Loading...

Weblogs van leden

Zoekresultaten per link: "nieuwe-verbond"

Het Oude en Nieuwe Verbond


Het nieuwe Verbond is rijker dan het oude. Hebben we ons dat wel vol­doende eigen gemaakt? Beseffen we wel welke schatten (liefde, kracht, aanvaarding) er voor ons klaarliggen in het Nieuwe Verbond?                                                      

In het oude verbond werkte God vanaf buiten: de wet stond op stenen tafels. In het nieuwe Verbond wil God van binnenuit werken: de Geest legt de wet in ons hart, Christus leid ons. 

Er wordt wel gezegd dat er te weinig waardering is voor het oude Verbond. Oké… wij mogen leren van de beloften die in het oude Verbond staan opgeschreven.

Maar…  ken­nen we wel de volle rijkdom van het Nieuwe Verbond? Die juist de vervulling is van de rijke beloften die in het oude Verbond staan. Beseffen wij wel dat alles in het oude Verbond schaduwbeelden waren, die wezen naar Die Ene die de vervulling is van alles. 

 

Beter verbond

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat het nieuwe Verbond beter en zoveel rijker en heerlijker is dan het oude verbond (zie Heb. 8 en 2 Kor. 3). Als het oude Verbond perfect was geweest… had er ook geen beter, nieuw Verbond hoeven te komen.                                     

Het nieuwe Verbond is een eeuwigdurend Verbond. Het nieuwe Verbond zit in de eeuwige Christus.

Waarin zit dan dat betere?

- niet meer de letter ---- maar de Geest

- niet meer de wet ten dode ----- maar de wet ten leven

- niet meer de schaduw ----- maar de werkelijkheid

- niet meer de kindertijd ----- maar de volwassenheid

- niet meer van buiten naar binnen ----- maar van binnen naar buiten

- niet meer één volk ----- maar alle volken worden samen één volk, door het geloof in Jezus Christus

- niet meer de aardse ----- maar de hemelse zegen

Over de hemelse zegen is veel verschillen van denken. Veel gelovigen denken dat de landsbelofte voor Israël is. Eén van de mooiste voorbeelden is Hebreeën 3:1. Als we beseffen dat de brieven naar de gemeente in Hebreeën, bestaat uit gelovige Joden, dan lezen we in hfdst. 3:1 dat er gesproken wordt dat zij deelgenoten zijn aan een hemelse roeping… en geen aardse roeping.

Hebreeën is een geweldig Bijbelboek om te lezen, dat alle aards zinnebeeldig is naar het eeuwige.

Jezus’ bloed

Als Christus het avondmaal instelt, spreekt hij nadrukkelijk over het nieu­we Verbond in zijn bloed. Zijn bloedstor­ting aan het kruis is de grootste vervulling en werkelijk een nieuw begin en een nieuw Verbond. De overgang van het oude naar het nieu­we verbond is niet een geleidelijke: er is een volledige breuk. Het oude verbond is verdwenen, weg.

Bijzonder om te beseffen dat het Pascha, wat onder het Oude Verbond stond, een schaduwbeeld was naar Christus. En wat toepasselijk, dat Christus zélf én het Pascha hield met Zijn discipelen, én het liet overvloeien naar het nieuw ingestelde Avondmaal, wat onder het Nieuwe Verbond staat.

Wat een Goddelijke rijkdom lezen we hierin. Het brood en de wijn van het Pascha liet Jezus overvloeien naar het Avondmaal.

Het Pascha én het Avondmaal, het oude en nieuwe Verbond worden op één moment gezamenlijk gevierd, en juist ook nog door Die Persoon waar alles naar wees, om meteen voor altijd te scheiden van elkaar.  Mooi om Lukas 22:14-20 te lezen.

Daar lezen we dat Jezus zei: ‘…Ik heb er vurig naar verlangt dit Pascha met u te eten…” , en verderop lezen we dat daarna het Avondmaal wordt ingesteld door Jezus zelf.                         

Het Nieuwe Verbond werd bekrachtigt met de uitspraak van Jezus, Lukas 22: 20, “… deze beker IS het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt”.                                                              

Gelijk dat onder het Oude Verb. eerst de belofte gegeven werd en pas daarna de bloeduitstorting van een lam….                              

Ook zo met het Nieuwe Verb. eerst zegt Jezus  ‘… dit IS het N.V. “ om pas daarna te sterven. Diezelfde nacht werd Jezus gevangengenomen, om later op de dag te sterven aan het kruis.

Alles loopt synchroon, alles loopt parabel, al het aardse werd vervangen door het hemelse. Alles was zinnebeeldig tot de grootste vervulling van alles, in en door Jezus Christus.

Alles wat we lezen onder het oude Verbond, waren schaduwbeelden naar het eeuwige, hemelse.  Hebreeën is een uitmuntend boek om die schaduwbeelden aan te duiden.                

Een aardse tabernakel >> hemels tabernakel,                       

aardse ark >> hemelse ark,                                              

aardse tempel>> hemelse tempel,                                      

aardse landbelofte>> hemelse landbelofte,                        

een aards lam en een hemelse Lam, en dat is Christus.          

Zoals Paulus schrijft in 1 Kor. 5:7, “ …want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus”.

Alle kostbare beloften uit het oude verbond, de eeuwige beloften zijn in Christus. En niets anders dan in Jezus Christus alleen.  Alles in het oude verbond wees naar Hem. 

God wees steeds alleen naar Hem. Dat alleen is die eeuwigdurende belofte, wat God steeds beloofde… alles vind plaats in Christus, dat IS de Eeuwige… dus ieder in Christus, heeft de eeuwigdurende belofte die God door de hele geschiedenis beloofd heeft… in Jezus Christus.

Er is geen belofte van God buiten Jezus Christus om.

Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.        2 Korinthiërs  1 : 20.


Door ds. Jos. D  en Es.
Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. -- Kolossenzen 3:16-17
    5 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17