken dat alles wat de eerste plaats krijgt... en niet Christus... een grote luchtballon is, waar niets van overblijft dan loze lucht wat verdwijnt in het niets.Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Aug 9 '16
DeHoeksteen Aug 9 '16

Tongentaal... 1 Korinthiërs 14 : 1-25


Als ik dit hele stuk lees, zie ik een prachtige uitleg van Paulus, maar ook geeft hij een waarschuwing als het over tongentaal gaat.


Het is duidelijk dat Paulus een aantal keren schrijft dat met tongentaal een uitlegger er bij hoort te zijn.

Dan vraag ik mij werkelijk af... waarom gebeurd dat zo weinig.

Bepaalde 'geloofsrichtingen' zijn helemaal verzot op tongentaal...

Zelfs op zo'n manier dat de Bijbelse vorm van tongentaal totaal ondersneeuwt wordt. Men heeft er fraaie, menselijke regeltjes aan vastgeknoopt... en beweren dan dat het van de Heilige Geest afkomt.


Oei... denk ik dan wel, hier komt een groot gevaar om de hoek kijken.

Hoe kun je elkaar aanmoedigen... als er geen uitleg van tongentaal is.

Wat moet een buitenstaander wel niet denken van al die vreemde klanken, en geen uitleg erbij.


Ook lezen we nergens in Gods Woord, dat onder gebed, wat ieder mens wel kan volgen... men ineens in allerlei vreemde klanken gaat praten.


Het gebed zelf wordt verstoord... zodat er mensen zijn die afgeleid worden van het gebed zelf... en men wordt afgeleid van Christus.

Hoe kun je elkaar opbouwen in het geloof, door vreemde talen en/of klanken te uiten, en niemand verstaat wat er gesproken wordt.


Zegt Paulus niet in vers 9, "Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt". 

In vers 27 en 28 kunnen we lezen: 27 "En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. 28, Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zich spreken en tot God".

Hier nog zo'n punt... dus niet doorelkaar spreken, maar ieder op zijn/haar beurt plus, het moet altijd uitgelegd worden. En anders... zwijg.


Tongentaal of een andere taal, is in eerste instantie voor God. En niet voor mensen. vers 2.

En in vers 22 lezen we dat talen voor ongelovigen zijn.


Het ergste van deze dwaalleer vind ik nog wel dat bepaalde geloofs- richtingen beweren dat ieder die Christus Jezus heeft aangenomen en zich laat dopen... men automatisch in tongen spreekt.

Men heeft zelfs het lef om een mede gelovige te bekritiseren of zijn/haar geloof wel echt is, als men niet in tongen spreekt... Wat een verbeelding, héél on-Bijbels en wat een groot gevaar, een dwaalleer. Hoe krenkend dat is voor mensen die ook bij de Heere Jezus horen. Wat een afbraak... maar ook liefdeloos. 

Het gaat er helemaal niet om in tongen te spreken...


Het gaat om de belangrijkste Persoon, Jezus Christus. Het gaat om Zijn kostbare bloed, wat vergoten is voor onze zonden op Golgotha. Dát alleen geeft ieder die redding, die blijdschap, vrede en die wondere genade.

Ieder mens die zich laat dopen, doet dat voor God de Vader en Christus Jezus, door de Heilige Geest.

De doop is het uiterlijke bewijs dat je voor Hem heeft gekozen...


Nergens komen wij in de Bijbel tegen... dat je een echte Christen bent als je tongentaal doet.

Het is één van de gaven van de Geest, bij de echte tongentaal, zal altijd één of twee uitleggers bij moeten zijn. Maar niet ieder spreekt in talen of tongentaal... er is zo'n grote verscheidenheid aan geestelijke gaven, wat we kunnen lezen in 1 Korinthiërs 12, vele gaven, één Geest.


Talen of tongentaal is iets kostbaars. Zowel persoonlijk als in de gemeente. Maar niet om er een vreemde eigen on-Bijbelse draai aan te geven... en tongentaal zelfs boven Christus zet.


Tongentaal... is gevaarlijk als het niet gaat zoals de Bijbel aangeeft. Op de verkeerde manier in tongen spreken, is een vorm van occult. Menig broeders en zusters weten dit uit ervaring... het lijkt op een oosterse manier van aanbidding.


De ware God en Christus Jezus worden niet geprezen, de mensen worden niet opgebouwd, en het wordt een chaotische gebeuren.


1 Korinthiërs 14, mooi om rustig na te lezen, en bid de Heer voor Geestelijk onderscheidingsvermogen.
Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Sep 14 '16

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
    20 uur geleden

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17