Loading...

Weblogs van leden

Zoekresultaten per link: "vrees-niet"

Dit mooie stukje vond ik terug. Geschreven door een broeder bij ons uit de gemeente. Erg bemoedigend.


Vreest niet...IK ben met jullie.


Ik moest daaraan denken toen ik een stukje las over Jezus. Jezus die rondging door het land, goed doende en mensen genezend. Rondging door het land. Jezus ging te voet door het land met zijn discipelen, als je dat zo leest is het net alsof ze alle tijd van de wereld hadden.
Nergens bespeur je ook maar enige haast of stress. Ja, Jaïrus had haast omdat zijn dochtertje ziek was, Jezus gaat op weg, maar laat zich niet haasten. Jezus neemt zelfs alle tijd voor de vrouw die Hem aanraakt.
Tenslotte de boodschap voor Jaïrus, je hoeft de Meester niet langer lastig te vallen, uw dochtertje is gestorven. Van Jezus uit geen stress of wat dan ook, alleen de geruststellende woorden: "Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden".
Het lijkt erop uit dit verhaal, (denk ik) dat Jaïrus bij Jezus blijft, hij holt niet vooruit, en als ze bij het huis gekomen zijn staat er; laat Jezus maar enkele mensen toe om met Hem naar binnen te gaan.
Als Jaïrus inderdaad bij Jezus is gebleven op zijn tocht naar zijn huis, heeft hij inderdaad de woorden aangenomen die Jezus sprak: Weest niet bevreesd, geloof alleen!
Niet alleen de woorden aangenomen zou je zeggen, maar in z'n hart gesloten en zich aan de woorden van Jezus, dus aan Jezus, vastgehouden. Vertrouwen zou je zeggen.
Binnen evangelisch kringen wordt veel gesproken over genezing en waarom die wel en die niet, maar misschien moeten we ons eens veel meer verdiepen in "vertrouwen". Vertrouwen in Jezus.
"Ik ben met jullie, tot aan het einde der wereld!".


Niet zomaar een zin, maar een heel diepe betekenis als je daar goed over na denkt. "Wees niet bevreesd, geloof alleen!",
En dan nog ; "Ik ben met jullie, tot aan het einde der wereld!".
Misschien goed om deze twee teksten eens goed tot ons door te laten dringen en over na te denken, als wij ook ons deze woorden kunnen eigen maken, misschien dat er ook iets gaat veranderen in ons geloofsleven, want deze woorden zijn woorden van bemoediging en vertroosting.


Dus ook in moeilijke en verdrietige tijden, juist dan zijn de woorden van Jezus belangrijk om te herinneren:  Vreest niet! en Ik ben met jullie!
Hierover doordenkend terwijl ik dit schrijf wordt ik er blij van. Veel meer dan van allerlei discussies over waarom dit en waarom dat en waarom die wel en ik niet. Misschien ook het loslaten van allerlei visies en meningen en meer bezig zijn met Zijn woorden.

Vreest niet, Ik ben met jullie

!  Geweldig!
Gods zegen toegewenst.

P.K.


Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. -- Kolossenzen 3:16-17
    6 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17