Loading...

Verhalen en Stories - Christelijke verhalen

Gemaakt: Sep 26 '13 Administrator: Siska

Hier kun je mooie christelijke verhalen lezen of plaatsen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 »
Siska Nov 8 '15
Verhalen en Stories
Siska Nov 8 '15

2 Dozen

God gaf mij eens twee dozen, die ik vast moest houden.

 

Hij zei : "Doe al je zorgen in de zwarte en al je blijdschap in de gouden doos." Ik gaf gehoor aan wat God tegen me zei en begon al mijn zorgen en blijdschap in de twee dozen op te bergen. De gouden doos werd met de dag zwaarder, maar de zwarte bleef net zo licht als het was toen God me de doos gaf.

 

Ik werd nieuwsgierig en opende de zwarte doos om uit te vinden hoe het kwam dat de doos niet zwaarder werd. In de bodem van de doos zag ik een gat. Een gat waardoor al mijn zorgen uit de doos waren gevallen.

 

Ik liet het gat aan God zien en vroeg mezelf hardop af: "Ik vraag me af waar mijn zorgen zijn gebleven." Hij glimlachte naar me. " Mijn kind, ze zijn allemaal bij Mij."

 

Ik vroeg : " God, waarom gaf U mij deze dozen? Waarom de gouden en waarom de zwarte met dat gat er in?" "Mijn kind, de gouden is voor jou om je zegeningen te tellen, de zwarte is voor jou om wat er in zit los te laten."

 

 

Bron: Bekeringsverhalen van Wedergeboren Christenen

Siska Nov 8 '15

3 Bomen - 3 Dromen

Lang geleden stonden er op een heuvel drie kleine bomen; ze stonden daar en droomden van wat ze later wilden worden wanneer ze groot waren.

 

De eerste kleine boom keek naar de sterren en zei: "Ik wil een schat bewaren. Ik wil bekleed worden met goud en gevuld met kostbare stenen. Ik word de mooiste schatkist in de hele wereld!"

 

De tweede kleine boom keek naar de kleine stroom die beneden voorbij kronkelde op weg naar de oceaan. "Ik wil over verre wateren reizen en machtige koningen vervoeren. Ik wil het machtigste schip ter wereld worden!"

 

De derde kleine boom keek naar de vallei daar beneden waar ijverige mannen en vrouwen aan het werk waren in een ijverig stadje. "Ik wil helemaal niet weg van deze heuveltop. Ik wil zo groot worden dat de mensen later, wanneer ze hier voorbijkomen en naar me kijken, hun ogen naar de hemel richten en aan God denken. Ik wil de grootste boom van de wereld worden!"

 

Er gingen veel jaren voorbij. De regen kwam, de zon scheen, de kleine bomen groeiden en groeiden. En op een dag kwamen de houthakkers de heuvel opgewandeld. De eerste houthakker keek naar de eerste boom en zei: "Dit is een prachtige boom. Het is echt de volmaakte boom voor mij". En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl viel de eerste boom tegen de grond. "Nu gaan ze een mooie kist van mij maken; ik zal een kostbare schat bevatten", dacht de eerste boom.

 

De tweede houthakker keek naar de tweede boom en zei: "Dit is echt een sterke boom. Een perfecte boom voor mij". En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl ging ook die tweede boom tegen de grond. "Nu ga ik verre oceanen kunnen bevaren", dacht de tweede boom. "Ik zal een groot schip worden dat machtige koningen vervoert".

 

Maar de derde houthakker keek niet eens op. "Elke boom is goed voor mij", gromde hij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl viel ook de derde boom om.

 

De eerste boom was blij toen hij in de werkplaats van de timmerman werd binnengebracht. Maar de timmerman maakte uit zijn hout een voederbak voor dieren. De eens zo fiere boom werd niet met goud bekleed en hij werd ook niet gevuld met een kostbare schat. Hij hing vol zaagsel en werd gevuld met hooi voor de hongerige dieren.

 

De tweede boom glimlachte toen de houthakker hem binnenbracht op een scheepswerf. Maar er werd die dag helemaal geen machtig zeilschip gebouwd. De eens zo sterke boom werd in stukken gezaagd en er werd een eenvoudige vissersboot mee gebouwd. Hij was te klein en te zwak om op oceanen, of zelfs op een stroom te varen. In de plaats daarvan werd hij naar een meer gebracht.

 

De derde boom was totaal in de war toen de houthakker hem in een paar grote stukken hakte en hij zo werd achtergelaten op een grote houtstapel. "Wat gebeurt er toch met me?", dacht de eens zo machtige boom. "Al wat ik wilde was om op die heuvel te blijven staan en mensen naar God te wijzen".

 

Er gingen weer heel wat dagen en nachten voorbij. De drie bomen waren hun vroegere dromen helemaal vergeten. Maar op een nacht werd de eerste boom verlicht door een helder sterrenlicht toen een jonge vrouw haar pasgeboren kind in die voederbak legde. "Ik had zo gehoopt dat ik een wiegje voor hem had kunnen maken", fluisterde haar man. De moeder nam zijn hand in de hare en glimlachte omdat het licht zo mooi op dat vuile en ruwe hout scheen. Dit wiegje is prachtig", zei ze. En plots besefte de eerste boom dat hij op dit moment de kostbaarste schat van de hele wereld bevatte.

 

Op een andere avond nam een vermoeide man met zijn vrienden plaats in de oude vissersboot. De man viel in slaap terwijl de tweede boom langzaam over het grote meer voer. Plots begon het te bliksemen en stak er een vreselijke storm op. De kleine boot kraakte. Hij wist dat hij niet sterk genoeg was om zoveel reizigers veilig door dit stormweer te vervoeren. De vermoeide man werd wakker. Hij stond recht, strekte zijn hand uit en zei: "Weest stil". Toen ging de storm even plots liggen als hij was begonnen. En toen begreep de tweede boom dat hij de Koning van hemel en aarde mocht vervoeren.

 

Op een vrijdagochtend werd de rust van de derde boom ruw verstoord toen de twee stukken van zijn stam werden weggehaald van die grote houtstapel. Hij wist niet wat er gebeurde toen hij verder gedragen werd langs die woedende menigte. Hij sidderde toen de soldaten de handen en voeten van een man aan zijn stam vastnagelden. Hij voelde zich angstig, schuldig en ellendig. Maar de volgende zondagochtend, toen de zon opkwam en de aarde beefde van vreugde toen besefte die derde boom dat Gods liefde alles had veranderd. Het gebeuren had de derde boom sterk gemaakt. En iedere keer wanneer de mensen opkeken naar die boom zouden ze aan God denken. Dit was veel beter dan de grootste boom in de wereld te zijn. Hij was de boom die voor altijd naar de hemel mocht wijzen!

 

Wanneer je dus weer eens een keer in de put zit omdat je niet hebt gekregen wat je had verwacht, blijf dan rustig en wees toch gelukkig. Misschien heeft God wel iets veel beter voor jou in petto ...

Siska Nov 8 '15

Tien misverstanden over God

1.  God is saai

Is God saai? Is het saai om een universum ?inclusief hemel, aarde, zeeën, dieren en mensen ?te maken? Is het saai om een volk uit te kiezen en daarmee de meest mooie en meest verschrikkelijke dingen te beleven? Is het saai om mensen te helpen, om ze te redden van de dood? Is het saai diezelfde mensen inzicht te geven in de zin van hun bestaan en in de toekomst van hun leven en een intieme relatie met hen aan te gaan? Niks saai. Weet je wat pas saai is? Vanuit je luie tv-stoel, met chipsvingers mompelen dat God saai is. God maakt tenminste wat van het leven. Wie is hier nou saai?

 

2.  God is weg

Heel wat mensen doen oprecht hun best om God te zoeken. Maar het lijkt wel of Hij steeds net verdwijnt als ze bij Hem in de buurt komen. ‘God is zeker niet thuis? denken ze dan. Maar in feiten zijn vooral degenen die God op aarde vertegenwoordigen (christenen) vaak niet thuis. Als iemand ze nodig heeft zijn ze druk (met andere dingen, zoals zichzelf). ‘Dan is God niet belangrijk genoeg voor ze? denken die mensen dan. Als Christenen zich verstoppen, lijkt het wel Of God zich verstopt. Maar Hij wil juist gevonden worden. Door jou.

 

3.  God is stil

‘Het gaat slecht met Nederland. Kerken lopen leeg en mensen leven zonder God. Het lijkt wel of God niets     meer van Zich laat horen? Dan wordt het toch hoog tijd met andere oren te gaan luisteren. Juist in Nederland zijn heel veel mensen die (net als vroeger, maar soms op andere manieren) met God leven. Er zijn tienduizenden jongeren die laten weten dat ze God kennen. God spreekt, door Zijn Woord (de Bijbel) en door hen. Je moet ze alleen wel opzoeken (die Woorden en die mensen). Anders blijft het inderdaad stil.

 

4.  God is wreed

‘Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld? Dit is misschien wel het belangrijkste misverstand over God. Inderdaad, God is liefde. Maar Hij heeft aan mensen verantwoordelijkheid gegeven. Doordat wij God hebben verlaten, leven we in een tranendal, vol verschrikkingen waarvan we de verbanden nooit zullen begrijpen. Bijvoorbeeld: Waarom sterven onschuldige mensen? Waarom zijn er in Bangladesh altijd rampen en in Nederland bijna nooit? Zulke vragen blijven overeind staan. En toch is God liefde. Omdat Hij ons in dit alles Zijn reddende hand aanreikt. Als je die vastgrijpt, ga je beseffen dat God aan alle ellende een eind zal maken ?omdat Hij liefde is.

 

5.  God is gezellig

Dit misverstand leeft vooral onder christenen. Ze Hebben van God een soort knuffelbeer gemaakt, een gezellige makker voor de late uurtjes. Dat beeld staat wel heel erg ver bij God vandaan. Natuurlijk, God is liefde, Hij is warmte, Hij geeft nabijheid, Hij geeft kracht. Maar Hij is ook rechtvaardig, toornig, streng en nauwkeurig. Als je die eigenschappen van God uit het oog verliest, zal Hij de titel ‘gezellig?nooit overstijgen. En dan zul jij Hem nooit begrijpen.

 

6.  God is onverschillig

Je kunt ook het idee hebben dat God niet om je geeft. Je hoort wel vaak over Zijn liefde en nabijheid, maar ervaart daar nooit iets van. Of je bent om één of andere reden zo beschadigd geraakt, dat je onmogelijk kunt aanvaarden dat God werkelijk bewogen om jou is; dat Hij om je geeft. Woorden van mensen kunnen je hierin niet verder helpen; woorden van God misschien wel. Lees psalm 139 maar eens. Zo is God.

 

7.  God is klein

Een andere groep mensen lijkt nooit last te hebben van die ‘onverschilligheid van God? Dat zijn de gelovigen die God ‘helemaal?begrijpen. Hij past precies in hun achterzak. Ze springen met Hem over elke muur, lijken geen tegenslag toe te laten en lopen bovendien met een welgelukzalige glimlach rond. Van buiten lijkt het heel wat. Maar in feite missen die mensen wel heel veel. Ze denken dat ze God begrijpen, maar hun beeld van Hem is veel te beperkt. Als je gaat ontdekken wie God is, valt vooral Zijn grootheid op. Hij is onvoorstelbaar groot, onvoorstelbaar God.

 

8.  God is selectief

‘Jakob heb Ik lief gehad, maar Ezau heb Ik gehaat? zegt God (Rom. 9:13). Is dat niet typisch voor Hem? Als Hij je liefheeft, heb je mazzel, zoniet, dan ben je reddeloos verloren. Dit is echt een groot mysterie in de Bijbel: God lijkt enerzijds iedereen de ruimte te geven om Hem te ontmoeten (vb: Joh. 1:12), en anderzijds een keuze te maken. Toch is het vooral onze wiskundige instelling die tot zo’n tegenstelling leidt. De boodschap van de Bijbel is heel eenvoudig: als je in God gelooft, dan ben je Zijn kind. Achteraf (zoals in Rom. 9:13) zal God de balans opmaken. Voor nu geldt dat God je neemt zoals je bent en je uitnodigt op Hem te vertrouwen. Zonder voorwaarden. Zonder beperkingen.

 

9.  God is vaag

Als je sommige programma’s op tv ziet, lijkt God inderdaad een vage macht. Iedere zonderling heeft wel een pot wierook in z’n kamer staan om God mee te verheerlijken, of een boom om tegenaan te praten. En zo houden we elkaar lekker bezig. In werkelijkheid is God volstrekt duidelijk over wie Hij is. Het veruit best verkochte boek aller tijden (de Bijbel) staat daar vol van. En Hij heeft het ook bewezen; door zelf (in Jezus Christus) naar de aarde te komen en de dood te overwinnen. Dat is niet vaag, dat is volstrekt duidelijk.

 

10. God is dood

Je bent wel een tikje ouderwets als je nog in deze achterhaalde uitspraak van de filosoof Friedrich Nietzsche gelooft. Er is zelfs een grapje over gemaakt: ‘Een eeuw geleden zei Nietzsche: God is dood. Nu zegt God: Nietzsche is dood? God leeft, omdat Jezus leeft. In het Nieuwe Testament is te lezen dat honderden mensen zelf hebben meegemaakt dat Hij de dood overwon. En miljoenen, miljarden mensen hebben er vervolgens van getuigd. Jezus leeft. Laat daarover geen misverstanden bestaan.

 

Tekst: Constantijn Geluk

Ronduit magazine, april 2001 # 2


Siska Nov 8 '15

Afgewezen sollicitatie

Het is al enige jaren geleden dat een ouderling van de Hervormde Gemeente van Scheveningen in de vergadering van de Kerkenraad onderstaande sollicitatie voor de vacante post van predikant voorlas.....

 

-----------------------------------

 

Geachte Kerkenraad,

 

Aangezien ik vernomen heb dat er een vacature is in uw gemeente, ben ik zo vrij naar deze openplaats te solliciteren.

 

1.  Ik heb heel wat eigenschappen, die u naar ik meen zult waarderen. Ik kan in mijn leven met kracht prediken, en ik preek dat de mens kennis van de zonde moet bekomen door de wet;

 

2.  Bovendien heb ik altijd de mensen gepredikt, dat God zondaren wilt bekeren, en dat het enkel vrije genade is, als de mens bekeerd wordt;

 

3.  Ik heb ook menig succes als auteur gehad;

 

4.  Sommige zeggen dat ik goed kan organiseren;

 

5.  In de meeste plaatsen waar ik geweest ben, heb ik een leidende rol gespeeld. Maar er zijn altijd wel mensen, die enige dingen op me tegen hebben;

 

6.  Ik ben boven de vijftig;

 

7.  Ik heb nooit in enige plaats langer gepreekt dan drie of vier jaar achter elkaar. Sommige standplaatsen heb ik moeten verlaten, nadat door mijn werk onenigheden en opstootjes waren voortgekomen;

 

8.  Ook moet ik toegeven dat ik drie of vier keer in de gevangenis heb gezeten. Maar dat was niet door mijn schuld;

 

9.  Mijn gezondheid is niet best, hoe wel ik nog een heleboel verzetten kan. Ik heb in mijn oude vak moeten werken om er iets bij te verdienen om rond te komen;

 

10. De gemeenten waar ik gewerkt heb waren heel klein, ofschoon ze wel in grote steden gelegen waren;

 

11. Ik heb niet al te best kunnen opschieten met de kerkelijke kopstukken in verschillende steden waar ik heb gepredikt;

 

12. Zelfs hebben sommigen van hen mij bedreigd en voor de rechter gedaagd. En wat nog erger was, ze hebben mij lichamelijk letsel toegebracht;

 

13. Ik kan administratief slecht uit de weg;

 

14. Men weet van mij, dat ik vergeet wie ik gedoopt hebt.

 

Toch hoop ik dat u mij kunt gebruiken. Ik zal mijn uiterste best doen, als ik zou moeten werken met mijn handen voor mijn verdienste.

 

Hartelijke groeten.

 

-----------------------------------

 

De proef voor de kerkenraad:

 

Na de voorlezing deelde de kerkenraad mee, dat deze kandidaat volkomen ongeschikt was. Ze toonden zich volgens de Scheveningse Kerkbode zelfs gepikeerd dat de brief was voorgelezen.

 

A.    Een man die ziekelijk was en twist veroorzaakte;

 

B.    Een man die lastig en verstrooid was;

 

C.    Een man die de gevangenis zo goed van binnen kende;

 

Neen dat was niets voor hen. Wel wilde ze weten wie de sollicitant was, en de ouderling deelde hun dit mede. Deze brief was opgestelde om zijn mede broeders op de proef te stellen.

 

De schrijver was.

 

Paulus

 

Siska Nov 8 '15

Alarmnummers

 

Jezus is op de hoofdlijn bel Hem op en vertel Hem wat je wilt

 

Als je verdriet hebt, bel Joh 14

Als mensen je teleurstellen, bel Psalm 27

Als je vruchtbaar wilt zijn, bel Joh 15

Als je hebt gezondigd, bel Psalm 51

Als je je zorgen maakt, bel Matth. 6:19-34

Als je in gevaar bent, bel Psalm 91

Als God ver weg lijkt, bel Psalm 139

Als je je geloof wakker geschud moet worden, bel Hebr. 11

Als je eenzaam en bang bent, bel Psalm 23

Als je bitter en kritisch bent, bel I Cor 13

Voor het geheim tot geluk volgens Paulus, bel Col 3:12-17

Om het christendom te begrijpen, bel II Cor 5:15-19

Als je je down en teneergeslagen voelt, bel Rom. 8:31

Al je vrede en rust wilt, bel Matth. 11:25-30

Als de wereld groter lijkt dan God, bel Psalm 90

Als je zekerheid in Christus wilt, bel Rom. 8:1-30

Als je voor werk of recreatie op reis gaat, bel Psalm 121

Als je gebeden eng worden of egoïstisch, bel Psalm 67

Voor grote vindingrijkheid, bel Jes. 55.

Als je moed nodig hebt voor een taak, bel Jozua 1.

Hoe je met je naaste moet omgaan, bel Rom. 12.

Als je aan investeringen en winst denkt, bel Marcus 10.

Als je depressief bent, bel Psalm 27.

Als je portemonnee leeg is, bel Psalm 37.

Als je het vertrouwen in mensen verliest, bel I Cor. 13.

Als mensen onvriendelijk lijken, bel Joh. 15.

Als je ontmoedigd bent over je werk, bel Psalm 126.

 

ALTERNATIEVE NUMMERS:

 

Om met angst om te gaan, bel Psalm 34:7

Voor veiligheid, bel Psalm 121:3

Voor zekerheid, bel Marcus 8:35

Voor nog meer zekerheid, bel Psalm 145:18

 

ALLE LIJNEN NAAR DE HEMEL ZIJN 24 UUR PER DAG OPEN!

VOED JE GELOOF, DAN ZAL TWIJFEL VERDWIJNEN

Siska Nov 8 '15

Alfa(ge)bed(d)t

Er waren eens twee mannen die samen gingen eten. Vóór ze begonnen gingen ze eerst in gebed. De eerste man had een prachtig gebed met mooie woorden en lange omhalen.

Toen hij 'amen' zei begon de tweede man:

 

"A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-

N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z"

 

"Nou zeg!", zei de eerste man, "wat is dát nou voor een gebed?!"

 

"Nou", antwoordde de tweede man, "ik ben niet zo welbespraakt, dus geef ik God maar de letters en dan vertrouw ik er op dat Hij er wel een mooi gebed van zal maken."

 

Siska Nov 8 '15

Als de Heiland mijn Gast wilde zijn ...

Zou ik Hem dan met open armen aan de deur begroeten? Of zou ik me moeten verleden, voordat ik Hem binnen kan laten? Of een paar tijdschriften verstoppen en er betere lectuur voor in de plaats leggen?

 

Zou ik mijn wereldse muziek door goede vervangen? Zou ik trots zijn op de dingen die aan de muur te kijk hangen? Of zou ik het een en ander uit willen leggen en allerlei excuses maken?

 

En als de Heiland een paar dagen met me doorbracht, zou ik dan zeggen wat ik altijd zeg? Zou het leven voor mij gewoon doorgaan? Zou ik Jezus meenemen waarheen in van plan was te gaan? Of zou ik mijn plannen voor een paar dagen wijzigen? Zou ik blij zijn als Hij mijn naaste vrienden ontmoette? Of zou ik hopen dat ze wegbleven tot Zijn bezoek voorbij was?

 

Zou ik blij zijn als Hij steeds zou blijven? Of zou ik me opgelucht voelen als Hij tenslotte wegging? Laat ik proberen er precies achter te komen hoe ik zou zijn, als de Heere Jezus persoonlijk kwam om een poosje met mij op te trekken.

Siska Nov 8 '15

Als God zou spreken

Onze Vader die...

 

Ja?

 

Wil je me alsjeblieft niet storen! Ik bid.

 

Maar je riep Me.

 

Riep ik U? Ik riep U helemaal niet. Ik was aan het bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt...

 

Zie je wel, je deed het weer.

 

Wat deed ik?

 

Je riep Mij. Je zei: "Onze Vader die in de hemelen zijt". Hier ben Ik. Wat is er?

 

Maar ik bedoelde daar helemaal niets mee. Ik heb het toch al gezegd: ik deed gewoon mijn gebed. Ik bid altijd het Onze Vader. Ik voel me daar goed bij; ik vind het mijn plicht om mijn gebed te doen.

 

Goed zo. Ga verder.

 

...uw naam worde geheiligd...

 

Wat bedoel je daarmee?

 

Wat bedoel ik waarmee?

 

Met "uw naam worde geheiligd"?

 

Het betekent... wel euh... Hemeltje zeg! Hoe moet ik nu weten wat dat betekent? Het is gewoon een deel van dat gebed. (Pauze) Ja, wat betekent het eigenlijk?

 

Het betekent eervol, heilig, wonderlijk.

 

Oh; ja, dat lijkt me zinvol. Ik heb me vroeger nooit afgevraagd wat geheiligd eigenlijk betekende. Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

 

Meen je dat werkelijk?

 

Natuurlijk! Waarom zou ik dat niet menen?

 

Wat ga je daar dan mee doen?

 

Doen? Niets denk ik. Ik denk alleen dat het goed zou zijn als U echt alles onder controle had; als mensen hier op de wereld zouden leven volgens Uw wil.

 

Leef jij volgens mijn wil?

 

Wel... ik ga naar de kerk.

 

Dat was mijn vraag niet. Ik heb het bijvoorbeeld over je opvliegend karakter; je hebt daar echt problemen mee, weet je?

 

Waarom begint U nu op mij te vitten? Ik ben zeker niet slechter dan heel wat van die hypocrieten in de kerk, weet U dat wel!

 

Verontschuldig Me... maar ik dacht dat je bad dat Mijn wil zou geschieden? Als dat moet gebeuren, dan moet het beginnen in het leven van diegenen die ervoor bidden. Zoals jij, bijvoorbeeld.

 

Oh... OK dan! Ik weet dat ik nog wel een paar gebreken heb. Ik kan er zeker nog een paar opnoemen.

 

Ik ook.

 

Ik heb daar vroeger nooit zo over nagedacht, maar ik zou echt wel een paar dingen in mijn leven willen veranderen. Ik zou echt wel van sommige dingen willen bevrijd zijn.

 

Goed zo! Zo gaan we er nog komen! We kunnen samenwerken, jij en Ik. We kunnen een paar echte overwinningen behalen. Ik ben fier op je!

 

Ja maar, Heer, ik moet nu echt ophouden hoor. Het duurt nu al veel langer dan gewoonlijk! Geef ons heden ons dagelijks brood...

 

Het is misschien beter dat je wat minder eet; je bent nu al te zwaar!

 

He... wacht nu eens even! Wat betekent dit allemaal? Ik wil gewoon mijn godsdienstige plichten doen en dan begint U me te onderbreken en mij op mijn gebreken te wijzen!

 

Bidden is inderdaad gevaarlijk. Het kan je veranderen, weet je. Dat is wat Ik je probeer duidelijk te maken. Je riep Me, en hier ben Ik. Het is nu te laat om nog te stoppen. Blijf verder bidden. Ik ben echt benieuwd naar het vervolg van je gebed.

 

Wel... ga verder!

 

Ik durf niet...

 

Waarom durf je niet?

 

Omdat ik weet wat U gaat zeggen!

 

Probeer het dan.

 

...en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

 

En Peter dan?

 

Zie je nu wel! Ik wist dat U daarover zou beginnen! Waarom, Heer? Waarom vertelt Peter altijd leugens over mij? En hij is me nog geld schuldig ook! Reken er maar op dat ik met hem ga afrekenen.

 

En je gebed dan? Hoe kun je dit dan bidden?

 

Ik meende het niet.

 

Nu ben je tenminste eerlijk! Maar het valt niet mee om heel de tijd met zoveel bitterheid te moeten verder leven, is het niet?

 

Neen. Maar ik zal me beter voelen als ik met hem heb afgerekend. Ik weet al hoe ik Peter kan te pakken krijgen!

 

Dan zul je je niet beter voelen. Je zult je zelfs nog slechter voelen. Wraak is nooit zoet. Denk eens na hoe ongelukkig je je nu wel voelt. Maar Ik kan dat veranderen.

 

Kunt U dat? Hoe?

 

Vergeef Peter. Dan zal Ik jou vergeven. Dan zullen de haat en de schuld Peters probleem zijn en niet langer jouw probleem. Je zult er misschien wel wat geld aan verspelen, maar je zult je hart sparen.

 

Het lijkt me wel niet gemakkelijk, maar ik geef toe dat het de moeite waard is. Dank U, Heer, omdat U me daar doorheen wilt helpen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 

 

 

Mathew Pole ?1995. Kopiëren en verdelen met niet-commerciële bedoelingen is toegelaten voor zover de tekst niet wordt gewijzigd.

Siska Nov 8 '15

Arend en de Wolf

Ik wordt verscheurd door een verwoestend gevecht binnen in mij.

 

Aan de ene kant staat de Arend. De Arend staat voor het goede, de waarheid en schoonheid. De Arend zweeft hoog boven de wolken. En ook al vind hij zijn voedsel in de valleien, hij maakt zijn nest hoog in de bergen.

 

Aan de andere kant staat de huilende Wolf. Die woedende, huilende wolf staat voor het slechte/kwade dat in mij is. Hij leeft van mijn misstappen/ondergang maar weet zichzelf (en zijn daden) altijd weer goed te praten.

 

Wie wint deze hevige strijd?

 

Diegene die ik te eten geef, die ik toelaat in mijn leven !!

Siska Nov 8 '15

Bellen versus Bidden

Jouw GSM.

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje, een GSM. Zo kun je op ieder moment bellen met je vriend, je vriendin, je man, je vrouw, je collega, je vader, je moeder... Wie dan ook? Om even wat te regelen, of om gewoon de stilte te verdrijven. Een handig hulpmiddel om je contacten te onderhouden.

 

Jouw GSM.

Je contact met de hemel, daar heb je ook je GSM voor nodig: je eigen GEESTELIJKE STILLE MOMENTEN. Zonder dat contact gaat het vuur van je geloof uit als een nachtkaars, iets om bij te houden dus. Niet via een 06-lijn, maar via het gebed. Je handen vouwen en praten met je Vader in de hemel.

 

Bel - Tegoed.

De hemelse telefooncentrale is nooit in gesprek, een abonnement is ook niet nodig. Bij God hebben we een nooit oprakend beltegoed. De Heere Jezus heeft voor altijd de weg vrijgemaakt tot de Vader. Maar ......... Gebruiken we ons beltegoed ook?

 

GSM Standbye.

Probleem is dat wij zo weinig contact opnemen, en vaak staan we niet eens standbye. Dan zoekt God contact, maar hebben we onze GSM gewoon "uit" staan. Het vraagt ook veel discipline om er elke dag tijd voor te reserveren.

 

Mobiel Netwerk.

Wel eens gedacht aan een mobiel netwerk voor je GSM? Dat je - via je GSM, bijvoorbeeld - één of meerdere vrienden

belt om te vragen of ze samen met jou willen bidden! 'Ja, daaag!' Ok? je vindt het eng om samen met anderen te bidden, of overdreven, of...... noem maar op.

Maar je gelooft erin of niet. In de belofte van de Heere Jezus: Voorwaar zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. (Mattheüs 18 vers 19-20). Het is belangrijk genoeg!

 

Vast bel - moment of dal - uren.

Twee of drie mensen, dat is makkelijk te organiseren. Spreek een vast 'belmoment' af, waarop je bij elkaar komt om te bidden. Liefst natuurlijk in de daluren, als je er even tijd voor hebt. Gewoon een half uurtje. Net voor een vergadering waar je toch al heen moest. Net na school, op je kamer ... of in de pauze, in een leslokaal, op een middag als de kinderen naar school zijn.

Zo wordt jouw GSM, jullie GEZAMENLIJKE STILLE MOMENTEN. Er zijn mogelijkheden genoeg!

 

Verbinding .... maar dan!

Ook redenen genoeg! Er zijn toch legio dingen die jou bezighouden? Je ziet de noden toch wel in je directe omgeving en verder weg? Je weet toch genoeg mensen die Gods kracht nodig hebben?

Dus: als er verbinding is, waarvoor bid je?

Maak met elkaar een lijstje met onderwerpen. Voor je plaatselijke kerk en de kerk wereldwijd, voor je predikant of jeugdleider, voor vrienden of kennissen, voor evangelisatie & zending, maatschappelijke problemen enz.

 

GSM: grootste mobiele netwerk.

Het zou fantastisch zijn, als we hier allemaal iets mee gingen doen, zodat er een groot mobiel netwerk van bidders ontstaat. God zal het gebruiken om Zijn Koninkrijk te bouwen.

 

Siska Nov 8 '15

Ben je een farizeeër?

Deze vraag had je misschien niet verwacht. En misschien denk je wel direct: ‘Nee, dat ben ik niet. Dat is die en die.  Als je dat denkt, dan ben ik bang dat je het wel bent, want een oprecht kind van God denkt bij deze vraag: ‘Ben ik het, Heere??(Mat. 26:22).Maar hoe het ook zij en wie je ook bent, het is verstandig dat je verder leest. Het gaat namelijk om zaken van levensbelang. En wie zou dan niet verder lezen?

 

Weet wel: voordat je gaat lezen: het kan wel eens hard aan komen. Het is mogelijk dat het je diep ontdekt wordt. Het is namelijk een zeer scherp woord. De bijl (Bijbel) wordt aan de wortel gelegd (Mat. 3:10)Je kunt dit foldertje zonder veel moeite wegleggen, maar weet wel dat je ten diepste Gods Woord opzij legt. Kijk maar eens goed: je ziet dat er veel bijbeltekstverwijzingen bij staan.

 

Ik weet niet of je de Bijbel goed kent, maar als je de vier Evangeliën doorleest, valt één ding duidelijk op. De Zoon van God was regelmatig in gesprek met de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Nog opvallender is dat Hij ze onomwonden vertelde dat ze huichelaars zijn (Mat. 16:5-12, 23, Luk. 11:39-54).Hij spaarde ze niet (Mat. 15:4). Hij zei hun in het openbaar het oordeel aan. Dat is nogal wat.

 

Voor de ergste zondaren had Christus altijd een woord en Hij hield de deur voor hen open. Maar het eerste wat we in de Bijbel lezen over de Farizeeën is dat ze worden aangesproken als adderengebroedsels (duivelskinderen). We zullen daarom eens met de Bijbel ernaast (want daar moet u alles aan toetsen) kijken wat een farizeeër is.

 

Een farizeeër:

 

- brengt geen vruchten van bekering voort (Mat. 3:8)

- is thuis in de Bijbel (Mat. 2: 4-6, Luk. 10:27, Joh. 8:5)

- beroept zich op de ‘ouden?(wij zouden zeggen: op oudvaders) (Mat. 3:9, 15:2, Mark. 7:3c)

- houdt van discussiëren en twisten (Mat. 5:29, Mat. 12: 19a, Mark. 8:11, 9:14,16, Luk. 11:53,54, Luk. 17:20, Luk. 20:23, Joh. 8:6)

- houdt zich sterk bezig met inzettingen, tradities en geboden van mensen (Mat. 15:9)

- nadert tot God met de lippen, maar houdt zijn hart verre van God (Mat. 15:8, Mark. 3:5, Luk. 7:30, 16:16)

- ergert zich aan de boodschap van Christus (Mat. 15:12, 21:45,46, Luk. 16:14, Joh. 6:41)

- heeft een hard hart (Mark. 3:5)

- is blind en leid daardoor andere in een gracht (Mat. 15:14, 23:13)

- heeft een hekel aan Jezus Christus (Mat. 16:21, 20:18, 21:33-46, 26:4, 27:41)

- maakt dienstknechten van God monddood (Mat. 21:35, 23:37)

- begeert een teken of bijzondere openbaring van God (Mat. 12:38, 16:1,4, Mark. 8:11)

- denkt dat hij beter is dan een ander (Mat. 9:14, Luk. 15:30, 18:11, 19:38, Joh. 7:49)

- let veel op een ander om te kijken of hij/zij iets fout doet (Mat. 9: 11, 12: 2, 15:2, 21:15,16)

- maakt zich meer druk over een ander dan over zichzelf (Mat. 12:2, 15:2)

- houdt zich meer bezig met de wet dan met het Evangelie (de vergeving van zonde) (Mat 12: 9-21, Joh. 9)

- maakt het werk van God verdacht (Mat. 12: 24, 21: 15,16)

- heeft een hekel aan een vrijmoedig getuigenis van een volgeling van Jezus (Joh. 9:28, 12:42, Hand. 6:12, 7:54, 9:1)

- stelt veel vragen vanuit het ongeloof (Mat. 15: 2, 19:3, 7, 22:15, Mark. 2:24, 11:28, Luk. 10:25, 17:20)

- vindt het verdacht als iemands zonden vergeven worden (Mat. 9: 3,4, Mark. 2:7)

- weet het beter dan God (Mat. 9:3, 26:65, Mark. 2:7, Mark. 2:30, Luk. 7:49, Joh. 7:15, 8:13, Joh. 10:33)

- denkt verkeerd over anderen en hoog van zichzelf (Mat. 9:4, Luk, 15:2, 16:15b)

- denkt dat het Evang. is voor mensen met een bepaalde kwalificatie en niet voor zondaren en tollenaren (Mat. 9:11, Mark. 2:16, Luk. 15:2)

- kijkt neer op andere mensen (Mark. 7:5, Luk. 15:2, 30, Luk. 7:47-49, Joh. 9:34)

- is ernstig, ijverig en godsdienstig, maar om van mensen gezien te worden of om daarmee God te behagen (Mat. 23, Luk. 18:11-14)

- is streng en hard voor anderen, maar gemakkelijk en toegeeflijk voor zichzelf (Mat. 23:3,4, Luk. 11:46)

- bedenkt honderden geboden en verboden die hij andere oplegt (Mat. 23:4, Mark. 2:23,24, Mark. 7:4,5, Luk. 18:12)

- maakt Gods Woord krachteloos door allerlei eigen bedachte inzettingen (Mark. 7:13)

- doet tradities en draagt bepaalde kleding om van de mensen gezien te worden (Mat. 23:5, Mark. 12:38)

- bemint een ereplaats in de kerk en zit graag in het voorgestoelte (Mat. 23:6, Mark. 12:39, Luk. 18:11)

- hoort graag van de mensen dat hij degelijk en godsdienstig is (Mat. 23:7)

- staat anderen in de weg om in te gaan in het Koninkrijk der hemelen (Mat. 23:14)

- bidt lang en uitvoerig, zodat andere mensen gaan denken dat ze heel vroom zijn (Mat 23:14)

- is overdreven precies in kleine dingen, maar laat het grootste, waar het op aankomt, na (Mat. 23:24, Luk. 11:42)

- maakt zich drukker om de buitenkant dan de binnenkant (Mat. 23:25)

- ziet er van de buitenkant keurig uit, maar is van binnen vol geveinsdheid (Mat. 23:27,28)

- heeft een leer, maar geen relatie (Mat. 16:12c)

- vereert bepaalde dienstknechten van God (Mat. 23:33, Luk. 11:47)

- wilt niet tot Christus komen (Mat. 23:37)

- doet of zegt dingen tegen beter weten in (Mat. 27:63, Mark. 11:33a, Luk. 14:6, Luk. 20:21, Hand. 6:13)

- is bang dat velen tot geloof in Christus komen (Mat. 11. 18, Luk. 19:48, Joh. 7:31,32, 11:48, 12:19)

- rechtvaardigt zichzelf (Luk. 10:29, 16:15, 18:14, Joh. 9:40,41)

- legt het Woord van God op zijn eigen manier uit (Luk. 11:52a, 16:16, Joh. 3:9)

- meent door de wet zalig te worden en heeft de bekering niet nodig (Luk. 15:7c, 18:11,12, Joh. 7:49)

- beoordeelt andermans bekering (Joh. 9:15,17,26)

- wederstaat de Heilige Geest (Hand. 7:51)

 

Ik ga de vraag herhalen die boven aan deze folder staat. Ben je een farizeeër? Als je zegt dat dat voor je nog niet duidelijk is dan moet je jezelf maar afvragen wat je dan wel bent. Er zijn namelijk maar twee mogelijkheden. Of je bent een kind van God of je bent een huichelaar. Gods Woord is heel confronterend over Farizeeërs:…deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen (Luk. 20:47)want gij sluit het koninkrijk der hemelen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen die ingaan zouden, laat ingaan (Mat. 23:13).

 

‘Ja, maar? zegt je ‘is het dan helemaal verloren voor een farizeeër zoals ik?? Als je dat oprecht zegt, dan ben je een bekeerde farizeeër en dan is er, door Gods grote genade, nog plaats voor een huichelaar zoals jij. Paulus, misschien wel de vroomste farizeeër aller tijden, schreef: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld, degenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven (1 Tim. 1: 14-16). De farizeeër Nicodemus kreeg van Christus te horen: Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de Naam des eniggeboren Zoons van God (Joh. 3:18).

 

Zo gij zijn stem dan heden hoort; verhardt u niet maar laat u met God verzoenen!

Neem ook eens een kijkje op Jongerenavonden.nl

 

Siska Nov 8 '15

 Bergbeklimmer

Een bergbeklimmer was bijna aan de top van een 620 meter hoge berg, toen hij zijn evenwicht verloor en viel.

 

Enkele meters lager kon hij zich nog net vastklampen aan een uitstekende tak en riep om hulp.

 

Na enkele seconden reeds klonk een stem van boven. De man vroeg: 'Wie bent U ?' De stem antwoordde: 'Ik ben God en zal je redden, mijn zoon.' 'Laat de tak los en Ik zal je opvangen' , waarop de bergbeklimmer prompt antwoordde: 'Is daar nog iemand anders met een beter idee?'

 

Nu, dit klinkt misschien lachwekkend, maar hoe groot is jouw vertrouwen in God?

Zou jij die tak loslaten en er op vertrouwen dat God je zal opvangen?

Velen zullen antwoorden: 'Jazeker!'

Hoeveel mensen zijn heden ten dage niet depressief? Hoeveel mensen zijn heden ten dage bezorgt over dingen, waarvan zij nog niet eens zeker weten dat ze daadwerkelijk zullen gebeuren? Hoeveel mensen weten vandaag niet hoe zij morgen hun rekeningen zullen betalen? Hoeveel mensen zijn er niet die zich constant zorgen maken over hun familie, hun gezondheid, hun job, enz. .. Is dit vertrouwen?

 

Heeft Jezus niet gezegd in Mattheüs 7:7-8 ; 'Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want eenieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.'

 

En in Mattheüs 6:33-34 ; 'Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgt tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'

 

Heb vertrouwen in God!!

Siska Nov 8 '15

Bestaat God wel ?

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat.

 

De kapper zei: "kijk, ik geloof niet dat God bestaat."

"Waarom zeg je zoiets"? vroeg de man.

 

"Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat

dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.

 

De man was even stil maar zei verder niets.

 

De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met een heel lang haar en ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: "KAPPERS BESTAAN NIET!"

 

"Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je," antwoordde de kapper.

"NEE!" Schreeuwde de cliënt. "Kapper bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde baarden op de wereld."

 

De kapper antwoordde: "Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen."

 

"Exact!" ging de man verder. "Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel ellende op de aarde. 

Siska Nov 8 '15

WAAR HOOR JE BIJ?

VAN WELKE KERK BEN JE?

(n.a.v. 1 Kor. 3: 4 en 21-23)

 

 

 

Die vragen krijg ik nog wel eens te horen.

Dan antwoord ik: ‘Ik ben hervormd geboren?

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?

En dus vul ‘k aan: rechtzinnig daarenboven

dat is een vrijzinnige manier van geloven.

Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:

Een goed woord voor hervormd is gereformeerd.

dus behoor ‘k ook tot de gereformeerde kerk.

en doe gereformeerd gemeentewerk.

En de kerk is al oud! Dat is zonder meer,

dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd.

Ik ben christelijk zo is me geleerd,

dus ben ik ook christelijk gereformeerd.

Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door,

dat ik tot een christengemeente behoor.

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,

dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,

past baptistengemeente me ook wel goed.

In mijn kerk komt ook jaarlijks ‘t pinksterfeest voor,

dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor.

En omdat het steeds om het evangelie gaat,

kan evangelische gemeente ook geen kwaad.

Ik vaar op ‘t bijbels apostolisch gezag,

dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.

Tenslotte is het gewoon een klein publiek:

de kerk is algemeen, dus ‘k ben ook katholiek.

Je weet nu tot welke kerk/gemeente ik hoor.

Of komt mijn antwoord je wat verwarrend voor?

Je hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe!

 

Daarom wens ik je van ganser harte toe,

dat op de vraag: waar hoor je bij? Van wie ben jij (bent u)?

 

Je antwoord zij: Van Christus ben ik! Straks en...Nu!

 

Siska Nov 8 '15

Bidden helpt !!!

Een twee-onder-een-kap woning wordt de ene kant bewoond van door een godvrezende weduwe, die maar ternauwernood rond kan komen van het weinige geld dat ze ontvangt. De andere helft wordt bewoond door een klein gezin, waarvan de vader zeer vijandig is tegen alles wat met kerk of God te maken heeft. Op zekere dag heeft de weduwe geen eten meer; en ook geen geld om het te kopen. Wat nu? In haar slaapkamer knielt ze neer en - onder het openstaande raam vertelt ze - zoals ze gewoon is - hardop haar nood aan de Heere. In de aangrenzende slaapkamer zit haar buurjongen huiswerk te maken en 'toevallig' hoort hij zo door het openstaande raam het bidden van zijn buurvrouw. Vlug haalt bij zijn vader. Samen luisteren ze naar het gebed, dat ze woordelijk kunnen verstaan.

 

Als de buurman hoort dat ze om brood bidt, denkt hij: wacht, ik zal haar eens te pakken nemen - Vlug haalt hij een brood en gooit het met een flinke zwaai door het openstaande raam bij zijn buurvrouw naar binnen.

 

Wanneer de weduwe met bidden ophoudt, ziet ze het brood op bed liggen. Ze is verwonderd dat haar gebed zo spoedig verhoord is en opnieuw buigt ze haar knieën om de Heere te danken voor de hulp die Hij haarschonk. De buurman hoort het en wordt boos: wat? heeft de God van zijn buurvrouw haar geholpen? Hij zal haar eens gaan vertellen wie dat brood heeft gegeven ... ! Even later staat hij bij zijn buurvrouw op de stoep en zegt hij: "U denkt dat uw God u dat brood heeft gegeven, maar dat is niet zo, hoor; ik heb u dat brood gegeven! Bidden is onzin."

 

Gevat geeft de godvrezende vrouw - die hierdoor niet uit het veld geslagen is - hem ten antwoord: "O, maar dat maakt het wonder alleen nog maar groter, dat de HEERE zelfs Zijn vijanden gebruikt als Zijn knechten, net zoals Elia brood kreeg van roofvogels!"

Siska Nov 8 '15

Bouwen aan je (levens)huis

Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde zijn baas van zijn plannen om de bouw te verlaten en het kalmer aan te gaan doen, samen met zijn vrouw en familie. Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel redden en hij was er sowieso aan toe.

 

Zijn baas vond het jammer zo'n goede kracht te zien vertrekken en vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als een persoonlijke gunst. De timmerman ging akkoord maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart er niet in zat. Het werd tamelijk rommelig gebouwd, en ook het materiaal was niet echt geweldig. Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend.

 

Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij gaf de sleutel aan de timmerman en zei: "Dit is jouw huis, mijn cadeau voor jou." De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij had geweten dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel anders aangepakt.

 

Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis, dag voor dag, en vaak stoppen we er niet onze beste krachten in. Wat een schok als we tot de ontdekking komen dat we in het huis moeten leven dat we hebben gebouwd! Als we het over konden doen, hadden we het vast anders gedaan. Maar we kunnen niet terug.

 

Jij bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker, plaats je een plank, of stel je een kozijn. "Het leven is een doe het zelf project", heeft iemand eens gezegd. Jouw houding en de keuzes die je vandaag maakt, bouwen het 'huis' waar je morgen in leeft. Bouw dus met verstand!

 

Werk alsof je het geld niet nodig hebt

Heb lief alsof je nooit gekwetst bent

Dans alsof niemand kijkt.

Siska Nov 8 '15

 Brief van God

Aan mijn kind,

 

Goede morgen, ik ben het, GOD. Vandaag zal ik al je problemen behandelen. Onthoudt alsjeblieft dat ik daarbij je hulp niet nodig heb. Als de duivel je een situatie bezorgd die je niet aan kan, doe dan geen poging om het op te lossen. Doe het dan rustig in de IVGOTD bus (Iets Voor God Om Te Doen). Het zal behandeld worden in Mijn tijd, niet de jouwe. Als het dilemma in de bus geplaatst is, blijf het dan niet vasthouden, en verwijder het ook niet. Vastklampen of verwijdering zal de oplossing van je probleem vertragen. Als het een situatie is waarvan je denkt dat je hem zelf af kunt handelen, raadpleeg me dan in gebed, om zeker te zijn dat dat de juiste oplossing is. Omdat nog niet slaap, nog sluimer, is het voor jou niet nodig om slaap te verliezen. Rust alsjeblieft mijn kind.

 

Als je contact met me zoekt, Ik ben maar een gebedje weg. Mijn bidlijn is 24 uur van jou dag open. Ik hou van je en zal altijd bij je zijn, waar je ook heen mag gaan. Zoals met alle goede dingen, breng de boodschap voort.

 

Met vriendelijke groet,

 

GOD

Siska Nov 8 '15

 Brief voor jou van Jezus

Hoe gaat het met je ?

 

Ik wilde je toch even schrijven om je te laten weten hoeveel Ik van je houd. Ik zal je gisteren nog toen je met je vriend praatte. Ik heb de hele dag gewacht, want Ik hoopte maar dat je ook met Mij wilde praten. Toen het avond werd, gaf Ik je een koele wind, zodat je kon rusten en Ik wachtte, maar je kwam niet. Ik zag je inslapen en verlangde ernaar om je wenkbrauwen aan te raken; dus liet Ik het maanlicht op je kussen en je gezicht vallen. Opnieuw wachtte Ik af, verlangend om voor je te komen; zodat we zouden kunnen praten. Ik heb zoveel dingen die Ik je wil geven. Toen werd je weer wakker en haastte je naar je werk. Mijn tranen waren in de regen.

 

Vandaag zag je er zo bedroefd uit, zo alleen. Het doet Mijn hart pijn, want Ik weet hoe je je voelt. Mijn vrienden lieten Mij in de steek en deden Me vaak pijn. Maar ik houd van jou ! Och, als je alleen naar Me wilde luisteren. IK HOUD VAN JE.

 

Dat probeer ik je te vertellen in de blauwe lucht en het groene gras. Ik fluister het door de bladeren van de bomen en adem het door de kleur van de bloemen. Ik schreeuw het naar je door de bergrivieren en geef aan de vogels een liefdeslied om voor jou te zingen. Ik omhulde je met warme zonneschijn en Ik parfumeerde de wind met de geur van de natuur. Mijn liefde voor jou is dieper dan de oceaan, hoger dan de bergen en groter dan de hoogste nood van je hart. Och als je alleen maar wist, hoe ik ernaar verlang om met je te wandelen en met je te praten.

 

Ik weet hoe moeilijk het is hier op aarde. Ja, ik weet het echt en Ik wil je zo graag helpen. Ik zou het fijn vinden als je Mijn vader zou ontmoeten. Hij wil jou ook helpen, net als Ik, Zo is Mijn Vader nu helemaal.

 

Roep Me, vraag Me, praat met Me. Ik heb zo ontzettend veel met je te delen. Ik zal je niet langer lastig vallen. Je bent vrij om te kiezen. Ik heb al voor jou gekozen. Daarom blijf Ik wachten ... Omdat ik van je houd.

 

Je vriend Jezus

Siska Nov 8 '15

Deze brief is voor jou ...

Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.

Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte.

Ik heb de hele dag gewacht want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten.

Soms zie je er zo verdrietig uit, zo alleen.

 

Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt. In de tijd dat Ik op aarde was, heb Ik het moeilijker gehad als jij het ooit zult hebben. Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen. Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent. Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald voor jouw fouten en tekortkomingen, toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel en aarde.

 

Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen. Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden. Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen, zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.

 

Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is en Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is om te geloven wat Ik voor jou heb gedaan. Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen door wat je om je heen ziet. In de blauwe lucht en het groene gras. Dat probeer Ik je te vertellen als Ik je omhels met warme zonnestralen.

 

Roep Me? Praat alsjeblieft met Me? Vertel Me waarmee je zit.

Ik kan je echt helpen!

 

Als je voor Mij kiest kan Ik je fouten en tekortkomingen vergeven. Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen. Een leven zoals het leven bedoeld is.

 

Neem Me aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven. Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen. Ik zal je troosten als je verdriet hebt en je hart laten zingen als je blij bent. Kies voor Mij.

 

Ik heb al voor jou gekozen.

 

Jouw vriend Jezus

 

---------------------------

Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg,  de Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  Johannes 14:6


Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Johannes 14:27

---------------------------

Pagina's: 1 2 3 4 5 »
Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17