Loading...

Nieuwsberichten

 • Siska Commentaar op de status
  Zonnewende
  Wintergroet 2022

  … mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
  Psalm 62:8b


  Onze Rots

  Wie Jezus als zijn Heiland kent,
  die heeft een rotsvast fundament,
  waarop zijn voeten veilig staan,
  want het kan nooit ten onder gaan.
  Die rotsgrond wankelt nimmermeer,
  want onze Rots, dat is de Heer.

  Hij is het Die ons schuilplaats biedt,
  ons troost en sterkt in ons verdriet,
  Die altijd ons terzijde staat,
  als onze steun en toeverlaat.
  Hij schenkt volkomen zekerheid,
  reeds nu en tot in eeuwigheid.

  G. Fidder

  https://www.zonnewende.info/...groet_2022_104_1.pdf

  Mei 8
  2 0
  Mei 8
  Geen leeg praatje

  Een Schotse militair vertelde ons hoe hij
  de Here Jezus had gevonden.

  Na een zware wacht kwam hij
  oververmoeid en doornat op de slaapzaal.
  Tegelijk met hem arriveerde een ander,
  die ook wacht gelopen had en ook
  verschrikkelijk moe en nat was. Deze
  knielde, voor hij ging slapen, bij zijn bed
  en bad.
  De Schotse militair ergerde zich zozeer
  aan dit vrome gedoe, dat hij eerst de
  linkerschoen naar de bidder smeet en
  daarna ook nog de rechterschoen. Maar
  de bidder bad onverstoorbaar door.

  De volgende ochtend - zo ging het
  verhaal van de Schot verder - nadat ik
  opgestaan was, zocht ik op de zaal naar
  mijn modderschoenen, maar in plaats van
  modderschoenen vond ik mijn trappers
  keurig gepoetst onder het bed staan. Dat
  was blijkbaar zijn antwoord op mijn
  plagerij.

  Ik was zo gegrepen, dat ik diezelfde
  morgen mijn leven aan Christus gaf.
  Ik was door liefde gewonnen.

  bron onbekend

  Mei 8
  Log in om een reactie te plaatsen
 • DeHoeksteen Vind Siska's status leuk
  Apr 26
  0 1
  DeHoeksteen vind dit leuk
 • DeHoeksteen Vind Siska's status leuk
  Zo lief had God de Vader ons,
  dat Hij zijn eigen Zoon zond
  tot heil van ons gebroken hart,
  omdat Hij ons zo kostbaar vond.
  Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
  toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
  toch is het Jezus' bloed dat ons
  weer dicht in zijn nabijheid bracht.

  O, zie de mens daar aan het kruis,
  met al mijn schuld beladen;
  beschaamd hoor ik mijn eigen stem
  Hem loochenen en smaden.
  Het was mijn zonde die Hij droeg,
  totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!';
  zijn laatste adem bracht mij hoop,
  zijn sterven werd mijn levenskracht.

  Ik roem niet meer in eigen kracht,
  in gaven, in wat wijsheid is;
  ik roem alleen nog in de Heer,
  zijn dood en zijn verrijzenis.
  Hoe zou ik delen in zijn loon,
  de zege die Hij heeft behaald?
  Maar dit weet ik met heel mijn hart:
  zijn offer heeft mijn schuld betaald.
  Apr 26
  0 1
  DeHoeksteen vind dit leuk
 • Het is de verjaardag van DeHoeksteen 's vandaag!
  Apr 20
  0 0
 • Het is de verjaardag van Siska 's vandaag!
  Mar 22
  0 0

Zoeken op site

Dagelijks Woord

 • Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
  18 uur geleden

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17