Loading...

DeHoeksteen's weblog

Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult...spreekt de Heere Jezus.


Dat zijn best wel rake woorden die de Heere Jezus hier spreekt...Hoeveel mensen kunnen niet rondkomen, of weten niet hoe ze de dag of de week moet doorkomen.

Allemaal zorgen over de gewone dingen in het leven.

Toch spreekt Jezus deze woorden uit. Wees niet bezorgd...


Om ons deze woorden eigen te maken moeten we eerst leren om God onze hemelse Vader en Jezus te vertrouwen. Wij moeten zo'n vertrouwen in Hem krijgen...dat wij ons geen zorgen meer hoeven te maken.

Wat klinkt dat heerlijk...deze woorden...Wees niet bezorgd...

Geweldig als we daar zo over nadenken dat wij alles bij de God en Jezus mogen brengen.

Maar...geloven en vertrouwen wij Ze daar ook in?? Want dat is toch wel één van de grootste belemmeringen die wij zelf hebben.


Is het niet geweldig dat Jezus ook nog de woorden erbij zegt in vers 32b, Uw hemelse Vader wéét immers dat u al deze dingen nodig heeft.


Als God Zijn Zoon geeft om voor onze zonden te sterven...zou HIJ dan niet voor onze levensbehoefte zorgen, als wij moeite hebben om rond te komen.


Vertrouwen en geloven...Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.


Oooohh...dan moeten wij er dus wél iets voor doen. Zoek eerst de dingen van God...vertrouw Hem, en gelooft dat God je niet in de steek laat. De Heere Jezus wil niets liever dat wij een levende relatie met Hem hebben. Zodat Hij ons Zijn weg leert, maar ook dat wij alles bij Hem mogen brengen.


Dan moet ik vaak aan Petrus denken, dat hij Jezus tegemoet kwam over het water...en op het moment dat Petrus zijn blik afwende van Jezus en de wilde golven zag...werd hij bang en zonk.

Wat zegt Jezus tegen hem, als Hij Petrus weer omhoog haalt..."Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? 


Is dat ook vaak niet net zo bij ons...wij twijfelen heel wat af...Hoe vaak zijn wij niet net als Petrus...kleingelovigen.

Om ons geen zorgen te maken...zullen wij eerst moeten leren onze Heer en Heiland Jezus volledig te geloven en te vertrouwen. Als we dat gaan doen...ben je met het Koninkrijk van God bezig, waar Jezus de Koning van is.

Dan leren we met Hem...om ons geen zorgen meer te maken.

Hij weet wat wij nodig hebben.


Esther

Nov 21 '14 · 0 reacties · Linken: gerechtigheid, god de vader, jezus

Dit mooie stukje vond ik terug. Geschreven door een broeder bij ons uit de gemeente. Erg bemoedigend.


Vreest niet...IK ben met jullie.


Ik moest daaraan denken toen ik een stukje las over Jezus. Jezus die rondging door het land, goed doende en mensen genezend. Rondging door het land. Jezus ging te voet door het land met zijn discipelen, als je dat zo leest is het net alsof ze alle tijd van de wereld hadden.
Nergens bespeur je ook maar enige haast of stress. Ja, Jaïrus had haast omdat zijn dochtertje ziek was, Jezus gaat op weg, maar laat zich niet haasten. Jezus neemt zelfs alle tijd voor de vrouw die Hem aanraakt.
Tenslotte de boodschap voor Jaïrus, je hoeft de Meester niet langer lastig te vallen, uw dochtertje is gestorven. Van Jezus uit geen stress of wat dan ook, alleen de geruststellende woorden: "Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden".
Het lijkt erop uit dit verhaal, (denk ik) dat Jaïrus bij Jezus blijft, hij holt niet vooruit, en als ze bij het huis gekomen zijn staat er; laat Jezus maar enkele mensen toe om met Hem naar binnen te gaan.
Als Jaïrus inderdaad bij Jezus is gebleven op zijn tocht naar zijn huis, heeft hij inderdaad de woorden aangenomen die Jezus sprak: Weest niet bevreesd, geloof alleen!
Niet alleen de woorden aangenomen zou je zeggen, maar in z'n hart gesloten en zich aan de woorden van Jezus, dus aan Jezus, vastgehouden. Vertrouwen zou je zeggen.
Binnen evangelisch kringen wordt veel gesproken over genezing en waarom die wel en die niet, maar misschien moeten we ons eens veel meer verdiepen in "vertrouwen". Vertrouwen in Jezus.
"Ik ben met jullie, tot aan het einde der wereld!".


Niet zomaar een zin, maar een heel diepe betekenis als je daar goed over na denkt. "Wees niet bevreesd, geloof alleen!",
En dan nog ; "Ik ben met jullie, tot aan het einde der wereld!".
Misschien goed om deze twee teksten eens goed tot ons door te laten dringen en over na te denken, als wij ook ons deze woorden kunnen eigen maken, misschien dat er ook iets gaat veranderen in ons geloofsleven, want deze woorden zijn woorden van bemoediging en vertroosting.


Dus ook in moeilijke en verdrietige tijden, juist dan zijn de woorden van Jezus belangrijk om te herinneren:  Vreest niet! en Ik ben met jullie!
Hierover doordenkend terwijl ik dit schrijf wordt ik er blij van. Veel meer dan van allerlei discussies over waarom dit en waarom dat en waarom die wel en ik niet. Misschien ook het loslaten van allerlei visies en meningen en meer bezig zijn met Zijn woorden.

Vreest niet, Ik ben met jullie

!  Geweldig!
Gods zegen toegewenst.

P.K.


Nov 9 '14 · 0 reacties · Linken: jezus, vrees-niet, ik-ben-met-jullie

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. -- Prediker 11:4-5
    2 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17