Loading...

Nieuwsberichten

 • Het is de verjaardag van shoppie 's vandaag!
  Jan 1
  0 0
 • De bedelaar

  Eens in mijn jeugd vroeg mijn vader mij om met hem mee te gaan voor de laatste kerstinkopen. Ik had er geen zin in, want ik was moe en had het wel gehad met de kerstdrukte. Maar ik ging met mijn vader mee en droeg al snel van alles in mijn armen.

  Opeens kwamen we langs een oude bedelaar. Daar stond hij; ongeschoren, vuilig... ik keek snel de andere kant op. Toen raakte hij ook nog mijn arm aan en vroeg me om geld. Ik voelde meteen de neiging om thuis een douche te nemen en liep hard door, maar mijn vader hield me tegen en zei zacht:

  "Norman, het is kerstavond. Je zou een mens niet zo mogen behandelen!"

  "Maar vader," riep ik verontwaardigd uit, "dat is gewoon een vieze bedelaar. Hij heeft niets in zijn leven gepresteerd dat de moeite waard is!"

  "Misschien heeft hij niet veel gepresteerd," antwoordde mijn vader weer, "maar hij is wel een kind van onze Vader." Toen gaf mijn vader mij een dollar, en dat was in die tijd een heel bedrag. Hij zei dat ik het aan de bedelaar moest geven.
  "Ik wil dat je dit aan hem geeft met een respectvolle houding en tegen hem zegt dat wij hem dat geven omdat hij in Gods ogen heel veel waard is." Ik protesteerde en had daar absoluut geen zin in. Een dollar? Zoveel? En dan aan zo'n bedelaar!

  Maar mijn vader stond er op dat ik ging en tenslotte rende ik terug naar de bedelaar en zei: "Hier mijnheer. Dat is voor u. En het is omdat u belangrijk bent voor God!"

  De bedelaar keek me eerst niet-begrijpend aan maar opeens brak de zon door op zijn groezelige gezicht en verscheen er een glimlach die zo schoon was en zo mooi dat ik niet langer zag dat die man vies was en ongeschoren. Ik zal dat moment nooit vergeten.

  "Dank je jongeman," zei hij met lichtjes in zijn ogen. "Ik dank God voor mensen zoals jullie!" Al mijn irritatie en tegenzin om iets voor die man te doen was verdwenen. De straat en de huizen, de bomen; alles rondom was opeens gaan stralen met een hemelse gloed, want ik was getuige geweest van een wonder; het wonder van de verandering dat ik sinds die dag nog vaak heb mogen meemaken. Het wonder dat geschiedt als wij mensen zien als kinderen van God en hen als zodanig behandelen.

  Ieder mens heeft die liefde en dat respect nodig en het werd ons door God gegeven in de vorm van een kleine baby in een stal in Bethlehem ruim 2000 jaar geleden.


  Bron: actiefonline

 • Openbaring 12:17 zegt dat de slang, of de draak, boos werd op de overigen van haar zaad. Wat wordt verstaan onder ‘haar zaad’? En wat onder ‘de overigen van haar zaad’? Is dat het letterlijke volk Israël, zoals vaak wordt beweerd? Heeft God naast het letterlijke Israël nog een aparte groep, de gemeente van he Nieuwe Testament? Of heeft God gewoon één groep? De Bijbel zegt duidelijk dat er één kudde is, één Israël, één gekozen stad, één vrouw, één olijfboom, één geestelijke tempel, de verlosten zullen één lied zingen.
  Nov 7 '20
  0 0
 • Het is de verjaardag van bert 's vandaag!
 • Siska Commentaar op de status
  In deze eerste inleidende presentatie uit de serie De drie-engelenboodschap worden 10 feiten behandeld over Openbaring 14. Bijvoorbeeld de volgende vragen komen aan de orde: Wat is het eeuwige evangelie? Wat stellen de drie engelen voor? Waarom worden engelen beschreven als vliegend in het midden van de hemel? Is de drie-engelenboodschap verbonden met het heilige der heiligen?
  Sep 27 '20
  Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden bedekt met een lichtgevend gewaad. Dit gewaad was na de zondeval verdwenen. Waardoor werd het vervangen? Waarom stierven Adam en Eva niet op de dag dat zij zondigden? Hoe werd Israël gered in het Oude Testament, voordat Jezus kwam? Zijn er ook voorwaarden aan het gered zijn door Jezus en welke zouden dat dan zijn? Of wordt iedereen gered? Is ook de vrucht van de Geest belangrijk?
  Log in om een reactie te plaatsen

Weblog

Dit waargebeurde verhaal gaat over een man in de ... meer
Siska Sep 2 '18
Waarschijnlijk weten we allemaal wel, dat destijds... meer
deBron Aug 30 '18
Gedachten over de hemel Er is veel in mijn chr... meer
Siska Jul 15 '18
De Heer is mijn herder Wie kent deze Bijbelpassag... meer
Siska Jul 15 '18
Intocht van de Koning De intocht van Koning Jezus... meer
Siska Nov 26 '17

Zoeken op site

Dagelijks Woord

 • Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. -- 1 Korintiers 1:10
  23 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17