Loading...

Bijbelstudie over volharding - Johannes 3

Gemaakt: Aug 15 '13 Administrator: deBron

Iedereen die de liefde van onze Heiland wil delen is welkom bij de groep.

Jezus stierf voor ieder mens, Hij stierf aan het kruis om onze zonden te dragen. Jezus is de enige weg naar God. En het enigste wat de Almachtige God aan ons mensen vraagt is: Geloof in mijn Zoon. Het is zelfs een belofte van God zelf, we kunnen dat lezen in Johannes 3 : 16, waar staat: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

 

 

deBron Aug 15 '13

 

Noord-Koreaanse christenen hebben het zwaar. In geen enkel land worden christenen zo zwaar vervolgd als in Noord-Korea. Christenen worden gezien als staatsgevaarlijk en als Amerikaanse spionnen. Tussen de 200.000 en 400.000 christenen in het land kunnen hun geloof alleen in het diepste geheim belijden. Velen zitten in strafkampen of worden gedood vanwege hun geloof in Christus. Het hebben van een bijbel is levensgevaarlijk.

 

Het is moeilijk voor te stellen, maar toch komen er in het geheim Noord-Koreaanse christenen samen om bijbelstudie te doen en God te aanbidden. Vaak weten zelfs hun eigen kinderen niet dat ze christen zijn en naar christelijke bijeenkomsten gaan. Gelovigen moeten op hun hoede zijn voor de geheime dienst, maar ook voor hun medeburgers. Een voormalig geheim agent vertelt: “Alles wat we nodig hebben om een christen te arresteren is een beetje bewijs. Dat kan een bijbel zijn met iemands naam erin. Als we alleen een bijbel vinden, dan wachten we net zo lang tot de eigenaar komt opdagen.”

 

Hoe kan het dat christenen in deze omstandigheden volhouden en hun geloof niet verloochenen?  En wat zegt de Bijbel over volharding? Dat zijn de kernvragen van deze bijbelstudie.

 

Volharden is een kernwoord

 

Op de momenten waarop het moeilijk is om te blijven geloven, om dicht bij Christus te blijven, komt het volgens de Bijbel aan op volharden. Volharding is een kernwoord in het leven met God en op veel plekken in de Bijbel lezen we erover. Het bekendste en meest uitgebreide bijbelgedeelte over volharding is Hebreeën 10-12. De gelovigen aan wie de brief is gericht, dreigen af te haken, bij de gemeente vandaan en bij God vandaan. Vanaf hoofdstuk 10, vers 19 spoort de schrijver de lezers hartstochtelijk aan om vol te houden. Keer op keer zegt hij: “laten we dan tot God naderen” (vers 22), “laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen” (vers 23), “laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen” (vers 24).

 

 Leestip: Hebreeën 10.

 

Niet loslaten

 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën roept op om dat wat de gemeente ontvangen heeft niet los te laten. In vers 32-39 komt hij tot de kern van zijn aansporing.

 

De schrijver herinnert de christenen aan hun beginperiode van het geloof. Ze moeten zich herinneren hoe ze destijds hebben geworsteld in het lijden dat hen overkwam en hebben standgehouden. Ze leefden mee met de gelovigen die gevangen gezet waren en ze konden afstand doen als hun bezit werd geroofd. Ze trokken zich van niets en niemand wat aan, maar volgden Christus en dienden elkaar van harte. De gelovigen worden opgeroepen te staan voor de waarheid en zich niet te laten tegenhouden.

 

Maar hoe doe je dat in een land als Noord-Korea waar alles wat maar iets met het christendom te maken heeft, genadeloos wordt afgestraft?

 

Vrijmoedigheid

 

In vers 35 staat: “Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond”.

Onbeschroomdheid is een ander woord voor vrijmoedigheid. Het is de innerlijke vrijheid van een

christen, het niet meer gebonden zijn aan bezit, macht of eer. Dat maakt je bijna onafhankelijk van

wat men je wil afpakken. Het wil niet zeggen dat je zonder oog voor de werkelijkheid je geloof

openbaar moet maken. Het gaat erom dat je innerlijk vrij bent in Christus en daaraan vasthoudt.

In vers 36 gaat het over de beloning die gelovigen wacht als ze volharden tot het einde. Als het heden

zwaar is, richt dan je oog op de toekomst die je wacht, op wat je beloofd is. Dat geeft je nieuwe

moed. “God heeft ons beloften van de eeuwigheid gegeven”, schrijft een Noord-Koreaanse christen.

“We wanhopen niet. Ik vertrouw dat aan het eind van al deze verdrukking er een grote eeuwige

overwinning zal zijn.”

 

 

Hae-Woo is een Noord-Koreaanse christen die jarenlang zat opgesloten in een werkkamp. Velen

komen het kamp niet meer levend uit. Hae-Woo overleefde en vertelt hoe Psalm 23 haar heeft

bemoedigd: “Misschien ben ik niet rijk in vergelijking met andere mensen, maar ik heb Jezus in mijn

hart. Hij is de herder van Psalm 23, de psalm van mijn leven. Ik mediteerde elke dag op deze psalm in

het strafkamp. Ik mocht dan in een gevangenis zijn, dat had geen invloed op wie Jezus is. Ik ervoer

vrede ondanks de omstandigheden. Zelfs al was ik in een dal van diepe duisternis, ik vreesde geen

kwaad. God troostte me voortdurend. Soms dus door letterlijk tot me te spreken. Ik wist dat God een

tafel voor mij bereidde waaraan ik mocht gaan plaatsnemen. Hij zou mij geluk en genade schenken.

Misschien in dit leven, misschien in het volgende. Dat maakte me niet uit. Ik verblijf in het huis van

de Heer tot in lengte van dagen.”

 

 Leestip: Hebreeën 11 over de wolk van getuigen die op hun manier hebben standgehouden

tegen de verdrukking in.

 

Leestip: Hebreeën 12:1-3. Hierin wordt praktisch samengevat hoe je kunt volhouden in het

geloof: leg de last van de zonden af en houdt je blik gericht op Christus. Alles wat tussen God

en ons in kan staan moet je loslaten. Zoals een hardloper zo licht mogelijk wil zijn om het

langer vol te houden, zo ook een gelovige: zo min mogelijk ballast om zoveel mogelijk

geconcentreerd te zijn op Christus.

 

 

Het geheim

 

Het geheim van volharden: het hoeft niet in eigen kracht, het is niet stoer om vol te houden. Het is

dicht bij Christus blijven en van Hem alles krijgen wat je nodig hebt om stand te houden, om door te

gaan, om te volharden!

 

Bron:SDOK

 

 

 

Dit forum bericht wordt bewerkt door deBron Aug 15 '13
Siska Nov 6 '13

Uit het boekje 12ontdekkingen van de Vervolgde Kerk komt dit mooie hoofdstuk over volharding, een echte aanrader. Veel leesplezier, Siska

http://www.opendoors.nl/downloads/gratis-hoofdstuk-12ontdekkingen.pdf

DeHoeksteen Nov 7 '13

Ik werd hier heel stil van, Siska. Volharding, dat woord krijgt meteen een veel diepere betekenis. Het is niet meer alleen een 'woord', maar het gaat om het volhouden in Christus Jezus, in ons leven. Het is er voor uitkomen dat je bij Hem hoort. Want daar zit de kern. Wat komen dan de woorden, Zijn belofte levendig naar voren, "Ik zal je niet verlaten...'. Niet alleen mooie woorden, maar de ware, echte realiteit. 

 

Dank je wel voor zulke indringende boodschappen. Lieve Siska, Jezus zegen en veel lieve groeten van mij, Esther.

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17