Loading...

Verhalen en Stories - Christelijke verhalen

Gemaakt: Sep 26 '13 Administrator: Siska

Hier kun je mooie christelijke verhalen lezen of plaatsen.

Pagina's: « 1 2 3 4 5 »
Siska Nov 8 '15

Komisch


Komisch,

dat een tientje zoveel lijkt als je die in de collectezak wilt stoppen

Maar zo weinig als je voor een kassa in de supermarkt staat

 

Komisch,

hoe lang een uur kan zijn als je in de kerk zit

Maar hoe kort als je op een feestje bent

 

Komisch,

dat we blij zijn als er bij een voetbalwedstrijd een verlenging is

Maar dat we ons ergeren als een kerkdienst langer duurt dan we gewend zijn

 

Komisch,

dat mensen in een stadion of theater graag op de voorste rij willen zitten

Maar dat ze in de kerk het liefst achterin kruipen

 

Komisch,

hoe moeilijk het voor ons is een compleet hoofdstuk uit de Bijbel te lezen

Terwijl we gemakkelijk een roman van 300 pagina's lezen

 

Komisch,

dat een jongen en een meisje urenlange gesprekken kunnen voeren

Maar voor een gesprek met God geen tijd hebben

 

Komisch,

dat iedereen graag in de hemel wil komen

Maar dat ieder wel zelf wil bepalen hoe

 

Conclusie: Dat alles komisch geweest zou zijn als het niet echt waar was

Siska Nov 8 '15

Gebed

Jezus

Ik heb een groot probleem

Dat probleem ben ik zelf

 

 

 

Antwoord

Mijn kind

Ik heb de oplossing

De oplossing ben IKZELF

 

Siska Nov 8 '15

Leer om in het zand te schrijven


Twee vrienden liepen door het woestijn. op een bepaald moment van hun wandeltocht, kregen ze een meningsverschil en een vriend sloeg de ander in het gezicht. De ander, die in het gezicht geslagen werd, had verdriet, maar zonder iets te zeggen, schreef hij in het zand:

 

MIJN BESTE VRIEND SLOEG ME IN HET GEZICHT.

 

Ze bleven verder lopen, totdat ze een Oase vonden, waar ze besloten een bad te nemen. Degene die geslagen was en verdriet had begon te verdrinken, maar de andere vriend redde hem. Toen hij bij kwam Schreef hij op een steen:

 

VANDAAG HEEFT MIJN BESTE VRIEND ME HET LEVEN GERED.

 

De vriend wie de ander geslagen en gered had vroeg hem: "Waarom heb je, nadat ik je geslagen heb in het zand geschreven, en nu op een steen geschreven?"

 

De andere vriend, glimlachend, antwoordde:

 

"Wanneer een vriend ons verdriet doet, dienen we dat in het zand te schrijven, waar de wind van vergeving het over neemt om het te wissen, en wanneer iets moois gebeurt moeten we dat op het de steen van ons hart schrijven, waar geen wind het kan wissen."

 

We moeten allemaal leren in het zand te schrijven.

 

Siska Nov 8 '15

Legpuzzel

 

God gaf mij de legkaart van mijn leven

als stukjes speelgoed in een kinderhand.

De doos met 't voorbeeld heet Hij niet gegeven;

Ik vind het niet meer dan hoekjes en de rand.

 

Daar binnenin zie ik alleen maar kleuren,

ook stukjes zwart en stukjes wolkenwit.

Het is een chaos en ik blijf maar speuren

of ik ergens tóch de uitkomst bezit.

 

Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen,

zolang Hij immers 't voorbeeld voor zich houdt.

En daardoor blijk ik in het ongewisse

hoe in de toekomst 't leven zich ontvouwt.

Zal er veel zon zijn? Of ook duist're wolken?

 

- Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand -

O Heer, Uw puzzel is niet te vertolken,

ik heb het raadsel van mijn leven in mijn hand.

Er is één ding waarop ik mag vertrouwen:

- Hoewel ik nu nog in het duister tast -

eenmaal zal ik het voltooide beeld aanschouwen,

en zien, dat ieder stuk volkomen past.

Siska Nov 8 '15

Leven is ....


Leven is een Geschenk

Accepteer het.

 

Leven is een Avontuur

Durf het aan.

 

Leven is een Mysterie

Ontrafel het.

 

Leven is een Spel

Speel het.

 

Leven is een Worsteling

Kom het onder ogen

 

Leven is Prachtig

Verheerlijk het.

 

Leven is een Puzzel

Los het op

 

Leven is een Kans

Pak het aan.

 

Leven is vol Zorgen

Beleef het

 

Leven is een Lied

Zing het.

 

Leven is een Doel

Bereik het.

 

Leven is een Missie

VOLBRENG HET.

Siska Nov 8 '15

Liefde


Plicht

zonder Liefde

maakt verbeten

 

Verantwoordelijkheid

zonder Liefde

maakt meedogenloos

 

Rechtvaardigheid

zonder Liefde

maakt hard

 

Waarheid

zonder Liefde

maakt kritisch

 

Slimheid

zonder Liefde

maakt geslepen

 

Vriendelijkheid

zonder Liefde

maakt huichelachtig

 

Orde

zonder Liefde

maakt bekrompen

 

Eer

zonder Liefde

maakt hoogmoedig

 

Bezit

zonder Liefde

maakt gierig

 

Geloof

zonder Liefde

maakt fanatiek

 

Godsdienst

zonder Liefde

maakt verdoemelijk

 

Leven

zonder Liefde

is zinloos

 

Hoe is het in jouw leven? Wordt in deze zinnen jouw leven getekend? Voel je hoe ellendig je bent, als je zin voor zin deze uitspraken op je in laat werken?

 

Is liefde voor jou een ongrijpbaar goed? Word je steeds meer gewaar dat de Catechismus gelijk heeft in antwoord 5, waar over jou en mij staat: wij zijn van nature geneigd God en onze naaste te haten?

 

Luister dan naar de oplossing van al deze vreselijkheden: Johannes schrijft 'De LIEFDE is uit God'

 

Bid maar: HEERE, leer mij Uw liefde kennen en leer mij U liefhebben, opdat ik ook in heel mijn levensgedrag liefde mag bewijzen!

 

 

Siska Nov 8 '15

Liefde versus Angst


Liefde bouwt op

Angst breekt af

 

Liefde laat los

Angst houdt vast

 

Liefde heelt

Angst maakt ziek

 

Liefde opent je handen

Angst laat je vuisten ballen

 

Liefde is vertrouwen

Angst is wantrouwen

 

Liefde heeft een zachte stem

Angst schreeuwt

 

Liefde is zien

Angst maakt blind

 

Liefde is horen

Angst is doof

 

Liefde accepteert

Angst wijst af

 

Liefde is geestelijke rijkdom

Angst is geestelijke armoede

 

Liefde is liefde

Angst is haat

Siska Nov 8 '15

Maak mij rein voor U


Maak mij rein voor U

(zonder dat ik al te veel op hoef te geven, graag)

Als gelouterd goud

(blijft er dan nog wel wat van me over?)

En zuiver zilver

(doe mij toch maar goud)

Laat mij zijn voor U, als gelouterd goud, puur goud

(als het even kan, 22 karaats)

 

Dwars door het vuur

(het zal heus wel meevallen, toch?)

Maakt U mij rein en puur

(zolang U maar niet begint over mijn taalgebruik)

Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw geest en uw heiligheid

(waarom twijfel ik toch opeens?)

Ja ik besluit, Jezus

(ach het is maar een liedje)

Een dienstknecht te zijn van U, mijn meester

(een dienstknecht? Is dat de beloning?!)

Steeds tot u wil bereid

(maar stuur me niet naar Afrika)

 

Maak mij rein voor u

(volgens mij val ik in herhaling)

Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden

(maar schrik niet, 't ziet er niet zo best uit)

Laat mij zijn als U, zuiver als uw zoon

(had de zangleider geen ander liedje kunnen kiezen?)

Heilig mij

(ik denk er toch nog maar een weekje over na...)

 

 

Uit: Op zoek naar jou door: Miranda Tollenaar

Siska Nov 8 '15

Mijn Gelofte als Christen


Ik maak deel uit van de gemeenschap van hen die zich niet schamen

 

Ik heb de kracht van de Heilige Geest

 

Ik heb kleur bekend

 

Ik ben over de streep

 

Ik heb de beslissing genomen

 

Ik ben Zijn discipel

 

Ik wil niet achterom kijken, opgeven, het erbij laten zitten, een stap terug doen, of stil zijn

 

Mijn verleden ligt achter mij, mijn heden heeft zin, mijn toekomst is zeker

 

Ik ben klaar met het aardse leven, met zijwegen, enge planningen, schone knieën, kleurloze dromen, geconditioneerde visies, werelds gepraat, goedkoop vermaak en minuscule doelen

 

Ik heb geen behoefte meer aan titels, aanzien, positie, promotie, toejuichingen of populariteit

 

Ik hoef geen gelijk, niet de eerste de beste te zijn. Ik hoef niet herkend, geroemd, hooggeacht of beloond te worden

 

Ik leef uit geloof, steun op Zijn aanwezigheid, wandel geduldig, gedragen door gebed en werk in Zijn kracht

 

Ik loop met opgeheven hoofd, mijn pas is vast, mijn doel is de hemel, mijn weg is smal, mijn pad ruw, mijn medereizigers zijn weinigen, mijn Gids is betrouwbaar, mijn missie duidelijk

 

Ik ben niet omkoopbaar, te compromitteren, recht door zee, niet weg te lokken, om te keren, te misleiden, of te vertragen

 

Ik wijk niet als lijden mij wacht, ik aarzel niet om oog in oog met de tegenstander te staan, onderhandel aan de tafel van mijn tegenstander, kies niet voor de poel van populariteit, of het dwalen in de doolhof van middelmatigheid

 

Ik geef niet op, houd mijn mond niet, verflauw niet, blijf op, verzamel, bid zonder ophouden, betaal en predik totdat ik alles gepredikt heb voor Christus

 

Ik ben een discipel van Jezus, ik moet doorgaan totdat Hij komt, geven totdat ik val, prediken tot allen het weten en werken totdat Hij mij stopt. En als Hij tot de zijnen komt, dan zal Hij er geen moeite mee hebben mij te herkennen, mijn vaandel zal helder zijn

 

Geschreven door een jonge Afrikaanse pastor en bevestigd aan de muur van zijn huis

 

Siska Nov 8 '15

Mijn kind

 

Mijn kind .... héb je even?

 

Hoe gaat het met je? Ik zie je soms zo strijden. Wordt je daar niet moe van? Weet je dan niet dat jij niet hoeft te strijden tegen al het kwaad maar dat Ik dat voor jou wil doen? Ik kan het allemaal veel beter overzien dan jij. Waarom nou zoveel moeite doen als Ik het van je over wil nemen? Ik heb daarvoor Mijn Zoon gegeven zodat jij in rust en vrijheid mag en kan leven. Weet je dan niet dat door Zijn sterven de boze verslagen is aan het kruis? Het doet mij zoveel verdriet dat jij niet ál je hartszaken aan Mij geeft. Waarom hou je nu die dingen zo vast? O ja, zul je zeggen ik heb wel alles gegeven aan U Heere, maar toch kan Ik niet bij bepaalde plaatsen in je hart komen omdat ik daar de sleutel niet van heb gekregen van jou. Maar ik zie ze wel zitten hoor! Bijvoorbeeld dat je je zorgen maakt over je zieke familielid; of: die ene woordenwisseling die niet uitgesproken is; of: je zorgen om geldzaken; je verslaving aan porno; je woede uitbarstingen. Zal Ik nog even verder gaan?

 

Weet je wat Mijn grootste verlangen is Mijn kind? Dat jíj die dingen gaat benoemen. Waarom verzwijg je ze terwijl je weet dat Ik alles zie en alles weet? Heb je niet in de gaten dat Mijn tegenstander jou er van weerhoudt om jou leven echt voor de 100% in Mijn handen te leggen? Hij is het die jou influistert dat je je zoveel zorgen moet maken. Of: praat maar niet meer met diegene hoor waar je boos op bent. Of: ach wie ziet het nu dat je die pornosite bezoekt? Maar je weet toch ook dat Mijn tegenstander een leugenaar is h?? Hij zal proberen jou zo ver mogelijk bij Mij vandaan te krijgen. Tot het moment dat je zo diep gezonken bent dat je gaat denken: Ik heb Hem niet meer nodig, ik ga lekker mijn eigen leven leiden met al zijn uitdagingen.

 

En weet je Mijn kind? Dat doet mij zoveel pijn te weten dat Ik jou dan kwijt zal raken. Niet dat Ik je los zal laten hoor! Ik zal blijven kloppen aan je hart. Maar de keuze is aan jou. En Ik zal blijven wachten op jou terugkomst. Net als de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon, zal Ik elke dag op de wacht staan om te kijken of je thuiskomt. En áls je weer thuiskomt, dan is het feest. Dan zal er gejuich zijn in de hemel. Maar als je niet thuiskomt, en je komt te overlijden, dan zal er verdriet zijn om jou ziel. Niet omdat Ik je straf, maar omdat jij de keuze hebt gemaakt om zonder Mij verder te leven en in de leugens van Mijn tegenstander bent getrapt.

 

En dán Mijn kind dan móet Ik je wel loslaten. Ik kan niet met jou mee naar die plek waar je dan terecht komt. Dat is het terrein van Mijn tegenstander.

 

Hoor naar Mijn stem Mijn kind die nu tot jou spreekt: Keer terug naar Mij. Laat Mij jou leven leiden en je zult zien dat Ik jou er zoveel voor terug zal geven. Kies niet voor de aardse verlokkingen die je kunt krijgen, maar kijk verder naar het doel waar Ik jou voor gemaakt hebt, het eeuwige leven. Een leven zonder pijn en zonder zorgen heb ik voor jou klaar liggen. Een leven van vreugde en overvloed. Ik heb je lief en Ik mis je zo. Nu heb je nog tijd om die keuze opnieuw te maken voor Mij. Maar maak er haast mee. Stel niet uit. Denk niet o dat kan ik morgen of volgende week ook nog wel doen. Want jij weet niet wat er op jou weg kan komen waardoor je te laat bent met je keuze. Stel niet uit en kom!

 

Ik sta op de uitkijk voor jou!

 

Liefs,

 

Je Vader

 

 

Siska Nov 8 '15

Mijn Vader

 

Hij is als een Vader, die me als een kind draagt op Zijn arm.

 

Als een Vader die wanneer ik het koud heb mij verwarmt met Zijn arm om mij heen

 

Een Vader die me helpt wanneer ik Hem nodig heb

 

Een Vader die me terecht wijst wanneer ik iets doe op de verkeerde manier

 

Een Vader die me dan ook weer vergeeft wanneer ik oprecht spijt heb

 

Een Vader die me troost wanneer ik verdriet heb

 

Een Vader die me elke dag weer opnieuw te eten en te drinken geeft

 

Een Vader die me onderwijst over de dingen die echt belangrijk zijn

 

En Hij is als een Vader die me lief heeft met al Zijn liefde

 

Die Vader ... dat is mijn hemelse Vader !!

 

 

Siska Nov 8 '15

Is hier nog iemand die in God gelooft?


Er was eens een professor in de filosofie die een zeer overtuigd atheïst was. Zijn eerste doel was gedurende het eerste semester, de eerstejaars klas ervan te overtuigen dat God niet kon bestaan. Zijn studenten durfden nooit met hem te discussiëren daarover, vanwege zijn onweerlegbare logica. Al 20 jaar lang gaf hij op deze manier les, en nooit was iemand tegen hem ingegaan. De studenten discussieerden wel onderling, maar nooit echt tegen hem. Dit vanwege zijn enorme reputatie.

 

Iedere keer aan het einde van het 1e semester op de laatste dag, zei hij tegen zijn klas van 300 studenten: Als er hier iemand is die nog in God gelooft, sta op!

 

In de afgelopen 20 jaar was er echter niemand opgestaan. Alle studenten wisten wat er nu zou gaan gebeuren. De professor vervolgde: Iemand die in God gelooft is namelijk een stommeling! Als God zou bestaan, dan zou hij voorkomen dat dit stukje kalk op de grond uit elkaar zal spatten. 't Is een simpele opdracht om te bewijzen dat Hij God is, maar Hij kan zelfs dat niet! En ieder jaar gooide hij dan een stukje kalk op de grond en iedere keer spatte het uit elkaar in duizend stukjes. De studenten konden dan niets anders doen dan toekijken. De meesten waren dan ook overtuigd dat God niet bestaat.

 

Zeker, onder hen waren ook Christenen, maar ook zij durfden niet op te staan.

 

Het afgelopen jaar was er een jongeman die ook les kreeg van deze professor. Hij was een Christen en had ook de verhalen over de prof gehoord. Hij moest de colleges filosofie volgen, omdat dat verplicht was voor zijn diploma. Ook hij was bang om tegen de professor in te gaan. Maar gedurende het semester bad hij iedere keer, om toch te mogen opstaan aan het eind van het semester. Dat ondanks alles wat de prof zou zeggen of zijn medestudenten van hem zouden denken. Hij bad dat zij zijn geloof niet zouden kunnen schaden.

 

Uiteindelijk was de dag daar. De professor sprak: Als hier iemand is die nog gelooft in God, sta op! De professor en de andere studenten keken verbaasd en geschokt om toen de jongeman opstond.

 

De professor schreeuwde: Stommeling! Als niks van wat ik je dit semester verteld heb je heeft overtuigd, dan ben je echt een stommeling! Ik zal je nu bewijzen dat ik gelijk heb. Namelijk als God bestaat, dan zal Hij dit stukje kalk niet kapot laten gaan als het de grond raakt.

 

De prof wilde het stukje laten vallen, maar het gleed uit zijn vingers, door de mouw van z'n colbert, langs zijn broekspijp en op zijn schoen. Daarna stuiterde het op de grond en rolde ongebroken verder. De mond van de prof viel open van verbazing toen hij de kalk zag wegrollen. Hij keek de jongeman aan en rende de zaal uit. De jongeman liep verder naar voren en getuigde van zijn geloof in Christus. Zijn medestudenten gingen weer zitten en luisterden naar wat hij vertelde over Gods liefde en trouw.

 

Siska Nov 8 '15

Oneindig is Zijn Liefde


Een bus is bijna aan het eind van z'n route. Er zitten nog 6 passagiers in de bus. Ze raken met elkaar in gesprek. Een man, ongeveer 37 jaar oud, vertelt zijn verhaal.

 

Hij heeft in de gevangenis gezeten en is net vrijgelaten. In de 5 jaar dat hij in de gevangenis zat, heeft hij zijn vrouw en kinderen niet gezien. Ze wilden niets met een crimineel te maken hebben. Maar in de gevangenis is hij erachter gekomen dat hij helemaal verkeerd bezig was. Hij heeft zijn criminele leven achter zich gelaten. Hij wil weer gewoon gaan werken. Hij wil er zijn voor zijn vrouw en kinderen. Daarom heeft hij zijn gezin een brief geschreven, een paar dagen voor dat hij vrijgelaten werd. Hij heeft nog geen antwoord gekregen. In die brief heeft hij gevraagd of ze hem willen vergeven en of hij weer naar huis mag komen. Om dat aan te geven heeft hij ze gevraagd als teken van vergeving een geel lint in de laatste boom voor het dorp te hangen.

 

De mensen in de bus zijn geraakt door het verhaal en samen gaan ze voor de ruiten van de bus op de uitkijk staan. Nog 1 km voordat ze het dorp bereiken. En dan de laatste bocht. Ze zien het dorp liggen. Het komt dichter en dichterbij. En dan zien ze ook de boom.

 

Hij hangt helemaal vol met gele linten.

 

Als na twee minuten de bus stopt bij de halte waar hij er uit moet, draait hij zich nog 1 x om en zegt tegen zijn mede reizigers: Ik had het kunnen weten.

 

Zo is het ook met Gods Genade en Zijn Liefde.

Ook al heb jij nog zo iets stoms gedaan.

Kom naar Hem toe en Hij zal je vergeven.

Siska Nov 8 '15

Rabbi en Zeepfabrikant


De zeepfabrikant zei tegen de rabbi: "Wat stelt godsdienst nu eigenlijk voor? Kijk naar alle ellende en de toestand in de wereld na duizenden jaren godsdienst. Als godsdienst waarheid is, wat heeft het dan te betekenen?"

 

De rabbi zei niets maar nam de zeepfabrikant mee naar buiten. Daar liep een stel jongens, die van boven tot beneden onder de modder zaten. Hij zei: "Kijk daar nou eens naar. We hebben al generaties lang zeep, maar ze zijn net zo vies als varkens. Wat heeft zeep dan voor zin?"

 

De zeepfabrikant protesteerde: "Maar rabbi, zeep heeft alleen maar werking als ze wordt gebruikt". "Precies", zei de rabbi, "en met godsdienst is het niet anders!"

Siska Nov 9 '15

 P.U.S.H.


Een man sliep op een nacht rustig in zijn huis toen plotseling zijn hele kamer werd verlicht. God verscheen. God zei tegen hem: ‘je moet iets voor me doen’ en Hij liet de man een grote rots zien die voor zijn huisje lag.

God zei tegen de man dat hij met al zijn kracht tegen de rots moest duwen. En dit deed de man, elke dag opnieuw. Jaren achter elkaar duwde hij van zonsopgang tot zonsondergang tegen de rots, zijn schouders tegen het koude, massieve oppervlak van de onbewogen steen.

Elke nacht keerde de man totaal uitgeput terug naar zijn huis met het gevoel dat zijn hele dag zinloos was geweest. Toen de man de moed begon op te geven, besloot de Satan in te grijpen. Hij zette gedachtes in het vermoeide hoofd van de man: “Je hebt nu jaren tegen de rots geduwd, maar hij ligt nog steeds op dezelfde plek.”

Satan gaf de man de indruk dat de opdracht van God onmogelijk was en dat hij had gefaald. Door de gedachtes van Satan gaf de man de moed op. Satan zei: “Waarom zou je zoveel moeite doen? Steek er gewoon niet zoveel energie in, dan is het goed genoeg.”

De man besloot te doen wat Satan gezegd had maar hij ging eerst met zijn gedachten naar God. “God”, zei hij, “ik heb lang en hard gewerkt in Uw dienst en ik heb al mijn kracht gebruikt

om te doen wat U mij vroeg, maar na al die tijd heb ik de rots niet eens met een halve millimeter kunnen verplaatsen. Wat doe ik fout? Waarom faal ik?”

God antwoordde: “Mijn vriend, toen Ik jou vroeg om iets voor mij te doen en jij wilde dat, zei Ik tegen jou dat je met al je kracht tegen de rots moest duwen en dat heb je gedaan.” “Ik heb nooit gezegd dat ik verwachtte dat je de rots zou verplaatsen. Je taak was duwen. En nu kom je uitgeput naar me toe en denk je dat je hebt gefaald.

Maar is dat echt zo? Kijk naar jezelf. Je armen en je rug zijn sterk en gespierd, je hebt eelt op je handen, je benen zijn sterk. Ondanks de tegenslagen ben je wijzer geworden. En je kunt nu meer dan ooit. Het is waar dat je de rots niet hebt verplaatst. Maar je roeping was om gehoorzaam te zijn en tegen de rots te duwen en je geloof te bewaren en te vertrouwen op Mijn wijsheid. En dat heb je gedaan.” “Nu zal ik, mijn vriend, de rots verplaatsen.”

Op sommige tijden, wanneer God iets van ons vraagt, gebruiken wij onze eigen kennis om uit te vinden wat God van ons wil. Dit terwijl God eigenlijk alleen maar graag wil dat wij gehoorzamen en in Hem geloven. Wordt sterker in je geloof dat bergen kan verzetten, maar weet dat het nog steeds God is die de bergen echt verzet.

 

P.U.S.H. P. = Pray U. = Until S. = Something H. = Happens

Siska Nov 9 '15

Een rechtzaak

 

Een tengere en kleine zwarte vrouw van in de zeventig stond in de rechtszaal. Haar gelaat toonde de sporen van haar leeftijd. Er stonden enkele blanke politiemannen terecht voor de moord op haar man en haar zoon. Eerst werd haar zoon doodgeschoten en ergens verbrand. Later werd haar man meegenomen. Ze hoorde niets meer van hem totdat de politieman B., terugkwam om ook de vrouw op te halen. Ze werd naar een plaats aan de rivier gebracht. Daar zag ze haar man terug, vastgebonden, kennelijk mishandeld, liggend op een stapel hout. De laatste woorden van zijn lippen waren “Vader, vergeef hen” toen ze hem overgoten met benzine en in de brand staken.

 

Politieman B. en enkele helpende collega’s werden schuldig bevonden. Op de dag van de uitspraak vroeg de rechter aan de kleine zwarte vrouw: “Wat zou u willen? Hoe kan er recht worden gedaan aan een man als B., die uw gezin zo gruwelijk heeft vernietigd??

 

Het oude vrouwtje zei, na enkele ogenblikken van stilte: “Ik zou graag drie dingen willen.

Ten eerste naar die afgelegen plaats worden gebracht waar mijn man werd verbrand om te zien wat er over is. Wat ik vind wil ik waardig begraven. Ze pauzeerde een moment en vervolgde toen: “Mijn man en zoon waren mijn enige familie. Daarom wil ik, op de tweede plaats, dat mijnheer B. mijn zoon wordt. Ik zou willen dat hij mij tenminste tweemaal per maand zou bezoeken in de sloppenwijk waar ik woon om daar de dag met me door te brengen, zodat ik de liefde die nog in mij is aan hem kan geven.

Ten derde zei ze “Ik wil dat mijnheer B. weet, dat ik hem mijn vergeving aanbied, omdat Jezus Christus stierf om te vergeven. Dit was ook de wens en het gebed van mijn man. Ik wil iemand vriendelijk vragen mij te ondersteunen naar de andere kant van deze zaal, zodat ik mijnheer B. kan omarmen om hem te laten weten dat hij waarlijk vergeving heeft ontvangen.

Toen een ambtenaar van het gerechtshof de oude vrouw begeleidde naar de andere kant van de grote zaal, viel B., overweldigd door hetgeen hij had gehoord, flauw.

 

Vanuit het publiek in rechtszaal, bekenden en buren van het oude vrouwtje, klonk zachtjes een melodie, die sterker aanzwelde tot een voluit gezongen lied:

 

Genade, zo oneindig groot,

dat ik, die ’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ‘k zien.

 

Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

 

Siska Nov 9 '15

Reden om in God te geloven

 

Laten we eens aannemen dat jij tot over je oren verliefd bent. Op een heel leuk(e) meisje/jongen. Ik ben dat ook meerdere malen geweest, dus weet hoe dat voelt. Overdag heb je vlinderachtige kriebels in je buik, 's nachts droom je van haar/hem. In het begin zit je echter met 1 probleem: Je weet niet of hij/zij al weet dat jij verliefd op hem/haar bent. En je weet al helemaal niet of het wederzijds is. Dus wat moet je nou? Ik heb een paar tips voor je.

 

Hier komt de 1e: Schrijf hem/haar een brief met erin hoeveel en wat je voor hem/haar voelt. Zeg dat je zou willen dat je zijn/haar schooltas was. Je eindigt met veel liefs enzovoort enzovoort. Maar net op de dag dat die brief aankomt valt er zoveel post in de brievenbus dat ze jou brief helemaal vergeet open te maken.

 

Tip 2: Bel hem/haar op! Dat gaat zo: Je pakt de telefoon (waarschijnlijk met bevende handen) Maar dan: Hij/zij kijkt net haar/zijn favo tv programma en denkt bij zichzelf. Ach die vervelende telefoon ze bellen maar terug hoor.

 

Tip 3: Maar jij bent nog steeds verliefd. Ik heb nog een laatste tip je verzamelt al je moed. Denk : Het is nu of nooit ?Alles of niets. Je koopt een grote bos bloemen en gaat bij haar langs. Maar net als jij aanbelt zit hij/zij zijn/haar nieuw gekochte cd keihard op zijn/haar slaapkamer te draaien en hoort dus de bel niet. Je gaat met een sip gezicht naar huis.

 

Een paar weken later hoort dat meisje of die jongen dat jij hem/haar leuk hebt gevonden. En weetje wat ze zegt? huh jij op mij?! Jaja, je had toch in ieder geval kunnen schrijven, bellen of desnoods naar me toe kunnen komen ik ben vaak zat thuis! IK HEB ER NIETS VAN GEMERKT!

 

 

 

Merk jij wel eens iets van God? God wil een relatie met jou dus dacht Hij laat Ik eens een brief schrijven. Het werd een grote dikke brief, de Bijbel. Bijna op elke bladzijde staat Ik wil een Vriend voor je zijn. Maar weetje wat er gebeurde? Jij leest liever andere boeken waardoor de Bijbel wel op je kamer ligt maar ongeopend. En jij maar zeggen. Nee, ik merk niks van God.

 

Toen dacht Hij laat ik hem/haar opbellen. En elke zondag 20 minuten voor de kerk luidt de koster de kerkbel en die bel maar roepen: Kom, kom, kom maar jij denkt.. Ik lig net zo lekker in m'n bed ik ga niet.. Of je gaat juist wel maar als je er eenmaal bent en de preek begint moet je ineens aan heel andere dingen denken. En voor je het weet zegt de dominee 'Amen' en dan zeg je. Lekker naar huis en ondertussen maar zeggen ik merk nooit wat van God.

 

Tenslotte: Nu dacht God NU OF NOOIT het is ALLES OF NIETS. Ik ga er Zelf heen maar niet met een bos rozen maar via Zijn Zoon Jezus Christus. Hij genas, vertelde en liet zien dat God van hen hield. Maar de mensen wilde Hem niet en sloegen Hem aan het kruis en ze zeiden Nee, we merken niets van God.

 

Maar toen op een dag toen die mensen stierven 'schrokken' ze. Want ze deden hun ogen open en wie zagen ze? ?God. En toen zeiden ze Ja maar, God hoe konden wij weten dat U er was en dat U van ons hield. U had toch een brief kunnen sturen of kunnen bellen of desnoods Zelf kunnen komen?!

 

Wat denk jij dat God dan zal zeggen? Ik daag jullie uit om GOD te zoeken. Om er je best voor te doen God is al zolang op zoek naar jou Hij schrijft, belt en Hij komt maar liefde moet van 2 kanten komen zoals verkering tussen 2 mensen. Ik hoop dat jij zijn brief gaat lezen. Dat je de tijd neemt om te overdenken. En als Hij je 'opbelt' dat je al biddend terugpraat. En als Hij bij jou op de stoep staat, dat je de deuren van je huis voor Hem openzet. Wanneer je dat doet, zal er iets moois groeien: Een prachtige relatie tussen jou en God en reken maar, dat die relatie nooit zal ''uit'' gaan!

 

 

Bron: Twintig redenen om in God te geloven

Van: Ds. Koos Staat

Siska Nov 14 '15

Regen


Ze had boodschappen gedaan in de supermarkt met haar mama. Ze zal ongeveer 6 jaar oud zijn geweest, dit prachtige roodharige sproetige beeld van onschuld. Het regende buiten. Het soort regen dat goten en afvoerputjes doet overstromen, zo gehaast om de aarde te raken, dat het geen tijd had om de straal wat zachter te zetten. We stonden allemaal onder de luifel en de ingang van de supermarkt. We wachtten, sommigen geduldig, anderen geïrriteerd, omdat de natuur hun haastige dag in de war had gegooid.

 

Ik ben altijd wat dromerig als het regent. Ik verdwijn in het geluid, en in het gezicht dat de hemel het vuil en het stof van de wereld afspoelt. Herinneringen van rennen, en spetteren als een kind, zo zorgeloos stroomden binnen als een welkome onderbreking van een dag met zorgen.

 

Haar stem was zo mooi toen het de hypnotische trance onderbrak waar we allemaal in gevangen zaten; "Mama, laten we door de regen gaan rennen," zei ze. "Wat?" Vroeg Mama. "Laten we door de regen gaan rennen!" Herhaalde ze. "Nee, lieverd. We wachten totdat het wat minder wordt," antwoordde mama.

 

Het kind wachtte nog een minuutje en herhaalde: "Mama, laten we door de regen gaan rennen." "We worden doornat als we dat doen," zei mama. "Nee, dat zullen we niet, mama. Dat is niet wat je zei vanmorgen," zei het meisje terwijl ze aan haar mama's arm trok. "Vanmorgen? Wanneer zei ik dat we door de regen konden rennen en niet nat zouden worden? "

 

"Weet je dat niet meer? Toen je met papa praatte over zijn kanker, toen zei je, "Als God ons hier doorheen kan helpen, kan hij ons door alles heen helpen!" Iedereen was opeens muisstil. Ik zweer dat je niets anders hoorde als de regen.

 

We stonden allemaal doodstil.

 

De volgende minuten kwam er niemand en ging er niemand weg. Mama dacht even na over wat ze zou antwoorden. Sommigen zouden het weglachen, of haar voor gek uitmaken. Sommigen zouden zelfs negeren wat ze zei. Maar dit was een moment van affirmatie in een kinderleven. Een moment van onschuldig vertrouwen, dat wanneer het gevoed en verzorgd wordt, zal bloeien in geloof.

 

"Lieverd, je hebt gelijk. Laten we door de regen rennen. “Als God ons nat laat worden, nou, dan hadden we misschien juist een wasbeurt nodig," zei mama. En daar gingen ze. We stonden daar allemaal te kijken en te lachen, toen ze daar vooruit sprongen tussen de auto's door, en jawel, door de plassen. Ze hielden hun boodschappentassen boven hun hoofd voor het geval dat. Ze werden doornat. Maar ze werden gevolgd door enkele anderen die schreeuwden en lachten als kinderen onderweg naar hun auto's. En ja, ik ook. Ik rende en werd nat. Ik had ook een wasbeurt nodig.

 

Omstandigheden of mensen kunnen je geld, je materiele bezittingen en je gezondheid wegnemen. Maar niemand kan ooit je dierbare herinneringen wegnemen ... Vergeet daarom niet om tijd te maken en de gelegenheden te pakken om elke dag herinneringen te maken. Voor alles en voor elk doel onder de hemel is er een seizoen en een tijd.

 

Een vriend zond mij deze boodschap om mij te herinneren aan het leven. Ik hoop dat je het leuk vind. IK HOOP DAT JE STEEDS DE TIJD NEEMT OM DOOR DE REGEN TE RENNEN. Ze zeggen dat het een minuut duurt om een speciale persoon te vinden, een uur hen te waarderen, en dag om van hen te houden, maar een heel leven om hen te vergeten.

Siska Nov 14 '15

Satans Bijeenkomst (dit moet je even lezen, ook al heb je het druk)

Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. In zijn opening zei hij: We kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden in hun bijbel te lezen. We kunnen ze zelfs niet weerhouden, om een intieme relatie met hun Verlosser te hebben. Zodra ze Jezus aannemen, is onze macht over hen verbroken. Dus laat ze naar de kerk gaan, laat ze hun maaltijden hebben. Maar zorg er voor dat ze geen tijd hebben. Geen tijd om een relatie op te bouwen met Jezus.

 

Dit is wat ik wil dat jullie doen, zei de duivel. Leid ze af van hun pogingen om hun Verlosser te bereiken, en blijf dat volhouden.

 

Hoe moeten we dat doen? Vroegen zijn demonen.

 

Houd ze bezig met het nutteloze van het leven, en verzin verschillende dingen om hun gedachtes ervoor te sluiten, antwoordde hij. Verleid ze om maar te blijven kopen en te lenen. Overtuig de vrouwen ervan om ook veel uren te gaan werken. En de mannen om 6 of 7 dagen per week te werken; 10-12 uur per dag. Zodat hun leven leeg blijft.

 

Laat ze geen tijd over hebben om met hun kinderen door te brengen. Zodat hun familie uit elkaar valt en ze in hun huizen geen rust kunnen vinden van het dagelijkse werk. Stimuleer hun gedachten te veel, zodat ze die stille stem niet zullen horen. Lok ze om naar de radio, cassette of CD te luisteren naar niet-christelijke muziek, terwijl ze onderweg zijn of gewoon thuis. Laat ze thuis en op het werk ook naar de TV en computers kijken naar alles wat de wereld biedt. Dit zal hun gedachten vertroebelen en verwarring stichten, zodat ze breken met de eensgezindheid met Christus.

 

Leg tijdschriften en nieuwsbladen op de tafels waar ze koffie drinken. Overstelp hun gedachten 24 uur lang met het nieuws. Val binnen op de momenten dat ze langs de reclame/nieuwsborden rijden. Laat hun mailboxen volstromen met mailtjes, bestel catalogi, of andere nieuwsbrieven of bestelformulieren om nieuwe, gratis producten/diensten te kopen die ze valse hoop geven.

 

Laat mooie modellen zien op tijdschriften en op de TV zodat de mannen zullen geloven, dat schoonheid van buiten belangrijker is. Dat ze daardoor ontevreden worden over hun vrouw, zodat ze alle 2 moe zullen zijn om elkaar lief te hebben. Geef vrouwen hoofdpijn, zodat ze hun mannen niet de liefde kunnen geven die ze nodig hebben. De mannen zullen dan andere vormen van liefde gaan zoeken.

 

Hun families zullen dan snel uit elkaar vallen!

 

Geef ze de kerstman zodat ze hun kinderen niet meer zullen leren over de werkelijke betekenis van kerst. Geef ze een paashaas, zodat ze niet meer zullen praten over de opstanding van Jezus, en dat Hij de dood heeft overwonnen. Zelfs als ze tijd voor ontspanning hebben laat ze dan buitensporig zijn, zodat ze uitgeput thuiskomen. Houd ze druk bezig om ze te weerhouden om van de natuur, Gods schepping, te genieten. Laat ze daarvoor in de plaats naar pretparken gaan, naar sportevenementen, concerten en bioscopen.

 

Houd ze bezig!

 

En als ze zoeken naar spirituele vriendschap/omgang, zorg dan dat er over hun gepraat/geroddeld wordt zodat hun geweten bezwaard is met al die problemen. Geef ze zoveel goede dingen in het leven dat ze geen tijd hebben om naar de kracht van Jezus te zoeken. Ze zullen al snel alles op eigen kracht gaan/willen doen. Ze zullen geloven dat ze hun gezondheid en familie aan hun eigen werk te danken hebben.

 

Het zal werken! Zeker .. het zal werken!

 

Het is een plan! Demonen proberen overal christenen te overstelpen, zodat ze te weinig tijd hebben voor hun gezin en voor God. Zodat ze geen tijd hebben om andere mensen over Jezus te vertellen. Ik denk dat de vraag is, heeft de duivel succes met dit plan? Jij bent de rechter!

 

Betekent druk zijn:

 

Being (ben)

Under (onder)

Satan's (satans)

Yoke? (juk)

Siska Nov 14 '15

Stille Tijd

 

STILTE is afwezigheid van lawaai.

 

In de STILTE kun je luisteren naar God en opklimmen naar Hem, maar in de STILTE kun je ook Gods zwijgen ervaren.

 

STILTE is een keuze, het valt niet altijd mee om voor de STILTE te kiezen, STILTE kan strijd zijn.

 

STILTEis wachten op God, het is een vindplaats van God.

 

STILTE is tijd nemen en aandacht hebben.

 

STILTE kan ook bedreigend zijn, je kunt in de STILTE een beklemmende angst ervaren.

 

STILTE kan eenzaam zijn, maar in de STILTE kun je ook de Ander ontdekken, en de ander.

 

STILTE wordt je geschonken, maar STILTE kan soms ook onnatuurlijk aanvoelen.

 

STILTEis voor alles discipline, STILTE moet je beoefenen.

 

STILTE is een weg van loslaten.

 

STILTE is dichter bij God komen.

 

Pagina's: « 1 2 3 4 5 »
Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. -- Efeziers 2:19-21
    16 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17